B&W maakt bezwaar bij minister over oprekken nachtvluchtverbod

De angst dat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de komende negen maanden in de nachtelijke uren ongelimiteerd de Aalsmeerbaan kan inzetten, heeft B&W er toe bewogen een brief aan de minister te sturen. De vrijstelling om in uitzonderlijke gevallen ’s nachts de Aalsmeerbaan te gebruiken, is door minister Van Nieuwenhuizen verleend vanwege de verbouwing van de verkeerstoren. “Wij hebben ernstige bezwaren tegen dit besluit,” zo laat burgemeester Nobel weten. Tegelijk wordt de gelegenheid aangegrepen om te pleiten voor een nachtregime betreffende het gebruik de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting.

Aalsmeer balt zijn vuist omdat de leefbaarheid vanwege toenemend gebruik van de twee start- en landingsbanen over de gemeente steeds verder onder druk komt te staan. In de brief schrijft de gemeente onder meer: “Veel inwoners zien het verbod van nachtvluchten als laatste bastion van rust. Maar met de ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval ’s nachts van vliegtuiglawaai verstoken blijven.”

Ongelimiteerde vrijstelling
Ook refereert B&W aan het gegeven dat zich ieder jaar wel een bijzondere omstandigheid aandient die tot extra overlast voor Aalsmeer leidt. Is het niet onderhoud aan de Kaagbaan, dan is het wel de verbouwing van de verkeerstoren. De schoen wringt op twee plekken. Aan de ene kant is het nu zo dat de minister een ongelimiteerde vrijstelling geeft voor nachtvluchten tijdens de komende negen maanden. Ook al beweert LVNL dat het op basis van berekeningen om maximaal vier nachten overlast zal gaan, Aalsmeer vreest dat de vrijstelling een vrijbrief is om er veel vaker gebruik van te gaan maken. 

Verplichte waarnemers
Het andere punt van frictie betreft de inzet van waarnemers. Deze worden in opdracht van LVNL gedurende extreme weerssituaties naast de Zwanenburgbaan geposteerd en moeten bepalen of de situatie van dien aard is dat de Aalsmeerbaan ingezet moet worden. Echter, nergens staat dat de luchthaven zichzelf verplicht om deze waarnemers op te roepen. Gepleit wordt daarom voor een ‘inspanningsverplichting’ om deze waarnemers in te zetten.

Tot besluit van de brief wordt de minister uitgenodigd voor een werkbezoek aan Aalsmeer om met eigen ogen en oren te komen kijken en luisteren hoe de nabijheid van de luchthaven ingrijpt in onze samenleving.

Klik hier voor een integrale versie van de brief.

Op 13 september wordt de kwestie besproken in de commissievergadering. Er wordt inwoners gelegenheid geboden om in te spreken.

Tekst Arjen Vos, foto archief AV

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment