Onderzoekers stuitten op fundament oudste raadhuis

Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat blijkt helemaal niet het oudste raadhuis van Aalsmeer te zijn. Oud Nuus, het door stichting Oud Aalsmeer uitgegeven tijdschrift meldt in de aankomende editie dat er een nog ouder raadhuis heeft gestaan. 

In 1780 is het historische bouwwerk, wat tegenwoordig bekend staat als Het Oude Raadhuis' gedeeltelijk gebouwd op de fundamenten van een voorganger uit 1619. Het onderste deel van een 400 jaar oude zijmuur is teruggevonden onder het huidige Oude Raadhuis. Het verhaal over de zoektocht en de vondst van dit oude fundament is te lezen in de nieuwe editie van Oud Nuus die deze week verschijnt. 

Bronnenonderzoek
In Oud Nuus nummer 197 reconstrueert historicus Jan Willem de Wijn de plek waar 400 jaar geleden het eerste raadhuis van Aalsmeer is gebouwd. Op basis van bronnenonderzoek en oude kaarten blijkt dat het eerste raadhuis van 1619 heeft gestaan op de plaats waar zich nu het rechter deel van het huidige Oude Raadhuis uit 1780 bevindt.

De onderkant van de linker zijmuur van het eerste raadhuis is onder het huidige pand teruggevonden. Hiervoor werden de krachten gebundeld van de stichtingen Oud Aalsmeer en Beheer Oude Raadhuisje Aalsmeer. BORA heeft tot doel het Raadhuisje voor culturele doeleinden voor de Aalsmeerse bevolking te bewaren. Die samenwerking resulteerde in een zoektocht onder de vloer van het monument.

Beheerder Dionijs Brugman en archeologe Maaike Tenhagen vonden het onderste deel van de voormalige linker buitenmuur van het raadhuis uit 1619 terug. Waarschijnlijk is ook de wapensteen met de Aalsmeerder leeuw plus paling afkomstig uit het pand van 1619 en hergebruikt in 1780.

Molenslachting
De nieuwe Oud Nuus brengt nog meer lezenswaardige artikelen uit de roemrijke Aalsmeerse historie aan de oppervlakte. Zo schrijft Cees van Dam over de Aalsmeerse tuinbouw in 1919. Eveneens een eeuw geleden werden drie molens in Aalsmeer en Amstelveen door noodweer zwaar beschadigd. Molenaar Jan Hofstra beschrijft deze ‘molenslachting’. Ook is er aandacht voor de concessie die Koningin Wilhelmina in 1919 verleende om de Westeinderplassen in te polderen.

De bestuursleden en redactieleden leverden allen een bijdrage over hoe hun leven er een halve eeuw geleden uitzag, op het moment dat in 1969 de stichting Oud Aalsmeer werd opgericht. En Dirk Jongkind maakt een begin met de reconstructie van het leven van Maus van Staaveren, pionier in bloemen- en plantenteelt.

Oud Nuus is verkrijgbaar bij het Aalsmeers Boekhuis en Bruna in de Zijdstraat. Daar kost een los nummer 6 euro.

Foto's: Dionijs Brugman (BORA) inspecteert de voormalige linker buitenmuur van het pand uit 1619. De loodslab, midden rechts, verraadt dat het een buitenmuur is geweest. (Foto Maaike Tenhagen)

In 1650 schetst Jan Abrahamsz Beerstraten de dorpskerk met links daarvan het raadhuis (met trapgevel) uit 1619. Linksvoor staat de dorpspomp en het bruggetje is tegenwoordig het C.J. Braber Pad naar de kerk.

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment