Verleden en toekomst bij jubilerende organisaties

Stichting Oud-Aalsmeer en De Historische Tuin tezamen in de Raadzaal bijeen om respectievelijk hun 50-jarig en 40-jarig bestaan te vieren. Zowel verleden als toekomst zouden afgelopen vrijdagmiddag aandacht krijgen. Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst met interessante sprekers. En... voor veel aanwezigen en ook van elders gekomen oud-Aalsmeerders een feest der herkenning.

De toekomst van het verleden. Een intrigerende titel over onder meer de constante veranderingen die zich hebben afgespeeld in de Aalsmeerse geschiedenis, zo vond Jan Willem de Wijn, tot voor kort voorzitter van de Stichting Oud-Aalsmeer. Hij heeft zich de laatste jaren intensief verdiept in met name de immigratie die zich in de loop der eeuwen afspeelde in Aalsmeer. Binnenkort zal hij promoveren op dit onderwerp. Het was dan ook niet toevallig dat die middag professor dr. Jan Lucassen, hoogleraar Internationale en Sociale Geschiedenis aan de VU in Amsterdam bij wie De Wijn zal promoveren, een lezing hield over vijf eeuwen migratie naar Nederland en Aalsmeer.

Burgemeester Jeroen Nobel van Aalsmeer duidde in het kader van het onderwerp het Aalsmeerse gemeentehuis aan als 'monument' ondanks het feit dat het gebouw 'slechts' ruim 50 jaar oud is. Hij refereerde aan verbouwingen die geweest zijn en nog zullen volgen waarbij wordt vastgehouden aan het gedachtengoed van bouwer/architect en plaatsgenoot professor Berghoef.

Nobel feliciteerde beide jubilerende Stichtingen die beide op een groot aantal vrijwilligers kunnern steunen.

Gedeputeerde Cultuur van de provincie Jack van der Hoek was verheugd met de door beide Stichtingen bewaard gebleven kennis van het verleden.

Behoeders
“Als provincie maken we graag gebruik van de kennis van deze historische verenigingen, koppelen we het beleid aan deze kennis en deze twee jubilerende verenigingen zijn de behoeders. Zonder u, deze historische verenigingen zou er veel erfgoed kunnen verdwijnen,” aldus Van der Hoek.

Boeiend beeld
Op heldere en interessante wijze belichtte Lucassen vervolgens zijn lezing waaruit bleek dat Aalsmeer al vroeg een rol speelde in de immigratie naar ons land en, specifieker, naar Aalsmeer. Lucassen vroeg zich af welke lessen er kunnen worden getrokken over de emigratie en met name over hun integratie. Hij ging in op zowel de Gouden Eeuw als op de achttiende eeuw en uit zijn heldere en begrijpelijke uitleg kregen de aanwezigen een boeiend beeld van immigratie die dus duidelijk niet alleen van deze tijd is. Ons land en met name ook Aalsmeer heeft al eeuwenlang een rol gespeeld in het opnemen van bewoners uit andere landen. Kortom, nieuw zijn de huidige 'problemen' niet, vond Lucassen, die ook verwees naar de na de laatste Wereldoorlog op gang gekomen 'emigratie' van Nederlanders (ook Aalsmeerders) naar landen als Canada en Australië.

Immigratie en emigratie
Echter, aldus spreker, in die periode kwamen er ook veel immigranten naar ons land. Denk aan Molukkers, Surinamers, seizoensarbeiders uit Marokko, enzovoort. Hij noemde Aalsmeer 'koploper in 2007 wat het migratiesaldo betreft' van deze tijd.

Lucassen gaf eveneens een beeld van de met name in Amsterdam florerende gilden in de achttiende eeuw, het uitsluitend van bepaalde bevolkingsgroepen (Joden) en hield in zijn betoog de aandacht van de zaal gedurende de gehele lezing gevangen. 

