Aanleg bouwweg ter hoogte van Dreef/Zwarteweg

Voor de geplande nieuwbouw van Integraal Kindcentrum Triade en de woningbouw langs de Zwarteweg wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd. De werkzaamheden voor de aanleg duren tot eind september.

De doorsteek bij de Zwarteweg wordt later een fietsverbinding voor onder andere de schoolgaande kinderen. De doorsteek bij de Dreef wordt de toegang naar de huizen en de school. Ter voorbereiding op de komst van woningen en school wordt onder de bouwweg alvast de riolering aangelegd.

Gebied blijft groene uitstraling behouden
Voor deze werkzaamheden is er een aantal bomen gekapt. Om betere doorzichten richting het VVA-terrein te verkrijgen wordt de lage begroeiing onder de bomen weggehaald. Het blijft echter groen op de hoek van de Zwarteweg en de Dreef en de karakteristieke dubbele bomenrij wordt vrijwel in zijn geheel gehandhaafd. Op termijn worden er ook weer bomen teruggeplaatst.

Vanaf medio september 2017 wordt de bouwweg als tijdelijke omleidingsroute gebruikt. Dit in verband met werkzaamheden aan de rotonde Dreef / Zwarteweg. Naast de weg wordt een klein depot met bouwkeet ingericht. Deze blijven tot medio 2019 voor diverse projecten in gebruik.

Informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij projectleider dhr. Endlich, telefoon 020-5404911. Voor vragen met betrekking tot de uitvoering kunt u zich wenden tot toezichthouder dhr. J. Overbeek, telefoon 06-26070605.

Foto gemeente Aalsmeer

Geen reacties

Add a Comment