Discussie herinrichten Ophelialaan-West nog niet ten einde

Toen bij de behandeling van de nota transformatie Ophelialaan-West over de hoogte van de bebouwing werd gesproken en het mogelijk op elkaar aansluiten van de Azaleastraat en Cyclamenstaat, morde het publiek op de tribune. In plaats van gebruik te maken van het recht tot inspreken, maakte men op deze wijze kenbaar hoe men er over dacht. De discussie tussen met name Dick Kuin en de CDA leden Buskermolen en Verlaan leek even te ontsporen door een gemis aan communicatief vermogen. In plaats van het helder krijgen van elkaars bedoelingen, werd al snel met het vingertje gewezen. Erik Abbenhues van de VVD zorgde voor de vrolijke noot, Jelle Buisma van de PvdA zwaaide ook nog even met het vingertje en voorzitter Ronald Fransen wist de opgelopen emoties in goede banen te leiden.
  
Aangezien voor het gebied de laatste tijd een aantal aanvragen tot transformeren zijn ingediend en het College een hap-snapbeleid niet verstandig vindt, heeft men een ruimtelijk kader opgesteld waarmee men de initiatieven kan beoordelen.  Voorgesteld wordt om dicht tegen de nieuw te realiseren rotonde aan, als entree naar Ophelialaan-West, een hoogteaccent aan te brengen van vier lagen met kap die afloopt naar twee lagen met kap om zo aan te sluiten op de bestaande bebouwing. Verkeerstechnisch wordt de wens uitgesproken om de doodlopende Azaleastraat te verbinden met de Cyclamenstraat.
 
Twijfel
Erik Abbenhues twijfelde over de voorgestelde hoogte, anderzijds houdt meer bouwvolume ook meer woningen in en die zijn in Aalsmeer hard nodig. Waarom de aansluiting van de Azaleatraat op de Cyclamenstraat verkeerstechnisch gezien nodig is, was hem niet duidelijk. Toen ook Dick Kuin aangaf de wens van de aansluiting niet te begrijpen, gaf portefeuillehouder Robbert-Jan van Duijn aan er geen moeite mee te hebben om deze maatregel uit het voorstel te halen. 
 
Geen lullige gebouwen  
Die vier lagen met kap, dat hoefde niet van Dick Kuin, geen lullige gebouwen neerzetten met een bijna verticale kap, zo’n beetje Amsterdamse School-achtig, maar gewoon een volwaardig gebouw van vijf lagen. En de bebouwing zou hij, in plaats van een keiharde confrontatie, het liefst mee laten lopen met de ronding van de rotonde. 
 
Kuin tegenover College
"Vier lagen met kap of vijf lagen, leg de keuze neer bij de ontwikkelaar, laat die er maar iets moois van maken," aldus Buskermolen van het CDA.
 
"Wat is dat voor manier van denken, dit is het moment waarop we als Raad kunnen bepalen hoe iets eruit komt te zien," was de reactie van Kuin.
 
Abbenhues liet zich overtuigen door de woorden van Kuin, "die heeft er meer verstand van dan ik," was zijn reactie. Een stellingname die bij voorzitter Ronald Fransen de opmerking ontlokte: “Op basis van de autoriteit vindt u wat de autoriteit vindt, dat is mooi.” 
 
Tom Verlaan van het CDA vroeg zich af of de raad zich wel hield aan de haar  opgedragen taak. “Op het moment dat wij vinden dat het anders moet zijn, moet je op basis van het stedenbouwkundige advies je vragen en amenderingen opstellen en niet met tekeningetjes komen.” 
 
In essentie had Verlaan gelijk, in zijn bewoordingen had Kuin een gebouw geschetst ter vervanging van de referentiebeelden. Hij had het nagelaten om te zoeken naar mogelijkheden om de beperking daarvan op te rekken. Niet alleen ten voordele van wat hij er zelf van vindt maar ook ten voordele van vormgevers met andere uitgangspunten. Het was nu teveel Kuin tegenover het College. 
 
Jelle Buisma verwondert
Voor de waarschuwing en het advies van Verlaan had Jelle Buisma van de PvdA weinig oog. Hij verweet hem op de man te spelen. Iets wat Verlaan ontkende en dat tot een welles-nietes-discussie had kunnen leiden als Ronald Fransen dat niet tijdig had voorkomen.
 
Wordt vervolgd in de Raadsvergadering van 14 februari.
 
Tekst Joop Kok,
 
Foto's: (vanaf boven) wordt de doodlopende Azaleastraat verbonden met de Cyclamenstraat? De snackbar op de hoek van de Cyclamenstraat en de Ophelialaan en grillroom Sfinx. Onbekend is wat daarmee gaat gebeuren. Foto's Arjen Vos
 
(advertentie)
 

Geen reacties

Add a Comment