Eerste debat zit erop: 'Wat kwamen jullie hier nu eigenlijk doen?'

Alle zeven lijsttrekkers van evenzoveel politieke partijen in Aalsmeer gaven acte de precense bij het eerste door de gemeente georganiseerde verkiezingsdebat. Plaats van handeling was de voormalige mijnzaal van veiling Bloemenlust in Oost. Misschien was dit puur uit nostalgie of romantiek om juist op zo’n plek een debat te willen voeren, maar er moet gezegd worden dat er gisterenavond nauwelijks politiek vuurwerk is geleverd in deze arena. Het venijn zat hem in de staart toen een 'gewone burger' de lijsttrekkers vroeg wat ze hier nou eigenlijk waren komen doen.  

Zo’n honderd tot honderdtwintig man had de moeite genomen om op internationale vrouwendag naar het debat te komen. Er moet echter gezegd worden dat er onder die honderdtwintig misschien tien mensen zaten die niet gebonden waren aan een van de partijen. Het werd zo een beetje preken voor eigen parochie. Het zegt misschien iets over het vertrouwen in en de belangstelling voor de lokale politiek door de inwoners van Aalsmeer. Dat is na de afgelopen raadsperiode met AB en CDA aan het roer nog nooit zo laag geweest. Er valt daarom te vrezen voor het opkomstpercentage dat ook al een aantal verkiezingen lang naar beneden gaat. In 2014 was dat percentage nog maar 52 procent.

Chemie ver te zoeken
Gespreksleider Peter Maarsen, toch ook niet de eerste de beste, had er zijn handen vol aan om een gesprek op gang te krijgen. Misschien kwam dat ook door de manier waarop de lijsttrekkers waren gepositioneerd. De afstand bijvoorbeeld tussen GroenLinkser Ronald Fransen aan de ene kant en CDA’er Van Duijn aan de andere was wel erg groot. Daarbij zat elke politicus in een lange rij veilig achter een eigen tafeltje waardoor de kans op onderlinge chemie en discussie een stuk kleiner was. En dat gold ook voor de chemie tussen het tableau politici en publiek. In de wandelgang daartussen presenteerde Maarsen onder meer een serie stellingen over de Aalsmeerse economie en Schiphol, integratie en huisvesting van arbeidsmigranten en over de combinatie toerisme, tuinbouw en watersport.

Diepe sporen
Uit de gesprekken hierover kwamen weinig grote meningsverschillen of verrassende inzichten naar voren. Men was het eigenlijk min of meer wel met elkaar eens. Het is maar te hopen dat de lokale politiek het voor elkaar krijgt dat niet Aalsmeer maar Schiphol straks een groot probleem heeft en dat de leefbaarheid in Aalsmeer is toegenomen, zo werd gezegd.

Tegelijkertijd werd wel duidelijk dat de zetelverdeling van twaalf tegen elf, diepe sporen heeft nagelaten ook al beweerden partijen dat het de laatste anderhalf jaar best aardig was gedaan. Zo werd de samenwerking tussen PACT en VVD meerdere malen positief geroemd. Het ging zelfs zo ver dat er vanuit verschillende hoeken, vooruitlopend op de uitslag, een paar voorzichtige toezeggingen werden gedaan om bij de vorming van een nieuw college wat zorgvuldiger en met meer geduld te werk gaan dan in 2014 is gebeurd. Kunt u nagaan!

Nog wat onwennige lijsttrekkers
Het werd alles bij elkaar best een hele zit op de keiharde houten bankjes in de veilingzaal. Maarsen en de zijnen hadden daarnaast bedacht dat elke lijsttrekker de kans zou krijgen zich middels een klein interview te presenteren. Daarbij viel vooral het verschil in ervarenheid op als het gaat om lijsttrekker zijn van een partij. HAC-man Heijstek onthulde dat hij raadswerk zwaar werk vindt en dat hij inderdaad weleens een fout maakt. Een nog wat onwennige AA-lijsttrekker Dick Kuin liet weten dat hij nooit geambieerd heeft lijsttrekker te zijn, maar dat hij hoopt dat er in Aalsmeer een nieuwe politiek opstaat. En zo ging het door.

