Ineke Ludwig hield van Aalsmeer

Gistermiddag is op 82-jarige leeftijd Ineke Ludwig overleden. Zij was tot 1995 als directrice verbonden aan het Zorgcentrum Aelsmeer.

De in Breda geboren Ludwig woonde op vele plaatsen in ons land en ook in het buitenland. Haar vader zat in het onderwijs, werkte voor de NAVO en zo woonde ze in haar jeugd onder meer enkele jaren in Frankrijk. Ineke Ludwig doorliep de verpleegstersopleiding in Rotterdam en volgde een opleiding docent verpleegkunde. In die functie werkte ze zeventien jaar lang in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. In die tijd deed ze ook een hogere opleiding gezondheidszorg in Nijmegen. In 1985 kwam ze naar Aalsmeer waar ze directrice werd van het voormalige verzorgingshuis Rustoord in de Kanaalstraat.

Sociaal karakter
Aalsmeer was haar toen, zo zei ze in het afscheidsinterview met haar in De Aalsmeerder Courant van februari 1995, onbekend. Ze wist weinig van Aalsmeer, behalve dat er een grote bloemenveiling was. Dat veranderde al snel want Ineke Ludwig raakte vlug en vooral dankzij haar sociale en open karakter, in haar nieuwe woonplaats ingeburgerd.

Fusie
Nauwelijks was ze destijds aangetreden of de fusiebesprekingen met het gemeentelijke (openbare) bejaardenhuis Seringenpark kwamen op gang. Ludwig heeft het, zo zei ze in haar afscheidsspeech in 1995, altijd als haar taak gezien als directrice de identiteit van de twee volkomen verschillende bejaardenhuizen te behouden zonder dat een van de twee het als storend zou ervaren.

Ineke Ludwig hield van Aalsmeer en de Aalsmeerders, zo gaf ze diverse malen te kennen. Ze gaf bij haar afscheid het stokje door aan Jan Dreschler die vervolgens 21 jaar leiding gaf aan het Zorgcentrum en in juni 2016 vertrok. Op zijn afscheidsreceptie was Ineke Ludwig nog aanwezig.

Tegen betutteling
Van Ludwig zijn enkele uitspraken bekend die nu, ruim twintig jaar later, nog steeds actueel zijn. Zo pleitte ze er voor, ouderen zo lang mogelijk in het eigen huis te laten wonen. Ze huldigde ook het standpunt dat ouderen die nieuwsgierig blijven en interesse tonen, langer jong blijven. Ze was ook tegen betutteling en vond een goede sfeer in een verzorgingshuis van het grootste belang. Die goede sfeer was er in zowel Rustoord als het Zorgcentrum en dat was zeker ook haar verdienste.

Hospice
De laatste jaren woonde Ineke Ludwig in een appartement tegenover dat andere Aalsmeerse Zorgcentrum: ’t Kloosterhof’. Toen ze enkele maanden geleden ziek werd, is ze verzorgd in Hospice Bardo in Hoofddorp. Daar overleed ze op dinsdag 2 januari in het bijzijn van familieleden die de laatste dagen bij haar gewaakt hebben. Ineke Ludwig was niet getrouwd en had geen kinderen.

De uitvaartplechtigheid is dinsdag 9 januari vanuit de Open Hofkerk waarna ze op de Algemene Begraafplaats zal worden begraven.

Tekst Leni Paul

Foto: Ineke Ludwig bij de afscheidsreceptie van haar opvolger Jan Dreschler in juni 2016. (Foto archief AV)

 

Geen reacties

Add a Comment