Actiegroepen roepen op tot e-mailactie Schipholdebat

Op initiatief van de PVV is er morgen dinsdag 15 mei in de Tweede Kamer een debat over Schiphol en Lelystad. Tijdens dat debat gaat het om de vraag of de regering voortaan alleen nog op basis van hinder besluiten gaat nemen over Schiphol en Lelystad. Hinder dat toch een subjectief gegeven is. Het zou kunnen betekenen dat het aantal vliegbewegingen voortaan niet meer meetelt bij besluitvorming. Verschillende bewonersorganisaties waaronder ook het Aalsmeerse BWA maken zich hier ernstig zorgen over

Deze partijen vinden het belangrijk dat er in de toekomst niet alleen gekeken wordt naar geluidhinder, maar er mede uit oogpunt van volksgezondheid, milieu, veiligheid en klimaat ook een duidelijke grens gesteld wordt aan het aantal vliegtuigbewegingen. Volgens de bewonersorganisaties staat het vast dat de luchtvaart amper wordt meegenomen in het klimaatakkoord. Ze maken zich zorgen dat de luchtvaart en de effecten ervan niet in de klimaatwet worden opgenomen.

Daarom roepen zij op om een e-mail te sturen aan luchtvaartwoordvoerders van de Tweede Kamer waaronder die van D66, SG,CU, CDA, PvdA, GroenLinks en VVD. In de oproep zou moeten staan dat er altijd een maximum gesteld zou moeten worden aan het aantal vliegbewegingen op alle luchthavens van de Schipholgroep.

Het onderwerp in de mail is: STUUR OP AANTALLEN. De e-mailadressen zijn: g.vdijk@tweedekamer.nlj.paternotte@tweedekamer.nle.bruins@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, f.azarkan@tweedekamer.nlm.amhaouch@tweedekamer.nl en s.kröger@tweedekamer.nl

Meer informatie is te vinden via wantoestandenluchtvaart.nl

Foto archief AV

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment