In Memoriam Theo van Kempen

Twee weken geleden overleed op 63-jarige leeftijd Theo van Kempen. Oud gemeenteraadslid van D66 en later AB, de partij waarvan hij eind vorige eeuw fractievoorzitter was en die hij tussen 2002 en 2004 vertegenwoordigde als wethouder. Van Kempen was ook werkzaam voor de politie, onder meer als woordvoerder voor de pers. Daarbij was hij geruime tijd medewerker bij Radio Aalsmeer. Hoewel hij de laatste jaren woonachtig was in Lelystad, was zijn betrokkenheid bij Aalsmeer nog altijd groot. Zo zette hij zich de laatste jaren onder meer in tijdens verkiezingen op het stembureau te Kudelstaart. Jan Piet, een ander oud-raadslid en -wethouder, staat hieronder stil bij het overlijden van Theo van Kempen.

Het was eind jaren ’90. In de jaren dat ik wethouder was in de gemeente Aalsmeer. Theo van Kempen was lid van de oppositie, fractievoorzitter van Aalsmeerse Belangen We hadden vaak een soort van cabaret-verhouding. We debatteerden over de inhoud, maar vaak doorspekt met humor en speldenprikken over en weer. Dat was goed, zo hoort het. Tijdens een van de Raadsvergaderingen zag ik Theo uit de zaal weglopen. Hij zag er bezweten uit, en alles wees er op dat hij zich niet goed voelde. Ik heb de bode, ‘meneer Rozendal’, gevraagd om even bij hem te kijken. Daarna ging het snel. De ambulance werd gebeld, spoedeisende hulp was geboden, het had niet veel langer moeten duren. Daarna is Theo tot deze week blijven tobben met zijn gezondheid. De laatste jaren in een soort van scootmobiel, heel vaak in het ziekenhuis, regelmatig te benauwd om wat te kunnen doen.

Een van de laatste zaken waar hij zich druk over maakte was de sluiting van ‘zijn’ ziekenhuis. Hij woonde met zijn zeer geliefde vrouw Grada in Lelystad, en dat het ziekenhuis, waar hij zo vaak en altijd met zorg en liefde werd geholpen nu dicht ging, hij vond het onbestaanbaar. Hier kwam even de politiek gedreven Theo van Kempen naar boven. Maar ook de vakbondsman, namens de politiebond ACP. Wat hij niet rechtvaardig vond benoemde hij, wat niet deugde in zijn ogen werd zonder omhaal van woorden gezegd. Misschien was het door zijn verleden bij de politie, waar hij zo mee verbonden was, maar ook was het zijn diepste overtuiging dat je eerlijk en open moest kunnen zeggen wat beter kon of beter moest. Theo van Kempen herinner ik mij als een politicus die eigenlijk geen politicus wilde zijn maar gewoon wilde opkomen voor de belangen van inwoners van Aalsmeer. 

Theo heeft de Aalsmeerse politiek in meerdere periodes gediend. Eerst in de beginjaren ’90 al, namens D66. Na een aantal jaren kwam hij terug als raadslid voor AB, weliswaar een andere partij maar Theo bleef eigenlijk dezelfde persoon. Hij kon soms gespeeld verontwaardigd zijn, hij kon soms wat bluffen of zaken uitvergroten, maar altijd binnen de grenzen van het politieke spel. Redelijk snel ging het bij hem om de zaak zelf en vond hij politieke spelletjes heel vervelend. Dat kwam ook later wel aan het licht. Toen hij zich na een periode van wethouderschap (en dat vond hij een hele eer en wat was hij graag daarin doorgegaan) genoodzaakt voelde af te treden, omdat zijn partij niet langer in het college wilde zitten.

We hebben in de jaren dat ik met hem optrok diepgaande gesprekken gehad. Over politiek, natuurlijk. Maar ook over geloof, over zijn en mijn geloven, over God en over zingeving. Theo was iemand die vragen stelde en durfde stellen. Hij kon je ‘verhoren’ op een warme manier, betrokken op wat je zei en vond, delend van zijn twijfels en overtuigingen. Na zijn verhuizing naar Lelystad hadden we minder contact, vaak via social media. Theo baalde dat hij steeds minder kon, zo vaak voor een paar dagen opgenomen moest worden vanwege zijn benauwdheid. Hij kon er luchtig en met humor over schrijven, maar zeker het laatste jaar proefde je dat hij wist dat hij een zeer kwetsbare gezondheid had. Altijd buiten adem. Ontzettend dankbaar voor de liefde en hulp van Grada, en trots op zijn kinderen. Theo van Kempen, een volksvertegenwoordiger waar Aalsmeer met dankbaarheid op terug mag zien, een mens waarvan je blij bent dat je hem hebt mogen leren kennen. Op 12 november overleed Theo in het ziekenhuis, toch heel onverwachts. En ik ben er van overtuigd dat hij bij zijn God is, en eindelijk weer op adem mag komen.

Jan Piet

Foto: in september 2004 kondigde Theo van Kempen zijn afscheid aan als wethouder omdat AB zicht terugtrok uit de coalitie met CDA en VVD. Foto archief AV

3 Reacties

  • Jos van Kempen :

    Ik wil Jan Piet hartelijk danken voor de warme woorden ter nagedachtenis aan mijn broer. Als familie herkennen wij er veel van Theo’s gedachtengoed in terug. Het sterkt ons in ons verdriet van het gemis van Theo. Fijn dat zijn nalachtenschap op deze manier bewaard blijft.

    Jos van Kempen

  • Jacques Kesting :

    Ik heb Theo leren kennen als een fijn mens , en een volwaardig politicus in de gemeente Aalsmeer.
    Een heel groot verlies voor de naaste en de familie.

Add a Comment