Bredere doelgroep bouwproject Zuiderkerk

Dat er appartementen op de plek van de voormalige Zuiderkerk gebouwd zouden worden voor bewoners die het zwaarste zorgpakket nodig hadden, was al bekend. Na onderzoek zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd en het college van B&W gaf de vastgestelde Nota van Uitgangspunten vrij voor inspraak.

Van vrijdag 4 augustus tot en met donderdag 28 september 2017 kunnen omwonenden een reactie geven op de wijzigingen. De omwonenden werden tijdens een inloopbijeenkomst van de gemeente en ontwikkelaar Tupla op de hoogte gebracht van de aanpassingen als gevolg van de inspraakreacties over bouwmassa, bouwhoogte en parkeren.

Aanpassing zorgconcept
Het plan van 2014 ging uit van 55 zorgwoningen voor bewoners die het zwaarste zorgpakket nodig hadden. Tupla heeft met het zorgcentrum de haalbaarheid van dit concept nader onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de beoogde doelgroep onvoldoende in Aalsmeer aanwezig is om het gehele complex te vullen.

Daarom is ervoor gekozen de doelgroep te verbreden naar senioren met een vorm van zorgbehoefte. Als de zorgbehoefte van een bewoner in het complex toeneemt, kan er extra zorg worden geboden.

Andere parkeernorm
De aanpassingen in het zorgconcept leiden tot een andere parkeernorm. Het nieuwe plan kwalificeert de appartementen als 'aanleunwoning/serviceflat' met een parkeernorm van 1,2 parkeerplaats (in plaats van 0,6 in het oude plan) per appartement. De extra parkeerplaatsen realiseert de ontwikkelaar op eigen terrein.

Ook heeft Tupla geluisterd naar de omwonenden. Zo is de afstand tussen de huizen in de Hortensialaan en de Cyclamenstraat groter geworden en wordt het pand minder hoog.

Als u de wijzigingen wilt zien, kunt u deze raadplegen op de website van de gemeente. 

Foto's: de voormalige Zuiderkerk (foto's archief AV)

Advertorial

Geen reacties

Add a Comment