Kaalslag Stommeerkade moet natte voeten voorkomen

Het hoogheemraadschap van Rijnland is al een paar jaar bezig om de dijken in Aalsmeer te verbeteren. Deze werkzaamheden zijn verdeeld in fases. Fase 1 is inmiddels afgerond. Fase 2 is nu een tweetal maanden aan de gang.  Hierbij worden de dijken langs het noordelijk deel van de Stommeerkade en de westkant van de Molenvliet versterkt. Het is de eerste keer dat de dijkverzwaring tuinen van particulieren treft. Heel wat grote, oude en vooral beeldbepalende bomen zijn inmiddels gekapt.

De Stommeerkadedijk is over de hele lengte wel hoog genoeg, maar op gedeeltes is de stabiliteit niet op orde. Volgens projectleider Koen Mathot is de dijk te smal en zijn de hellingen te stijl. Hellingen die tot de tuinen van de bewoners aan de Kade behoren. Ook het wegdek zelf vertoont net als oude huizen waaronder niet geheid is, meterslange scheuren. Het betekent een enorme kaalslag in de tuinen van de aanwonenden. Bomen en struiken moesten tot bijna de huizen aan toe worden verwijderd. “Wij komen eens in de dertig jaar langs voor groot onderhoud,” vertelt Mathot, "veel bewoners wisten dat niet. Het was ook geen leuke boodschap die we moesten brengen. We hebben stap voor stap wel draagvlak weten te krijgen over het waarom. Want ja, het is wel een ontzettende aanslag op de tuinen.”

Beplantingsplan
De verzwaring van de dijk gebeurt door in lagen grond te storten. Daardoor wordt de dijk zwaarder om de druk van het water te weerstaan. Elke laag krijgt de tijd om goed te klinken. In dit geval zijn er in overleg met de bewoners wel beplantingsplannen gemaakt waarin staat dat er veel mag, maar geen bomen of struiken die hoger worden dan vijf meter. Dit komt voort uit de zorg dat bij een storm grote bomen kunnen omwaaien en de kans op beschadiging van de dijk groot is.

Gebreken geconstateerd
Volgens een bewoner van de Stommeerkade heeft het versterken van de dijk die de Stommeerkade is, alles te maken met de ramp in Wilnis tijdens de droge hete zomer van 2003. Bij herkeuring van de Stommeerkade als dijk werden gebreken geconstateerd waardoor de dijk vooral tussen de kluchten verzwaard moet worden met grond. Dat er zoveel bomen moeten wijken vond deze bewoner overigens niet zo erg. Hij toonde zich wel blij met wat extra lichtval in huis.

Bodemdaling en klimaat
Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud. Volgens Rijnland moet Aalsmeer nu en in de toekomst droge voeten houden. Het heeft alles te maken met de bodemdaling in West-Nederland en gevolgen van de klimaatverandering. De Stommeer en de Hornmeer bijvoorbeeld zijn diepe polders die vijf meter onder NAP liggen. Daar kan bij een dijkbreuk heel wat water in. Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door onder meer woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er ook nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Met de uitvoering van fase 2 is rond de 200.000 euro gemoeid.

Drie fases
Fase 1 ging om de dijken langs het noordelijke deel van de Kudelstaartseweg, om de dijk bij de watertoren langs de Westeinderplassen, om de oostzijde van de Stommeerkade en om de oostkant van de Molenvliet. Fase 2 gaat dus om de Stommeerkade en de rest van de Molenvliet. Naar verwachting is die klus in maart 2018 klaar. Dan is het programma van Rijnland voor Aalsmeer nog niet klaar want dan begint fase 3 met het versterken van de Hoge Dijk.

Excursie
Om het werk aan de dijken toe te lichten is er op 20 oktober een excursie. Tijdens deze excursie laten de projectmedewerkers van Rijnland zien hoe dat in zijn werk gaat. Waar en wanneer? Vrijdag 20 oktober, Stommeerkade, Aalsmeer. Meer weten? Informatie over aanmelden, locatie en tijdstip is te vinden op de site van Rijnland.

Tekst en foto's Jan Daalman

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment