Vrouwen en kinderen eerst bij steun OSA

De stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer, kortweg de OSA, bestaat dit jaar 35 jaar. Ook in 2017 werden er projecten in de Derde Wereld met financiële hulp ondersteund. In totaal ging het deze keer om 17 projecten die voor een bedrag van ruim 36.000 euro steun kregen. Het gaat daarbij vooral om projecten die een structurele bijdrage leveren aan de opbouw van een arm land. Kinderen en vrouwen zijn voor de OSA de belangrijkste doelgroepen.

Gemiddeld wordt er grofweg 2500 euro per aanvraag besteed. De belangrijkste voorwaarde voor de OSA om een project te steunen is dat er in Aalsmeer draagvlak voor is. Het betekent dat de stichting alleen die projecten ondersteunt waarvoor al geld is ingezameld. Dat geld wordt door de OSA verdubbeld met een maximum van 2500 euro. Doordat de OSA vorig jaar bijna 13.000 euro extra kreeg via de kledingcontainers van Sympany, konden er ook meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

Eerlijk verdeeld
OSA is opgericht in 1983 door de gemeente Aalsmeer in nauwe samenwerking met deskundigen. OSA beheert voor de gemeente Aalsmeer een budget voor ontwikkelingssamenwerking, waaruit iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet, geld kan aanvragen. In het bestuur van de stichting zitten mensen die werkervaring en kennis van ontwikkelingssamenwerking hebben. Zij komen uit diverse lagen van de Aalsmeerse bevolking. OSA staat voor een wereld met een duurzame productie en een consumptie die eerlijk onder mensen verdeeld is

Verschillende doelen
Het geld is aan een grote diversiteit aan doelen over heel de wereld besteed. Zo werd de aanschaf van apparatuur voor een laboratorium in een ziekenhuis mogelijk gemaakt. Konden er zonnepanelen in een vluchtelingekamp of kinderhuis worden gekocht, ging er geld naar een waterproject in een dorpje en werd de bouw van huisvesting voor (ex-) verslaafden gerealiseerd.

Projecten over hele wereld
Andere zaken waar geld naar toe ging zijn de aanschaf van een personenbusje voor vervoer van kinderen, voedselhulp aan een kinderhuis, de bouw van de fundering van een middelbare school, maar ook naar de bouw van een onderdak voor familieleden bij een ziekenhuis. Verder was er geld voor noodhulp door een overstroming, werd er apparatuur aangeschaft voor een ziekenhuis en is er geïnvesteerd in drinkwatervoorzieningen. Daarnaast is de renovatie van een verloskamer en kraamkamer mogelijk gemaakt, is er een watertank aangeschaft voor een meisjeshuis en zijn er schoolpakketten bekostigd voor schoolkinderen. Zo is er geld toegekend voor projecten in Azië, Afrika, Zuid-Amerika tot in Wit-Rusland aan toe.

Tweede secretaris nodig
Om de vele werkzaamheden van de secretaris te verlichten heeft de stichting dringend behoefte aan een tweede secretaris. Het werk kost ongeveer vier tot vijf uur per maand. Informatie kunt u inwinnen bij het bestuur via e-mail: info@osa-aalsmeer.nl.

Voor dit jaar heeft OSA zogeheten Oikokredieten kredieten aangekocht voor een bedrag van 5000 euro. Krediet dat mensen in ontwikkelingslanden krijgen om een bedrijfje te kunnen starten of hun bedrijf kunnen uitbreiden.

(advertentie)

 

1 Reactie

  • Betty Kooij :

    Ook het milieu is belangrijk bij OSA.
    Veel projecten zijn er ook die aanvraag doen voor zonnepanelen, wateraanleg e.d.

Add a Comment