Aanpassingen kruispunt moeten kinderen veilig naar Triade helpen

De wegenbouwers hebben in de vakantie niet stil gezeten. Terwijl half Aalsmeer van een welverdiende rust genoot, werden op en rond het kruispunt van N196 en Zwarteweg de handen uit de mouwen gestoken. Er zijn diverse maatregelen getroffen die leerlingen van de nieuwe basisschool een veilige oversteek moeten garanderen. 

Belofte maakt schuld. Bij de opening van het Integraal Kindcentrum, straks in de laatste week van augustus, zou de gemeente ervoor zorgen dat de kruising veilig is. Voor de meest veilige oplossing, een rotonde, was de tijd kennelijk te beperkt. De bedoeling is ook wel dat die hier gerealiseerd wordt maar pas in een later stadium. Als tussenoplossing is daarom gekozen voor drempels, een kleurtje op het asfalt van de fietsstrook en knipperende lichten in het wegdek.

Klandestien
Dichter naar de school toe is een oversteek gemaakt ongeveer ter hoogte van de inrit van de brandweerkazerne. Die oversteek was broodnodig aangezien fietsers richting bijvoorbeeld voetbalvelden en zwembad een behoorlijke omweg moesten maken via de parallelweg en de rotonde bij de Dreef. Regelmatig staken fietsers hier klandestien over, met alle risico's van dien. Om de aandacht op deze oversteek te richten, is er met grote letters 'School' op het asfalt geschreven. Een gekleurde en van knipperlichten voorziene drempel zoals op de N196 zou ook hier beslist geen overbodige luxe zijn zijn. Vooral met het oog op overstekende kinderen die straks in wintertijd naar voetbaltraining gaan.

Foto's en tekst Arjen Vos

(advertentie)

 

 

1 Reactie

Add a Comment