Woningbouw op voormalig VVA-terrein kan van start

Hoofdmoot van de gemeenteraadsvergadering afgelopen donderdag was wel Startnotitie woningbouwlocatie op het voormalige VVA-terrein in Hornmeer. De raad besliste met algemene stemmen om er circa 56 woningen te bouwen voor eenpersoonshuishoudens, voor sociale huur en deels voor jongeren. Daarnaast gaan er 24 starterswoningen gebouwd worden die maximaal 170.000 euro mogen gaan kosten. Het moet het type woning worden dat geschikt is voor kleine huishoudens met een inkomen van ongeveer 34.000 euro per jaar.

Het onderwerp nam flink wat tijd in beslag. Dat kwam mede door de wijze waarop de raadsleden hun ‘spreekknoppen’ bedienden. Herhaaldelijk was het zo dat de sprekers niet in beeld waren tijdens de livestream. Raadsvoorzitter Nobel onderbrak daarom herhaaldelijk om de techniek gelegenheid te bieden de camera op de juist persoon te richten.

Exclusief voor Aalsmeerders
Daarnaast waren er ook nog twee moties en een amendement waar door portefeuillehouder Van Duijn korte metten mee werd gemaakt door ze of overbodig te verklaren of door ze te ontraden. Zo wilde de VVD dat de sociale huurwoningen sociale koopwoningen werden die uitsluitend door Aalsmeerders gekocht kunnen worden zonder dat er mee gespeculeerd zou kunnen worden. 

Dat bouwen 'exclusief voor Aalsmeerders' vond overigens breed gehoor onder alle partijen. Ook onder het college, maar de wethouder liet daarop wel weten dat er wat hem betreft ook plek moet zijn voor voormalige bewoners van Aalsmeer. De rest van de VVD-motie was kansloos, te meer omdat duidelijk werd dat via sociale huurwoningen veel beter te sturen is op wie er mag wonen.

Duurzame woonvormen
Ook Aalsmeerse Belangen had een motie die bij monde van raadslid Frits Nisters werd ingediend. Hij verklaarde blij te zijn met de in het plan opgenomen ruimte voor alternatieve woonvormen. Met de motie wilde AB bescherming bieden aan de starterswoningen zodat er èn niet onderverhuurd kan gaan worden èn deze woningen steeds voor starters beschikbaar blijven. Daarbij wilde de AB’er nog weten of er duurzaam verwarmd zou gaan worden.

Naarmate de discussie vorderde en PACT een amendement had ingediend waarbij er gesproken werd om dit nieuwe wijkje te voorzien van een duurzame manier van energiegebruik via bijvoorbeeld een restwarmtenet, werd wel duidelijk dat de Startnotitie aardig in elkaar steekt. Op dit moment is wethouder Kluis hard bezig ervoor te zorgen dat er inderdaad een restwarmtenet beschikbaar is tegen de tijd dat de eerste paal de grond in gaat. 

Investeren in openbare ruimte
PACT-man Rik Rolleman liet weten dat het wat hem betreft gaat om dat duurzaamheid iets is wat je moet doen. PACT wilde daarom dat de raad besliste dat er geen gasnetwerk mocht worden aangelegd. Hij sprak zijn tevredenheid uit over het behoud van de dubbele rij bomen aan de Dreef. Daarbij wil PACT de gelden uit de grondopbrengsten gebruiken om te investeren in de openbare ruimte bijvoorbeeld door groen op daken.

Na een schorsing en een korte derde termijn kwam het aan op stemmen. De Startnotitie werd zonder uitzondering en dus met algemene stemmen aangenomen. Verder trok AB haar motie terug en werd de motie van de VVD na hoofdelijke stemming door alle partijen weggestemd. Die weg ging ook het amendement van PACT.

Tekst Jan Daalman, foto's Arjen Vos

(advertentie)

 

Geen reacties

Add a Comment