College vol vertrouwen vooruit

Ze wilden het eens anders doen. En dus weken burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en voorlichters uit naar Mijnsheerlijckheid om daar aan de pers het collegeprogramma voor de komende vier jaar te presenteren. In de ‘huiskamer’ van het Kudelstaartse zorg/wooncomplex wat dit jaar zijn eerste lustrum beleeft, werd het programma in een gemoedelijke setting uitgelegd met appeltaart van Ons Tweede Thuis. 
 
Met het thema voor deze periode: ‘Vol vertrouwen vooruit’, geeft het College haar ambities prijs. Kortgezegd komt het hier op neer: woonkwaliteiten en economische capaciteiten van Aalsmeer versterken en de gemeente op die gebieden toekomstbestendig te maken.
 
Dat betekent onder meer dat de gemeente blijvend wil investeren in leefomgeving, onderwijs, voldoende betaalbare woningen en het op peil houden van zorgvoorzieningen. Maar ook: de economische positie van Aalsmeer versterken, werkgelegenheid bevorderen en bereikbaar blijven in de regio. Daarbij geeft het College aan de lasten voor inwoners zo laag mogelijk te willen houden en een duurzaam financieel beleid te willen voeren.
 
Jongeren
De speerpunten uit het programma werden tijdens de bijeenkomst door de drie wethouders en de burgemeester toegelicht. Zo wil Robbert-Jan van Duijn zich onder meer richten op de jeugd van Aalsmeer. Liefst in samenspraak met de scholen die vroeg kunnen signaleren wanneer er ‘iets’ met jongeren speelt. “Als we er vroeg bij zijn kunnen we voorkomen dat kinderen in zware trajecten terecht komen. Vaak is het niet één probleem wat er speelt maar zit er veel meer achter, voornamelijk op financieel gebied,” aldus Van Duijn die ook Schipholzaken in de portefeuille heeft. 
 
Standpunt van het College bij het overleg over Schiphol na 2020 is dat verdere groei van de luchthaven voor Aalsmeer niet verantwoord meer is. “We blijven ons verzetten tegen verdere groei en wat ons betreft blijft dat punt hoog op de agenda.”
 
Nieuw afvalplan
Collega wethouder Wilma Alink-Scheltema zegt haar ‘stinkende best’ te gaan doen voor ouderen. Vooral de groep die met hard werken de basis voor onze huidige samenleving hebben gelegd. “Die mogen niet vereenzamen,” zo gaf ze aan. Ook de portefeuille van duurzaamheid valt onder Alink’s verantwoordelijkheid. “We gaan van scratch af aan werken aan een nieuw afvalplan,” aldus deze wethouder. Het vorige plan waarbij betaald moest worden voor het inleveren van restafval werd tot de bodem afgekraakt door de inwoners van Aalsmeer waarna het in de prullenbak verdween. 
 
Ook wordt er ingezet op het schoon houden van de gemeente. Ballonnen oplaten, of ze nou biologisch afbreekbaar zijn of niet, behoort wat dit College betreft tot het verleden. Ook wordt er een plan bedacht over terugdringen van zwerfafval en een inhaalslag gepleegd op het onderhoud van groen in de wijken.
 
Gas en waterprobleem
De grootste uitdaging voor wat betreft duurzaamheid zit hem echter in de transitie van aardgas naar elektriciteit. Nieuwe woningen worden al gasloos gebouwd wat de bestaande huizen betreft is er nog een lange en kostbare weg te gaan. Dat gaat ook op voor het opvangen van overtollig water. Er wordt gedacht over het verstrekken van subsidies als mensen hun betegelde tuinen willen aanpakken en over aan de aanleg van bassins. “We hebben nog niets concreet, maar het heeft de aandacht. Het is alsof iedereen in Nederland nu pas aan het wakker worden is waar het gaat om het waterprobleem,” aldus de wethouder die de vinger aan de pols zegt te zullen houden. 
 
Woningmarkt onder druk
Robert van Rijn heeft ook een portefeuille vol uitdagingen. Met name op gebied van wonen wordt er creativiteit van hem gevraagd. “Wat willen we nog realiseren in Aalsmeer want zoveel bouwruimte is er niet meer.” Van Rijn noemt Aalsmeer-Oost en wil graag inzetten op experimentele woonvormen voor diverse doelgroepen. Het begrip ‘tiny houses’ nam hij daarbij liever niet in de mond omdat er veel meer mogelijk is dan dat en exacte locaties liet hij in het midden. 
 
Betaalbaar wonen vooral voor mensen met lagere en middeninkomens wordt belangrijk gevonden. Door de enorme behoefte aan woningen in de regio staat de woningmarkt onder druk, ook in Aalsmeer. Daarom wil het College de woonvisie herijken. Daarbij wordt ook gekeken of er iets gedaan kan worden tegen investeerders die woningen opkopen en vervolgens verhuren.
 
Goede bereikbaarheid
Dat de economie aantrekt, is merkbaar in Aalsmeer. Daarom zegt het College het belangrijk te vinden dat Aalsmeer goed bereikbaar blijft. Zowel voor de inwoners als de vele bedrijven die juist vanwege de gunstige ligging voor Aalsmeer kiezen. De aanleg van de Ongestoord Logistieke Verbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zijn belangrijke verbeteringen van de infrastructuur. Maar komende jaren zijn extra investeringen nodig. Onder meer op gebied van onderhoud van wegen, bruggen en rioleringen en om de kwaliteit van het wegennet te verbeteren.
 
Meer slagkracht door Metropoolregio
Burgemeester Nobel stipte het begrip veiligheid aan. “We hebben helaas in Aalsmeer ook te maken met mensen die andere ideeën hebben over een vreedzame regio en zullen daarom ook blijven investeren in veiligheid,” aldus Nobel. Door in de metropoolregio steeds meer als gemeentes samen te werken is er meer slagkracht en kan er gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden voor grote ontwikkelingen als het gaat om zaken als vervoer en economie. 
 
De samenwerking op ambtelijk gebied met Amstelveen is er al geruime tijd maar ook met gemeentes Uithoorn, Ouderamstel en Diemen wil Aalsmeer de banden aanhalen.
 
Tekst en foto's Arjen Vos
(advertentie)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geen reacties

Add a Comment