'De geschiedenis levend houden, daar gaat het om'

De wortels van Dirk Jongkind (61), sinds 29 januari de nieuwe voorzitter van Stichting Oud Aalsmeer liggen al vele eeuwen in de Aalsmeerse tuinbouw. Hij verdiende zijn sporen in de groene sector en heeft ook tijdens zijn werkzame leven als vrijwilliger diverse functies bekleed die alle min of meer met de tuinbouw te maken hadden.
Een gesprek met een gedreven bescheiden man met het groene hart op de juiste plaats.
 
Dirk Jongkind is een geboren Farregatter. Opgegroeid in een kwekersfamilie en ook zijn vader was al bestuurlijk bezig en betrokken bij de Rijksmiddelbare Tuinbouwschool. “Wij kweekten thuis rozen, anjers, seringen en amandeltakken.”
 
 
Leraar bloementeelt
Dirk was een slim jongetje, oordeelde destijds Hes Buisma, toenmalig hoofd van de openbare lagere school in Oost en het lag voor de hand dat Dirk, na een gesprek met directeur Jan Rozendal, naar de Middelbare Tuinbouwschool zou gaan. De latere directeur Veenstra raadde hem daarna de HAS, de Hogere Agrarische School in Den Bosch aan om nog enkele jaren later in Universiteit Wageningen zich verder te bekwamen in de vele facetten van de tuinbouw.
Na de LV opleiding te hebben voltooid, destijds een begrip in het tuinbouwonderwijs, aanvaardde Jongkind een functie als leraar bloementeelt op de Middelbare Tuinbouwschool om er na zeven jaar adjunct-directeur te worden.
 
“Ik was nauw betrokken bij de diverse wijzigingen en veranderende functies die er plaats vonden en was jarenlang de contactpersoon, betrokken bij de scholen en de vele cursussen in zowel Aalsmeer als in andere plaatsen.”
 
Nationaal en internationaal
“Er zijn heel veel veranderingen geweest in het tuinbouwonderwijs. Het aantal leerlingen liep terug, maar ik zag gelukkig de laatste jaren weer een toename. Tien jaar lang was ik ook het aanspreekpunt bij het samenbrengen van onderwijs voor werkenden bij de diverse bedrijven. Dat voerde me behalve naar diverse Nederlandse kwekerijen ook naar grote bedrijven in het buitenland. Zo reisde ik bijvoorbeeld naar Azerbeidzjan, Ethiopië en Kenia.”
 
Mollen vangen
De lijst van activiteiten waarbij Jongkind betrokken was, is lang. Zo zette hij onder andere scholingsprogramma's voor veredelingsbedrijven in binnen- en buitenland op, was hij vice-voorzitter van het Provinciaal Overlegorgaan Cursussen en adviseur bij de WLTO, al meer dan een kwart eeuw bestuurslid en de laatste vijftien jaar penningmeester van de Bollenacademie. Ook schreef hij in zijn schaarse vrije tijd diverse boeken op het gebied van de tuinbouw. ‘Mollen vangen met fosforwaterstof’ werd bijvoorbeeld een naslagwerk. Ook ‘Oud Nuus’ profiteert regelmatig van zijn interessante pennenvruchten zoals bijvoorbeeld van het in 2016 verschenen artikel over de gewasbescherming in 1900.
Voorts is Jongkind nog voorzitter van de Open Hofkerk, secretaris van de Historische Tuin en bestuurslid van De Bovenlanden.
 
Familiewortels
Naast zijn drukke werkzaam leven en de bestuursfuncties in de diverse verenigingen vond Jongkind tijd voor het verzamelen van historische films en voor het napluizen van zijn familiewortels. “Ik ben tot 1490 gekomen, heb daar de eerste Aalsmeerder, een zekere Gerrit gevonden. Met deze hobby ben ik begonnen toen mijn zoon 27 jaar geleden werd geboren. Sindsdien grasduin ik graag in de familiearchieven.”
 
Jongkind valt dit jaar als voorzitter van de Stichting Oud Aalsmeer en tevens sinds 2017 secretaris van de Stichting Historische Tuin met zijn neus in de feestelijke boter. De Tuin bestaat dit jaar 40 jaar en Oud Aalsmeer viert volgend jaar het halve eeuwfeest.
 
Volop in beweging
Jongkind, enthousiast: “Ja, we hebben overleg gehad tussen beide verenigingen. En we hebben besloten op 5 oktober in de maand van de geschiedenis de twee jubilea gezamenlijk te vieren. Ook zijn er diverse activiteiten. Met Oud Aalsmeer zijn we volop in beweging. Allereerst  met de slogan Oud Aalsmeer komt naar je toe. We gaan de wijken in en dan bedoel ik Nieuw Oosteinde en Kudelstaart. De wijken waarin we van oudsher de meeste leden van Oud Aalsmeer hebben, zijn het dorp en de Uiterweg, nu zoeken we eens andere delen van de gemeente op.”
 
Hoe maak je mensen en dan liefst ook nog wat jongere mensen, warm voor Oud Aalsmeer?
 
“We gaan ons in Oud Nuus ook met artikelen meer richten op de niet al te oude geschiedenis en dan denk ik aan onderwerpen uit  bijvoorbeeld de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Daarnaast gaan we naast het blad ook meer digitaal doen om zodoende meer jongeren te trekken.“
Jongkind ziet als kersverse voorzitter van Oud Aalsmeer de toekomst van ‘zijn’ vereniging met vertrouwen tegemoet: “De geschiedenis levend houden, daar gaat het om. En het bestuur bestaat uit een enthousiast stel mensen, dat voelt als een vriendenploeg en dat is een  goed gevoel.”
 
Tekst: Leni Paul, foto's Arjen Vos
 
(advertentie)
 

Geen reacties

Add a Comment