Geloof in Aalsmeer: De Poolse Parochie

Volgens het onderzoek ‘God in Nederland’ gaat het hard met de ontkerkelijking in Nederland. Ruim 80 procent van de bevolking komt nooit of bijna nooit meer in een kerk en slechts 14 procent gelooft nog in een persoonlijke God. Hoe zit het met de kerken in Aalsmeer? Zijn die nog wel levensvatbaar of lopen die ook hard terug in ledenaantal?

In deze serie gaan we op zoek naar het geloof in Aalsmeer. We bezoeken de samenkomsten van de plaatselijke kerken en hopen meer te weten te komen over de manier van kerk zijn, hoe mensen hun geloof beleven en wat de kerk doet voor de samenleving. Afgelopen zondag bezocht onze niet kerkelijke verslaggever Leni Paul samen met fotograaf Jaap Maars de samenkomst van de  katholieke Poolse Parochie in de Karmelkerk.
 

biechten voor de mis

 

Volgens de gemeentelijke Aalsmeerse gegevens waren er op 1 januari van dit jaar officieel 808 Polen geregistreerd. Een flink aantal daarvan bezoekt elke zondag de Poolse zondagmiddagdienst die nu al vele jaren in de Karmelkerk voor de Poolse gemeenschap van Aalsmeer en omgeving wordt gehouden.
 
De afspraak met de 49-jarige pastoor Kcrzysztof Obiedzinski dreigt die zondag door diens drukke bezigheden in de kerk in het (wij)water te vallen. We zullen hem dan ook pas de volgende dag telefonisch interviewen. 
 
Obiedzinski leidt al negen jaar deze diensten. De geboren Pool studeerde theologie in Szczecin, door verschuivende landsgrenzen ooit Stettin genoemd. Obiedzinski werd tot priester gewijd in Poznan. Hij woont twaalf jaar in Nederland, waarvan negen jaar in de Hornmeer.  
 
Emigranten
De Poolse kerkelijke gemeenschap in Aalsmeer valt onder de op 2 oktober 2011 opgerichte Poolse katholieke missie Amsterdam, beter bekend als Poolse Parochie Amsterdam. Genoemde organisatie ontplooit religieuze en culturele activiteiten voor de hier wonende Polen. Onder meer voor de in Aalsmeer, Amsterdam, Almere, Nieuw Vennep, 't Zand, Hem en Beverwijk wonende landgenoten. “Ik behoor tot de Orde voor Poolse emigranten. Dat is een speciale congregatie voor de buiten Polen wonende landgenoten,” aldus Obiedzinski die op zondag vijf missen leidt in genoemde plaatsen.
 
Aandacht voor kinderen 
“In Amsterdam/Osdorp waar ook veel Poolse landgenoten wonen, organiseren we wekelijks voor zo'n 200 kinderen in de leeftijd van vijf tot veertien jaar activiteiten waarin we bijvoorbeeld aan de Poolse en de Nederlandse taal aandacht schenken. Veel kinderen spreken Nederlands, maar het is nuttig dat als ze bijvoorbeeld naar grootouders in Polen gaan, ze ook met hen kunnen praten.”
 
Poolse paus
Polen is van oudsher een land met een katholieke bevolking. Volgens recente cijfers is 87 procent er katholiek. In 1978 werd er zelfs een Poolse paus in Rome gekozen: Karol Jozef Wojtyla. Beter bekend als Johannes Paulus II.
 
Op deze snikhete zondagmiddag stroomt de Karmelietenkerk al snel redelijk vol. Aan details over deze in 1930 gebouwde kerk aan de Stommeerweg werd door AalsmeerVandaag al eerder aandacht geschonken. 
 
