Burgemeester geeft geen garantie over toekomst Aardbeienbrug

De zorgen die Erik van Itterzon in zijn column van vorige week uitte over de Aardbeienbrug, heeft wat losgemaakt in de gemeente. In de uitzending van Radio Aalsmeer Politiek van donderdag ondervroegen presentatoren Sem van Hest en Erik Kreike burgemeester Jeroen Nobel over de toekomst van deze halverwege de Uiterweg gelegen brug. Of het markante bouwwerk straks in volle glorie hersteld kan gaan worden, is simpelweg een kwestie van geld, zo liet Nobel weten. Een ander heet hangijzer waar Nobel zijn licht over liet schijnen was Schiphol.
 
Over de commotie rondom de Aardbeienbrug had de burgemeester wel het een en ander opgevangen. Nobel gaf aan een regelmatige bezoeker te zijn op AalsmeerVandaag, niet alle columns te lezen maar om deze van Van Itterzon had hij niet heen gekund.
 
Moeilijk punt
Hij zei heel goed te snappen dat mensen zich druk maken over de Aardbeienbrug en hoe lang het duurt voor er iets aan gedaan wordt. Een paar jaar geleden is er volgens hem al besloten dat er wat met de bruggen gedaan moet worden maar dat het vanwege de doodlopende Uiterweg een moeilijk punt is. Bewoners kunnen volgens hem nu eenmaal niet met de auto via het pontje hun bestemming bereiken. 
 
Oefenterrein Formule1
“We hebben lang nagedacht over wanneer en hoe het aan te pakken en inmiddels is gebleken dat niet alleen de Aardbeienbrug maar in totaal vijf bruggen minder stabiel zijn dan we hadden verwacht. De Uiterweg was vroeger een karrenspoor, terwijl er tegenwoordig van alles overheen gaat. Hij wordt nog net niet als oefenterrein voor formule 1 wagens gebruikt. Al dat verkeer heeft effect op infrastructuur. Het wordt aangepakt, er worden plannen maken maar dat kost wel allemaal extra geld. Binnenkort komt de portefeuillehouder (Robert van Rijn, red.) met een stuk over wat er precies moet gebeuren,” aldus Nobel.
 
Als dat stuk klaar is, kunnen er volgens de burgemeester afwegingen worden gemaakt of de gemeente gaat voor ‘kwaliteit’ of voor ‘kwaliteit-plus’. “Geldbomen bestaan niet en dus moeten we keuzes maken. Dat je niet altijd precies kan doen wat je voor ogen had is niet leuk maar geld is in redelijk beperkte mate beschikbaar.” 
 
Aalsmeerse besluiten
Om de veelal gehoorde kritiek te pareren dat Amstelveen hierover zou beslissen zei Nobel: “Het blijven altijd Aalsmeerse besluiten, ook als het anders gaat dan verwacht.” Het opnemend voor de ambtenaren: “Tal van medewerkers die vanuit Aalsmeer naar Amstelveen gingen, werken met net zoveel hart en ziel voor Aalsmeer als in verleden gebeurde.”
 
Over hoe het staat met de opbouw van de Barendebrug (Dorpsstraat) die nog ergens in loods zou liggen, zei Nobel dat hij niet van deze situatie op de hoogte is.
 
Transitie naar gasloos
Van de bruggen ging het vervolgens over op duurzaamheid. De luisteraar kreeg niet direct een helder beeld over hoe ver Aalsmeer is als het gaat om de transitie naar gasloos. Over de wet die gisteren van kracht werd die zegt dat nieuwe woningen vanaf nu niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting, zei Nobel dat het vooral de bouwers zijn die er moeilijk over doen. En dat was toch vreemd vond hij: “Bouwend Nederland liep als eerste voorop maar nu zeggen ze dat de bouw door de wet vertraging oploopt.”
 
Of dat voor Aalsmeerse bouwprojecten ook geldt, hoorden we niet. De oplevering van Dorpshaven ligt bijvoorbeeld al een half jaar achter op schema maar of dat hiermee te maken heeft, kwam niet aan de orde. Subsidies verstrekken om bewoners te stimuleren zelf duurzaam te worden en van het gas af te gaan, ziet Nobel niet zitten. Als overheid ziet hij meer in bewustzijn kweken en stimuleren dan met geld wapperen.  
 
Luchtvaartlobby 
Tot besluit kwam daar nog de problematiek rondom Schiphol om de hoek kijken. Bij de kennismaking van de Raad onlangs met de nieuwe luchthavendirecteur Dick Benschop, had Nobel hem één vraag gesteld: “Stel dat Den Haag zegt dat Schiphol ongeconditioneerd mag blijven groeien, zou u daar blij mee zijn?” “Nee,” was zijn antwoord. Met dat antwoord was Nobel wel weer blij.
 
“Ik denk dat Benschop zich er goed van bewust is dat we zo niet langer door kunnen gaan. Het is daarom goed dat Aalsmeer zegt: ‘genoeg is genoeg’. Het gaat niet meer om: meten is weten. Dat lijkt leuk, maar haalt de overlast niet weg. We moeten terug naar waar een luchthaven om gaat: niet alleen om geld verdienen want dan maken we dezelfde denkfout als met het gas in Groningen. Geld is niet zaligmakend,” aldus Nobel die zich zorgen zei te maken over dat de luchtvaartlobby tot nu toe altijd de boventoon heeft gevoerd. “Welke politieke samenstelling er ook was in Den Haag.”
 
Volgens hem moeten we goed gaan nadenken over wat noodzakelijk is en wat niet. “We moeten niet meer teveel door de lucht doen. Daarbij moeten we als gemeentebestuur blijven vertellen over het belang van onze burgers. De lobby van de industrie heeft het continu gewonnen van de lobby van de burgers. Wat dat betreft ben ik blij dat er nu een directeur zit die voor kwaliteit gaat in plaats van kwantiteit.”
 
En als uitsmijter: “Men zegt altijd dat de luchtvaart zoveel waarde heeft voor de BV Nederland maar het zou eigenlijk moeten gaan over de toegevoegde waarde voor de burgers in Nederland.”
 
Klik hier om het interview terug te luisteren.
 
Tekst Arjen Vos, foto’s archief AV
 
(advertentie)
 

6 Reacties

 • John van der Laarse :

  Het herstellen van de van de brug in volle glorie is niet, zoals tijdelijk burgemeester Nobel schrijft, een kwestie van geld, maar van prioriteiten. Nog niet zolang geleden kocht men de Oude Veiling aan met het doel deze (geheel of gedeeltelijk) op te knappen en daarna met winst door te verkopen. Van dit voornemen (smoes, bleek achteraf) is trouwens niets meer terug te vinden, ook niet op AalsmeerVandaag!. Haal dit plan uit de kast en gebruik de destijds voorspelde mega-winst ten behoeve van de Aardbeienbrug.

 • Nels de Vries :

  Vandaag, 2 juli, kwamen er twee ambtenaren van Aalsmeer mij thuis vertellen wat er gaat gebeuren. Ongevraagd.
  De keuze valt op Aardbeienbrug weg en bredere weg.
  Wel wezen ze ons op een vergadering, openbaar, van de welstandscommissie, vanmiddag op het gemeentehuis.

  O, wat een schrik: een presentatie met beamer van de plannen. Alle cynisme en achterdocht lijken terecht..
  Nergens is een openheid van zaken gegeven. Of een inspraakmogelijkheid, tot nu toe.
  Deze commissie zal misschien nog iets kunnen inbrengen, zoals
  -een monument moet beschermd worden
  - de brug heeft iconische waarde, arch Berghoef
  - de brug is er al 70 jaar,
  - elke auto kan er nu langs, er is alleen onderhoud nodig
  - het is nieuw inzicht langzaam verkeer meer te bevorderen.
  - snelheidsremming is veilig op een lintachtige weg
  - alleen het platte -geen geld -is geen goed argument.
  - het argument dat er aan toekomstige drukte van meer recreatieverkeer moet worden gedacht is wel erg plat.

  Nels, woont pal voor de brug.

 • Dick Lookman :

  Woningen en bedrijven aan de Uiterweg behoren voor iedereen goed bereikbaar te zijn middels geschikte en veilige bruggen. Dat is een vereiste waarop men recht heeft. Op dit stuk authentiek Aalsmeer moet men zuinig zijn. Er zullen dus kosten moeten worden gemaakt die door de gemeente Aalsmeer (lees: alle inwoners) worden betaald. En niet voor ‘zunig’ werk maar voor A-kwaliteit.
  De gemaakte opmerking dat geld in redelijke beperkte mate beschikbaar is slaat wat mij betreft nergens op: de gemeente kan immers ook geldmiddelen aantrekken. Wat nodig is moet gebeuren en daarvoor dienen geldmiddelen beschikbaar gesteld te worden…, dan wel aangetrokken te worden. Het is de hoogst tijd dat de zaak goed aangepakt gaat worden.

 • Jan van Hemmert :

  "Genoeg is genoeg?", meneer Nobel, zie mijn commentaar in deze krant van 22 juni jl:
  Door de aanleg van Schipholparkeerterreinen voor inmiddels bijna 10.000 auto's te faciliteren, steunt u wél de uitbreiding van Schiphol met zo'n miljoen passagiers per jaar! Én door de directie over Greenpark(ing) uit te besteden aan Schiphol Airport Development Company (SADC) met de luchthaven als belangrijke aandeelhouder geeft Aalsmeer de regie over haar eigen ecologie en economie ook al aan Schiphol! De ultieme aanfluiting en hypocrisie echter is, dat een giga parkeer- en milieu-overlast-terrein op ons "kleinschalig, hoogwaardig, sierteelt-gebonden, groene" industrieterrein "Greenpark" deze naam mocht overnemen en belachelijk maken als "Green Parking"...
  Beste, waarnemend burgemeester als u daadwerkelijk minder overlast en milieuschade van Schiphol wilt, steun dan meer (op) uw eigen burgers dan Schiphol!

 • Nels de Vries :

  De Aardbeienbrug krijgt het slechtste scenario: na 70 jaar fier een echt landmark en gemeentelijk monument in Aalsmeer. te zijn geweest. (Ontwerp van Aalsmeerse architect Berghoef.).
  Het voorstel is voorlopig als volgt: brug weg en wegverbreding. Mij vanochtend verteld door ambtenaar.
  Kom dinsdagavond naar de commissievergadering! Het moet ook meteen beslist worden, deze maand nog.

Add a Comment