Bespreking profielschets begon stroef maar eindigde soepel

Maandag werd in een speciale commissievergadering gesproken over de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Commissaris van de Koning, Johan Remkes was hiervoor aanwezig om van de gemeenteraad te horen aan welke eisen potentiële kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de functie van eerste burger. De avond, die geleid werd door GroenLinkser Ronald Fransen, begon wat stroefjes. Dat was vanwege de brief van Amstelveens burgemeester Bas Eenhoorn over zijn voorkeur voor een grote gemeente Amstelland.
 
Remkes zei desgevraagd dat, "net als ieder ander, de heer Eenhoorn het recht heeft om op eigen gezag bespiegelingen te houden over een ambtelijke organisatie." Het zal volgens Remkes nauwelijks of geen invloed hebben op het aantal sollicitaties. De ‘schade’ kan volgens hem zoveel mogelijk beperkt worden door er verder geen aandacht aan te besteden.
 
Remkes zei het wel een goede zaak te vinden dat Eenhoorn zaken aankaart die momenteel wat stroef lopen. Daarmee onder meer doelend op de digitalisering. Op dat gebied dient volgens Eenhoorn intensiever te worden samengewerkt.
 
Dat Eenhoorn, net zoals in andere regio’s kijkt waar wij over tien jaar bestuurlijk gezien staan, zonder daar op de korte termijn conclusies aan te verbinden, vindt Remkes alleen maar zinnig. En nee, er is hem geen aanmoediging van de regering of provincie bekend dat een schaalvergroting in het Amstelland aanbeveelt.
 
Inbreng buurgemeentes
Remkes zei verder de gevraagde inbreng van andere partijen met name die van buurgemeentes, te waarderen omdat ook de regio belang heeft bij een goed functionerende gemeente. Het gekozen model waarbij een wethouder aan de vertrouwenscommissie is toegevoegd en waarbij de griffier secretaris van de commissie wordt en dat de raadsadviseur een adviserende positie heeft, vindt hij prima. De mogelijkheid van een assessment – praktijksimulaties – is volgens hem belangrijk indien verscherping op de kandidaten nodig is.
 
Hij wijst ook op de vertrouwelijkheid van de commissieleden. In het belang van de kandidaten die afvallen mogen deze geen mededelingen naar buiten doen. Ook niet naar hun eigen fractie.
 
Uit bedrijfsleven of openbaar bestuur?
Bij de gevraagde ervaring wordt in de profielschets de wens uitgesproken dat de burgemeester zowel een achtergrond heeft in het openbaar bestuur als in andere branches en sectoren van de samenleving. Bij Remkes roept dit vragen op. Er zullen sollicitanten zijn die uitsluitend ervaring hebben in het bedrijfsleven of in het openbaar bestuur. "Dat is wel het mooiste wat je kunt wensen, maar daar lopen weinig mensen van rond. Waar gaat de voorkeur naar uit?" zo bevroeg Remkes de Raad.
 
Uit de reactie van René Martijn, voorzitter van de vertrouwenscommissie, en later aangevuld door Dirk van Willegen en Jelle Buisma, wordt duidelijk dat de bestuurlijke ervaring vooral van belang is omdat Aalsmeer over een ambtelijke wereld beschikt die elders is gehuisvest. Met andere woorden: maak die afstand wat achtergrond betreft en daarmee samenhangende cultuur niet nog eens extra groot.
   
Integriteit
Naast de vraag om verduidelijking van wat precies bedoeld wordt met tonen van leiderschap in de regio, waarom coaching en aanmoediging van raadsleden nodig is en wat Schiphol en internationale handel met openbare orde en veiligheid te maken hebben, kwam het begrip integriteit aan de orde. Begrijpelijk voor degene die de Aalsmeerse politiek de afgelopen jaren gevolgd heeft. Remkes wees hierbij ook op de rol die de raadsleden zelf hebben. Zij moeten met elkaar gesprekken voeren over de dilemma’s waar tegenaan wordt gelopen om zo zelf te kunnen bepalen wat de grenzen zijn van het eigen handelen. 
 
Centjes
Na de opmerking van VVD’er Dirk van der Zwaag dat het handig is als de nieuwe burgemeester weet hoe het zit met de systematiek gemeentefinanciën, in verband met ‘de centjes van de burger’ en de woorden van Willem Kikkert (D66) over de positieve en constructieve wijze waarop het proces gevoerd is, werd met algemene stemmen de profielschets aangenomen. 
 
Remkes besloot zijn bijdrage aan de avond met de mededeling dat als de procedure nu echt goed gaat lopen, er in april volgend jaar een nieuwe en een kwalitatief goede burgemeester kan worden geïnstalleerd. Na ruim een half uur was de vergadering klaar en vertrok de Commissaris van de Koning weer met kabinetschef Alexander Dalenoort. Hij nam dit keer geen tijd voor een sigaretje met de overige rokende raadsleden op het bordes.
 
Tekst Joop Kok
 
Foto’s (vanaf boven:) Johan Remkes aan het woord met achter hem de drie wethouders en naast hem voorzitter Ronald Fransen en kabinetschef Alexander Dalenoort, René Martijn stelt vragen, Remkes bedankt Fransen. Foto's Arjen Vos
 
(advertentie)
 

Geen reacties

Add a Comment