Rabobank deelt uit met Clubkascampagne

Woensdagavond 3 oktober was de feestelijke uitreiking van de cheques voor de Clubkas Campagne van Rabobank Regio Schiphol. Het decor van deze avond; het relatief nieuwe, en voor velen onbekende, Nederlands Transport Museum in de voormalige Bolsfabriek te Nieuw-Vennep.

Onder de glimmende vleugels van een DC-2 uit 1934 verzamelden zich vertegenwoordigers van 110 deelnemende verenigingen en stichtingen. Allemaal afkomstig uit de kernen Hoofddorp, Nieuw Vennep, Uithoorn en Aalsmeer. Bij de entree hadden de vertegenwoordigers al de grote goudkleurige envelop overhandigd gekregen waarin de cheque zich bevond. Met de instructie deze tot nader order gesloten te houden. 

Het openen ging in vier sessies waarbij elke kern tegelijk mocht kijken welk bedrag zich op de cheque bevond. De hoogte van het bedrag was uiteindelijk bepaald door het stemgedrag van de Rabobankleden en bleef dus spannend tot het laatste moment.

Tijdens het openen van de enveloppen wisselden verbaasde en blije gezichten elkaar af. Elk bedrag van hoog tot laag, komt op een goede plek terecht. Of zoals één van vertegenwoordigers van een koor dat in de prijzen viel, het verwoordde: "Met de stem die de leden hebben uitgebracht kunnen wij onze stem letterlijk weer teruggeven aan de gemeenschap." Het bedrag wat dit koor ontving, bleek te worden ingezet voor de organisatie van een groot concert.

In Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer bruist het van de verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van deze verenigingen en stichtingen door middel van de Clubkas Campagne is voor Raboban Regio Schiphol één van de manieren om de betrokkenheid bij de regio te tonen.

In totaal werd er een bedrag van 60.000 euro uitgereikt. Aalsmeerse verenigingen en organisaties die werden verblijd waren onder meer de sjoelclub, stichting 4 en 5 mei, scouting Tiflo, Korenmolen De Leeuw, het Oosterbad en Harmonie Flora. Na het officiële gedeelte was er een informeel samenzijn met live muziek, hapjes en drankjes waarbij er uitgebreid werd nagepraat. 

Foto's Arjen Vos 

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment