Voorbereiding Kunstroute in volle gang

Op 16 en 17 september zal weer de plaatselijke Kunstroute plaatsvinden. Zoals elk jaar is de verscheidenheid aan locaties en presentaties weer groot.

AalsmeerVandaag gaat er uiteraard aandacht aan besteden. Voor nu een gesprek met Gijs van den Haak, een van de organisatoren.

Twisten over kunst
Een Kunstroute. Elke zichzelf respecterende gemeente, van grote stad tot dorp van bescheiden omvang, voelt zich de laatste jaren geroepen eens per jaar zijn inwoners de gelegenheid te bieden kennis te maken met datgene wat onder het brede en niet altijd te definiëren begrip KUNST valt.

Nu valt er nergens zoveel over te twisten als juist over “kunst”. Misschien herinneren we ons nog de ervaring vorig jaar als bezoeker opgedaan tijdens het Aalsmeerse Kunstfeest. Daar ontlokte een schilderstukje van twee vaalgroene strepen, afgebeeld in een herfstachtig weiland met een droefgeestige koe op de voorgrond, een wat oudere dame de opmerking: “schitterende weergave van de natuur”, terwijl haar partner het opgewekt “de kleren van de keizer” noemde.

Strenge selectie
Gijs van den Haak, jong ogend architect in ruste, is één van de tientallen organisatoren van het evenement. De geboren Rijnsburger kwam in 2006 naar Aalsmeer en is voor de vierde keer nauw betrokken bij het tot stand komen van de dit jaar voor de twintigste keer gehouden Kunstroute. Met name de inrichting van de loods van Otto en de daar nu al vele jaren gehouden opening behoort tot zijn taken.

Hij geeft wat achtergronden van de organisatie en spreekt van een “strenge selectie” van deelnemers aan de Kunstroute. “Dit jaar doen 78 kunstenaars mee op 25 locaties. Velen presenteren zich op de eigen locatie met enkele deelnemers bij elkaar, weer anderen zoals Carla Huson, Annelie Klein Sprokkelhorst, Afke Borgman, om er een paar te noemen, laten in hun eentje hun werk zien. Veel deelnemers melden zichzelf aan. Er zijn ieder jaar ook weer nieuwe deelnemers en anderen haken af, omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende respons kregen na hun presentatie. Maar in het algemeen gesproken wil men heel graag hieraan deelnemen.“

Aantrekkelijk concept
Waarin onderscheidt deze Kunstroute zich van de vele andere in Nederland gehouden Kunstmanifestaties?

“De kosten voor deelname zijn met dertig euro laag te noemen. Ook is het aantrekkelijk dat hier, in afwijking van vele andere manifestaties, geen afdracht plaatsvindt van hetgeen men als kunstenaar verkoopt.”

Het publiek dat de locaties bezoekt komt doorgaans uit Aalsmeer. “En uit Amstelveen. En nog meer dan in vroegere jaren liggen de te bezoeken locaties ook door Aalsmeer verspreid. Zo hebben we ook deelnemers op de Hornweg, de Aalsmeerderweg en er is ook een nieuwe locatie zelfs aan het eind van de Aalsmeerderweg, te weten Tobias Rothe.

Op veel locaties wordt ook dit jaar weer gemusiceerd. Voor de muzikale omlijsting in de loods van Otto is Van den Haak eveneens verantwoordelijk. “In ieder geval komen het Aalsmeerse Saxofoon Kwartet en Judith Glasbeek bij de opening musiceren. En daar presenteren zich achttien kunstenaars, want meer wil ik in die ruimte liever niet toelaten.”

Geen amateurs.......
We schreven het al: wat is kunst? Het woord “amateur” wil Van den Haak in relatie tot de Kunstroute beslist niet horen. “Absoluut niet. Het zijn allen deelnemers met een opleiding en er zijn echt geen zondagsschilders bij.”

De voorbereiding voor de Kunstroute begint al in februari. “Dan gaan we met de werkgroep al aan de slag. We hebben een strak draaiboek en er wordt vergaderd over de marketing, de publiciteit, de sponsors en meer,” zegt Van den Haak die in zijn vrije tijd zelf graag fotografeert.

Een opgave om weer ieder jaar een aantrekkelijk programma samen te stellen. “Maar het worden ook zeker dit jaar weer presentaties die de moeite waard zijn!”

Tekst: Leni Paul. Foto's: Jaap Maars en archief AV (Kunstroute 2016)


Advertentie

4 Reacties

 • mariellewegman :

  Ik laat mij verrassen door de deelnemende kunstenaars. Bij voorgaande edities kon toch echt niet beweerd worden (waarbij niet ik zeg dat dat het geval was) dat alle kunstenaars een bij hun kunstvorm aansluitende opleiding hebben gevolgd.

  M.i. doet mijnheer van den Haak veel kunstenaars ernstig tekort met zijn uitspraken over amateurs en zondagsschilders. Nogal pretentieus, eerlijk gezegd, en tegelijkertijd belemmerd door een kokervisie.. Gemiste kansen!

  Voor mij is kunst een creatieve uiting van emotie. Maar deze is ook leuk (gelezen op het www) "Kunst is
  een uiting van menselijke creativiteit
  die primair bestaansrecht heeft door
  de waardering van anderen."

  En zo is het, 'door de waardering van anderen'. Altijd maar weer die ballotage en kleinerende verwijzingen naar amateurtentoonstellingen. Een klein clubje mensen bepaalt dus voor een veel grotere club (het publiek) wat zij wel of niet mooi zullen gaan vinden. Best vreemd, want het beoordelen van kunst is zo subjectief als het maar zijn kan. Het maken van kunst draait immers niet alleen maar om al dan niet aangeleerde technieken.

  Wat zou er gebeuren wanneer Ans Markus, ik noem maar een dwarsstraat hoor, zich zou melden aan de poorten van de Aalsmeerse Kunstroute, met twee doeken onder haar arm? Juist, met luid gejuich en een wave binnengehaald! Een vriendelijke doch dringende weigering zou hier echter op z'n plaats zijn, daar mevrouw Markus, met alle respect voor deze zondagsschilder, geen (kunst)opleiding heeft genoten.

 • Karin Borgman :

  Gelukkig mogen bij De Kunstploeg amateurs, profs, kinderen,bejaarden, en alle andere mensen die je wel of niet in hokjes kan stoppen allemaal meedoen ! Insiders, outsiders , iedereen en dan samen een kunstwerk maken dat nog lang in het geheugen blijft hangen..dat is waar het om gaat.
  Ook dit jaar weer, met een super leuk Kabouter Kunstproject!
  De eerste resultaten zijn veel belovend! Check facebook.
  En natuurlijk is ook iedereen weer van harte welkom om naar het community-kunstwerk te komen kijken tijdens de Kunstroute.

 • Joke Wegman :

  Ben het geheel eens met reactie van De heer Gerard Zeelen

  Na 2 x deel te hebben genomen aan de Kunstroute, werd mij te verstaan gegeven dat een derde deelname aan de Kunstroute er niet in zat, vanwege het feit dat ik niet oorspronkelijk genoeg zou zijn.

 • Gerard Zelen :

  Geachte Heer v. den Haak
  De outsiders
  Wat is er mis, om zonder een academische achtergrond kunst te maken? Zijn het juist deze KUNSTENAARS niet, die wars van alle conventies en stromingen binnen uw academische kunstwereld, enkel en alleen met bezieling iets maken. Autodidacten of te wel de outsiders van de KUNST, zijn de echte vrijdenkers, zonder oogkleppen. Ze hebben nog geen last van opgedragen geprogrammeerde stromingen of tunnelvisie. Geef de OUTSIDER hun plek mede in de kunstroute, Verlaat uw amateuristische gedachte over de amateur en toon u een ware KUNST LIEFHEBBER.


Comments have been disabled for this content.