Maria van Fátima
Vanwege de haast waarmee pater Krzystof Obiedzinski zich deze zondag van de ene naar de andere dienst spoedt, klampen wij ons deze morgen dus figuurlijk vast aan de blonde mevrouw die bezig is met allerlei handelingen bij het altaar. Haar naam is Maria Osiadla. Ze is al 30 jaar in Nederland, woont in Alphen aan de Rijn en spreekt goed onze taal. Ze legt uit dat ze als kosteres, verbonden aan de Poolse kerkgemeenschap, voorafgaand aan elke dienst een en ander klaar zet en voorbereidt. Ze plaatst Maria van Fátima, een bedevaartsoord in Portugal, op het altaar, zet er twee rode kaarsjes naast en verricht nog enkele praktische handelingen. De mooie frisse zonnebloemen op het altaar zijn verzorgd door de Karmelparochie.
 
Als omstreeks kwart voor twee pastoor Obiedzinski arriveert, verdwijnt hij al snel achter het altaar, om even later in zijn pij terug te keren waarna de dienst kan beginnen. Althans, dat vermoeden we. Maar nog even is hij afwezig: enkele kerkgangers bleken de behoefte te voelen voor aanvang van de mis nog te biechten. Zij worden op hun wenken bediend in de speciale biechtruimte achter in de kerk. Na klokgelui kan dan tien minuten later de mis beginnen.
 
Dopen
Inmiddels hebben twee jonge echtparen, omringd door een grote schare van kennelijk familie en vrienden, plaats genomen op de voorste rijen. De  moeders hebben een mooi aangeklede baby op de arm en het is duidelijk, we zullen getuige zijn van een doopplechtigheid die dan ook later zal plaats vinden. Uitleg behoeft daarbij niet te worden gegeven. Trots worden de jonggeborenen die Carmen en Adam blijken te heten, gedurende de dienst aan de pastoor getoond en zegenend gedoopt.
 
Van de een uur durende dienst verstaan we niets behalve dat fotograaf en verslaggeefster van 'novosti internet AalsmeerVandaag' hartelijk worden welkom geheten. De intentie gaat verder aan ons voorbij. Passeert de politieke situatie in vaderland Polen, staat het evangelie centraal? We weten het niet, maar gelukkig krijgen we de volgende dag telefonisch uitgebreid uitleg.
 
Relaties
“Maria is voor ons, Poolse katholieken, erg belangrijk. Zondag heb ik dan ook gesproken over Maria en Jezus, over het gezin, over Jezus die naar Nazareth kwam. Ik sprak over de relaties tussen God en mensen. Mensen moeten in hun familierelaties kijken naar Jezus, die nooit boos is en mensen moeten trachten relaties goed te houden en te verbeteren. Maria is zo belangrijk, wij gaan bijvoorbeeld ook plaatsen bezoeken met een Mariakapel zoals in Heiloo de kapel Maria ter Nood. Er zijn ook reizen gemaakt naar andere bedevaartsplaatsen zoals Fátima. Een van ons nam daar het Mariabeeld mee, dat u op het altaar zag staan.”
 
Seizoenwerkers
Regelmatig rijst de zaal als één man/vrouw omhoog. Men knielt, op de bankjes en in het pad, op de vloer voor het altaar. Een koor ontbreekt die dag, de in Nederland geboren Poolse organiste is deze dag met vakantie.
Op onze vraag aan de priester naar de wekelijkse belangstelling voor de dienst antwoordt hij tevreden te zijn met de opkomst. “De bezoekers komen behalve uit Aalsmeer uit diverse andere plaatsen hier uit de buurt. Ook in de vakanties is de kerk wel gevuld, want dan zijn er hier veel seizoenwerkers die hier tijdelijk zijn en wel de dienst bezoeken.”
 
En dan stroomt na de dienst de kerk snel leeg. De pas gedoopte baby’s en hun familie gaan direct richting feest, want, zo zeggen ze ons: 'zoiets als dit moet gevierd worden.'
 
Tekst: Leni Paul, foto's Jaap Maars 
 

Geen reacties

Add a Comment