Burgemeester & Wethouders

Het college van burgemeester & wethouders (B&W) van Aalsmeer bestaat uit vijf personen (waaronder twee parttime wethouders). Naast de burgemeester zijn twee wethouders van het CDA en twee van AB. In de coalitie, gevormd na de raadsverkiezingen in het voorjaar van 2014, zijn drie partijen niet vertegenwoordigd, VVD, PACT en HAC.

Geen van de collegeleden heeft een bezoldigde bijfunctie.  

Burgemeester Jeroen Nobel (waarnemend)

Portefeuille: openbare orde en veiligheid (incl. rampbestrijding), evenementen- en horecabeleid, publieke dienstverlening, financiën, intergemeentelijke samenwerking, communicatie, Greenport Aalsmeer
 

Wethouder Ad Verburg
(CDA, eerste locoburgemeester)

Portefeuille: economische zaken, zorg, verkeer en vervoer, onderhoud openbare ruimte
Projecten: Green Park Aalsmeer, Greenport Aalsmeer, Zorgwoningen Kudelstaart, uitbreiding winkelcentrum Kudelstaart, Praamplein/Molenpad

Wethouder Gertjan van der Hoeven
(AB, tweede locoburgemeester)

Portefeuille: ruimtelijke ordening, onderwijs, jeugd, sport, cultuur, toezicht en handhaving, vergunningen
Projecten: Rietlanden, ontwikkeling Hornmeer (incl. fusiecomplex FC Aalsmeer, christelijke fusieschool en sporthal), ontwikkeling Raadhuisplein/Drie Kolommenplein

 
Wethouder Tom Verlaan
(CDA, derde locoburgemeester, 0,8 fte)
 
Portefeuille: wijkgericht werken, burgerparticipatie, subsidiebeleid, wonen en volkshuisvesting, vastgoed, Schiphol
Projecten: Proosdij-Noord, Lijnbaangebied, Machineweg/Rooie Dorp
 
 

Wethouder Jop Kluis
(AB, vierde locoburgemeester, 0,8 fte)

Portefeuille: recreatie en toerisme, natuur, milieu en duurzaamheid
Projecten: Tuinen van Aalsmeer, Nieuw Calslagen, Groenzone, Groene As, Fort Kudelstaart, Zuiderkerk/zorgcomplex, Parkmeer