Renovatie Dorpshuis vandaag gestart

"Sociaal fundament aan de Westeinder, daar gaan we voor." Met deze woorden maakte voorzitter Nico Otto woensdagavond tijdens de presentatie van de nieuwbouwplannen direct duidelijk wat de ambitie van het bestuur is. Het Dorpshuis in Kudelstaart is gedateerd en om weer het middelpunt van het dorp te worden en te blijven moet er veel gebeuren. Vandaar de flinke renovatie waarmee vandaag wordt begonnen. In september volgend jaar moet alles af zijn.

Op de bijeenkomst die logischerwijs in het Dorpshuis werd georganiseerd, werd gesproken over toekomstvisie, planning en organisatie en de onvermijdelijke overlast. Aan het einde werd een artist impression getoond van het beoogde eindresultaat.

Versterking gemeenschap
Het bestuur heeft twee teams samengesteld. Een bouwteam aangevuld met architect Richard Pannekoek en plaatselijke aannemers, en een exploitatieteam. Deze laatste groep houdt zich bezig met het verwezenlijken van de visie: 'een sociale en culturele ontmoetingsplaats zijn ter versterking van de Kudelstaartse gemeenschap en het bevorderen van de plaatselijke sociale en culturele ontwikkeling.'

De eerste bouwfase start vandaag en zal voor het komende carnaval (3 maart) gereed zijn. Deze ingreep omvat inpandige aanpassingen en renovatie aan de achterzijde. Fase twee start na het carnaval en zal voor de bouwvak (eind juli) worden afgerond. In dit traject krijgt de voorzijde een geheel nieuw, opvallend modern aanzicht waardoor het Dorpshuis prominenter zichtbaar is. Binnen worden de sanitaire voorzieningen verplaatst zodat er een andere indeling ontstaat. Wijkzorg krijgt een eigen ingang aan de zijkant van het pand.

Nieuwe keuken
De keuken ondergaat een complete metamorfose. De huidige keuken wordt compleet verwijderd en opnieuw aangelegd volgens de huidige maatstaven. Daardoor krijgt de nieuwe kookgelegenheid een grotere capaciteit en is deze ook te gebruiken door toekomstige huurders of voor verbindende activiteiten. Het idee voor een kookcursus werd al geopperd. 

In deze fase worden ook de vloer van de grote zaal en het schilderwerk meegenomen. Tevens maakte Nico Otto bekend dat er, op veler dringend verzoek, in de verschillende ruimtes een airco zal worden geïnstalleerd. "Maar," voegde hij er direct aan toe, "dat heeft wel gevolgen voor de onderhoudskosten."

Wel of geen zonnepanelen?
Er wordt nog nagedacht over de meest efficiënte manier om het podium te behouden en tegelijk meer ruimte te creëren. Ook wordt er gekeken naar het verduurzamen van het Dorpshuis door middel van het plaatsen van zonnepanelen. Al kan het bestuur niet garanderen dat die er ook daadwerkelijk komen.

De laatste fase, het parkeerterrein en het buitenschilderwerk zal afgerond worden na de feestweek en klaar zijn in september 2019. 

Van ons allemaal
Het exploitatieteam buigt zich met name over de vragen zoals bijvoorbeeld; hoe krijgen we het Dorpshuis rendabel en hoe houden we dat zo? Het moet laagdrempelig zijn, dus ook voor minder draagkrachtige verenigingen toegankelijk blijven. 

Leon Buskermolen legt uit dat het voor een groot deel uit Kudelstaart zelf zal moeten komen. "Het Dorpshuis is van ons allemaal, we hebben allen recht op gebruik, daaruit vloeit dat we ook de plicht hebben om het met elkaar te onderhouden." Hij roept de inwoners daarom op verjaardagsfeesten, jubilea of andere feestelijkheden in het dorpshuis te vieren. 

"Wanneer wij als Kudelstaarters een representatief Dorpshuis willen, zullen we daar allemaal aan bij moeten dragen. Het Dorpshuis is een stichting en geen commerciële onderneming, wat concreet inhoudt dat het allemaal dekkend moet zijn. Schoonmaak, barmedewerkers, airco, het moet allemaal wel bekostigd worden." 

Structureel meer activiteiten
Naast de architect en aannemers die hun aandeel schappelijk hebben geprijsd, en zo hebben bijgedragen, krijgt het Dorpshuis subsidie en nog andere donaties om dit plan te realiseren. "Maar," zo vervolgde Buskermolen, "als we gezond willen blijven, zullen er structureel meer activiteiten bij moeten komen."

Ook vertelde Buskermolen over de ‘Vrienden van het Dorpshuis’ die met elkaar een fonds in het leven gaan roepen om financiële draagkracht te creëren voor nu en de toekomst. Meer informatie daarover volgt te zijner tijd. 

Vanuit de SLS was Joost Wagemakers aanwezig om uit te leggen waarom het fonds financieel bijdraagt aan de renovatie van het Dorpshuis.  

"Het fonds is ervoor om die gebieden, die onevenredig zwaar worden belast en beperkingen krijgen opgelegd door de aanwezigheid van een luchthaven te helpen de leefbaarheid te verbeteren of in stand te houden. Het is géén afkoopsom," zo benadrukte hij, "maar een ondersteunende maatregel."

Het bestuur doet geen mededelingen over hoeveel geld er in totaal met de renovatie gemoeid is, en welke partij wat bijdraagt.

Tekst Mandy van der Zwaard

Foto's: vandaag zijn Joey Plasmeijer en Peter van der Laarse namens bouwbedrijf Burgers begonnen met de sloop (foto's Arjen Vos), een volle zaal tijdens de informatieavond (foto Mandy van der Zwaard), artist impression van hoe het Dorpshuis er volgend jaar uit gaat zien (afbeelding Richard Pannekoek)

(advertentie)

 

Geen reacties

Add a Comment