Lezerspost over besteding SLS-gelden

Jan van Hemmert maakt zich ongerust over de besteding van SLS-gelden. Voor deze subsidiepot van Schiphol heeft de gemeente een aantal aanvragen gedaan waarvan onder meer de renovatie van De Oude Veiling wordt gefinancierd. Maar ook liggen er nu aanvragen voor herinrichting van het VVA-terrein, het Machinepark en het Waterfront. Daar heeft Van Hemmert bedenkingen bij omdat er voor de realisatie van 'Het Groene Lint' ook SLS-gelden nodig zouden zijn. Lees hier zijn ingezonden brief waarin hij ook vertelt wat Het Groene Lint precies behelst.

4 Reacties

 • Bram Heijstek :

  Het merkwaardige dat vanavond, 7 december, stilletjes als ingekomen stuk de brief gericht aan SLS voorbij komt. PACT Aalsmeer, VVD, Aalsmeerse Belangen en het CDA vonden het niet nodig om dit onderwerp in de openbaarheid te bespreken in een commissie. Zodat we er met de gedupeerde van gedachten konden wisselen.

  Een onderwerp dat er echt toe doet, gauw onder de mat weg vegen.

 • Leo Baarse :

  Ter overdenking

  SLSgeld Bloedgeld ?!

  Bloedgeld is geld of een vorm van compensatie die betaald wordt door een dader of zijn gezin aan de familie van het slachtoffer. Deze compensatie aan de familie van het slachtoffer heeft als doel wraak te voorkomen en als beschermingsmiddel voor de dader te dienen. Voor de komst van het christendom was het algemeen gebruik onder Scandinavische en Teutoonse volkeren. In deze tijden was er ook een gedifferentieerde schaal waarop de mate van bloedgeld was vastgelegd naar gelang de gruwelijkheid van het misdrijf.

  Bron tekst: wikipedia

 • Gerard Zelen :

  Klankbordgroep- Inspraakgroep?
  Op de eerste plaats wil ik kwijt, dat de communicatie tussen
  de gemeente Aalsmeer, en met name de mensen van de afdeling Verbinding en regie, die dit SLS Projekten Aalsmeer begeleiden ,Annemarieke Volkstedt en Maarten Kruger, wat mij betreft gewoon erg open en altijd prima verlopen.

  Toch ondersteun ik, als een van de deelnemers van de klankbordgroep over het SLS fonds Schiphol, de ontstane ongerustheid bij Dhr. J. van Hemmert.
  Al tijdens de vergadering op 11 september met de klankbordgroep en het SLS fonds, ventileerde ik, dat de Gemeente Aalsmeer, wel heel ,verwend, werd door Schiphol. Dat mag. Misschien wel in ieders belang.

  Maar wat was het leuk en een menselijke gebaar geweest, als een onmogelijk project in de ogen van het SLS fonds, als het POEZENCAFE van de fam. Loos nu ook eens voor een kleine bedrag was ,verwend, uit de grote subsidie pot.

  Maar gelukkig is de buit nog niet verdeeld. Wie weet!

Add a Comment