Dirk Jongkind, enkele maanden geleden tot voorzitter gekozen van Oud Aalsmeer, ging in op het op 19 juli 1969 opgerichte Comité Oud Aalsmeer, twee jaar later omgezet in een stichting. 

Jongkind feliciteerde ook de jubilerende Stichting De Historische Tuin, die zijn 40-jarig bestaan viert.

“Zowel met de Historische Tuin als ook met Stichting Korenmolen De Leeuw, waarvan wij sinds de stichting in 1994 betrokken zijn, onderhouden we goede banden,” aldus Jongkind die de aanwezigen voorts opriep in de maand oktober het jubileumprogramma van de Stichting te gaan bekijken op de Historische Tuin.

Naast het noemen van de successen (behoud kerkhof Calslagen, Boomkwekershof en oprichting Historische Tuin) ging Jongkind niet voorbij aan teleurstellingen zoals de onmogelijkheid, het tij van verandering te keren (Polderhuis, pandje Walraven, Boerenvreugd). Wat nu speelt zijn volgens Jongkind de kwestie Barendebrug en Aardbeienbrug.

Lijfspreuk
En toen was het tijd voor het uitreiken van de felbegeerde Retine Quod Habesprijs. De drie latijnse woorden vormen zoals bij velen bekend de lijfspreuk van de gemeente. Volgens Jongkind is de prijs bestemd voor een persoon die Oud-Aalmeer helpt bij het realiseren van haar doelstellingen en dit keer was deze voor de derde maal uitgereikte prijs voor Jan Willem de Wijn. 

Jongkind overhandigde het kunstwerk van messing en brons, vervaardigd door de Aalsmeerse kunstenaar Mark van Kuppevelt, aan de volkomen verraste Jan Willem de Wijn.

Namens de Historische Tuin voerde vervolgens Anton Temme, al 40 jaar bestuurslid van De Tuin, het woord. Temme, een vlot spreker, ging in op de 40 jaar geleden door toenmalig wethouder Maarten Jongkind geplante boom op 'De Tuin'. ”Deze linde staat er nog steeds, gaat u bij een volgend bezoek maar eens kijken.”

Bundeling van krachten
De spreker ging in op de vele veranderingen en verbeteringen in en rondom De Historische Tuin die hebben plaats gevonden en noemde ook de verzelfstandiging in 1995 waarbij het veilinggebouw met de Jugendstilklok van Bloemenlust uit 1930 een plaats kreeg. Hij noemde eveneens het in 2015 gebouwde Tuinhuis en de vele vrijwilligers die zich het gehele jaar door inzetten voor hun Historische Tuin. Wat financiën betreft zijn er de trouwe enthousiaste sponsors. Ook de gemeente en provinciën lieten zich in dit kader enkele malen niet onbetuigd.

Hij wees  op de samenwerking en bundeling van krachten met de eveneens jubilerende Stichting Oud Aalsmeer en een gezamenlijk project is het onderzoeken of en hoe de monumentale boerderij voor De Tuin voor de toekomst behouden kan blijven.

Botanische tuinen
Uiteraard verheugd is Temme, evenals Leo Bertoen, voorzitter van De Historische Tuin over de museale status en de aansluiting bij de Nederlandse vereniging van botanische tuinen wat mede zorg draagt voor een toenemend aantal bezoekers.

De bezoekers bleven na het offiiciële programma nog lang bijeen. Onder hen ook diverse wat we in de dit geval 'bijna geëmigreerde Aalsmeerders' zouden noemen, zoals oud-bestuurslid van de Historische Tuin Maarten 't Hart.....

Tekst: Leni Paul

Foto's vanaf boven: Jan Willem de Wijn samen met Dirk Jongkind en de prijs die hij ontving, belangstelling voor het kleinood en zijn nieuwe eigenaar, stilleven van de Retine Quod Habesprijs, De Wijn samen met Anton Temme. Foto's Arjen Vos.

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment