PvdA zoekt betrokken Aalsmeerders

PvdA Aalsmeer zoekt doeners, denkers en dromers. Ze worden uitgenodigd om samen met andere betrokken Aalsmeerders te zorgen voor een socialer, groener, duurzamer en schoner Aalsmeer.

Tijdens een informele avond op woensdag 30 augustus wordt informatie gegeven aan geïnteresseerden. Wat kan de PvdA hen bieden en andersom?

Vrijblijvend
De informatieavond in de PvdA-fractiekamer in het gemeentehuis van Aalsmeer start om 20.00 uur en is vrijblijvend. Het gaat om de ontmoeting tussen mensen die overwegen iets voor hun dorp te doen en zij die daar al de nodige ervaring mee hebben opgedaan. Er zullen ongetwijfeld vragen komen of politiek bedrijven wel leuk is en waar en voor wie je het allemaal doet.

Ook een mooi onderwerp is de TV-uitzending Zomergasten waarin burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan te gast was. Is het juist dat volgens deze  burgervader politici te veel bezig zijn met scoren en te weinig met problemen oplossen? Doen ze wel wat de burgers willen?

Mens centraal
Geldt dat ook voor Aalsmeer? En zo ja, hoe wil de lokale PvdA-afdeling daar verandering in brengen? Hoe wil zij de mens centraal zetten?

Wat heeft ze de mensen te bieden die op deze informatieavond zijn afgekomen, de doeners, de denkers en de dromers. Welke cursussen kunnen worden gevolgd en wat is hun toekomstperspectief?

De Aalsmeerse afdeling van de PvdA hoopt dat het een levendige en inspirerende avond wordt, die naar meer doet verlangen. Mochten er op voorhand vragen zijn, dan kan gemaild worden met voorzitter Joop Kok: joopkok@planet.nl. Meer informatie over PvdA Aalsmeer is te vinden op hun website.

Foto: receptie PvdA Aalsmeer (archief AV)

Geen reacties

Add a Comment