Verkeersplan op maat laat op zich wachten

Ondanks de nodige kritiek op het huidige wegenstelsel in Aalsmeer en Kudelstaart, kiest het college er voor om voorlopig alleen wat kleine ingrepen te doen. Pas nadat grote infrastructurele projecten als het afwaarderen van de Burgemeester Kasteleinweg, de nieuwe ontsluitingsroute tussen de N201 en Aalsmeer Centrum, de Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg zijn aangelegd, komt er ruimte voor het ontwikkelen van een Verkeers- en Vervoersplan op maat.

Het college stelt een pakketje verkeersmaatregelen voor dat volgens de bestuurders op korte termijn is te realiseren. De voorbereidingen voor de uitvoering van de diverse maatregelen zouden al zijn gestart. Inwoners en bedrijven worden hierover nog geïnformeerd.

Verbeteren
De ingrepen die dit omvat, beperken zich tot het weghalen van een wegversmalling bij de Zwanebloemweg in Kudelstaart, een nieuwe weg naar sporthal De Bloemhof, het verbeteren van de verkeerssituatie rondom het Raadhuisplein, verlengen van fietsstroken op de Stommeerweg, wat verkeer remmende maatregelen op de Kudelstaartseweg en tot het verbeteren van de kruising bij de Catharina-Amalialaan - Machineweg – Middenweg.

Duurt langer
Wethouder Verkeer en Vervoer Robbert-Jan van Duijn zegt het als volgt: “Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan op korte termijn te actualiseren. De voorbereiding en uitvoering van de grote infrastructurele projecten is complex en duurt langer dan gedacht. We willen niet alle verkeersmaatregelen in Aalsmeer en Kudelstaart laten wachten en hebben daarom een verkeersmaatregelenpakket voor de korte termijn samengesteld. Deze kunnen onafhankelijk van de grote projecten worden uitgevoerd. Dit pakket is tot stand gekomen in samenwerking met diverse participanten, zoals wijkraden, winkeliersverenigingen, Fietsersbond en politie.”

Foto: ook de kruising Machineweg/Catharina-Amalialaan wordt op korte termijn aangepakt. (Foto archief AV)

(advertentie)

 

 

Geen reacties

Add a Comment