Start formatie met alle partijen
Kersverse lijsttrekker Jelle Buisma van de PvdA meldde dat het met de houdbaarheid van PACT gedaan was en dat hij blij is met ruimte voor het warme nest van de sociaaldemocratie. Liberaal in hart en nieren Robert van Rijn beaamde de slechte start van de afgelopen raadsperiode en sprak de hoop uit de VVD de grootste in Aalsmeer mag worden zodat hij kan laten zien hoe het wél moet. CDA’er Robbert-Jan van Duijn, de hele avond gebroederlijk vlak naast Van Rijn, stelde dat sinds hij het wespennest van de raad had verruild voor het wethouderschap hij er veel positiever in was gaan zitten. Daarom wil hij, als het CDA de grootste wordt en anders dan in 2014, de formatie beginnen met alle partijen.

De samenwerking uitsluitend
De enige vrouwelijke lijsttrekker is D66’er Wilma Alink –Scheltema. Het is haar eerste lijsttrekkerschap en ze hoopt dat D66 vier of vijf zetels haalt en dat ze wethouder zorg kan worden. Daarbij sluit zij als enige deze avond elke samenwerking met de partij HAC helemaal uit. En dan nog oudgediende en ervaren Ronald Fransen namens GroenLinks. Hij vertelde dat GroenLinks deze keer geen verkiezingsprogramma heeft maar een stel waarden heeft opgesteld waarmee elk politiek vraagstuk door de ‘groenen’ zal worden aangepakt.

Puntje van feedback
En dan was de avond nog niet om want er waren ook nog tweegesprekken ingelast en de vragen die tevoren door het publiek in een ton waren gestopt. Alles bij elkaar liep het flink uit. Het deed denken aan de beginperiode van de huidige raad waarin vergaderingen soms tot diep in de nacht duurde.

Het is nog maar de vraag of de toename van het aantal politieke partijen van vijf naar zeven een impuls wordt voor het politieke debat in Aalsmeer. Op de slotvraag van Peter Maarsen of er nog reacties waren in het publiek reageerde een van de bezoekers met de opmerking dat ze na dit debat nog steeds niet wist wat ze moest kiezen. Ze vroeg zich daarbij hardop af wat de dame en heren politici nu eigenlijk waren komen doen in The Beach behalve preken voor de eigen achterban? Waarop Maarsen concludeerde dat de opmerking toch wel een puntje van feedback was waarmee de organisatie haar voordeel kan doen bij het volgende debat op 14 maart in Kudelstaart. Maarsen zegde toe daar met dezelfde vraag te beginnen.

Van dit eerste debat zijn filmbeelden gemaakt. Een samenvatting hiervan zal maandag op AalsmeerVandaag te zien zijn

Tekst Jan Daalman

Foto's: (vanaf boven) een flink gevulde tribune luistert naar het debat tussen Robbert-Jan van Duijn en Robert van Rijn, de lijsttrekkers zaten te breeduit voor de chemie, plezier op de tribune, Bram Heijstek heeft de aandacht van Wilma Alink en Dick Kuin, Jelle Buisma aan het woord, Wilma Alink was de enige die hardop durfde te zeggen een eventuele samenwerking met HAC uit te sluiten, presentator Peter Maarsen luistert. Klik op de foto's om te vergroten. Foto's Arjen Vos

(advertentie)

 

 

 

6 Reacties

 • Thea Rootinck :

  Op donderdag 15 februari vindt een prominent D66 lid in het radioprogramma Stem op SEM (nog terug te luisteren op uitzending gemist, ongeveer 20.30 uur dat iemand die gekozen is door de burgers een tweede kans verdient behalve als hij zou discrimineren zoals de PVV, daar zou ze wel moeite mee hebben.
  Vraag: wat gaat het nu worden??????

 • jacques kesting :

  Geachte heer Hooyman,

  Het is mij duidelijk, en begrijp u standpunt en hoop dat er een oplossing in de politieke problemen komen.
  VR GR Jacques

 • ron hooyman :

  Beste heer Kesting
  De politiek van aalsmeer (CDA en AB onder leiding van dhr kuin en rene martijn) hebben de afgelopen 4 jaren bewuste keuzes gemaakt. Ze hebben keuzes gemaakt om schipholparkeren en migrantenhotels toe te laten in ons dorp en daarmee nemen ze het risico van overlast op de koop toe.
  Amstelveen heeft bewust niet voor deze keuze gekozen de wethouder van amstelveen heeft het risico van overlast niet willen nemen
  Op dit soort momenten denk ik vielen wij maar helemaal onder Amstelveen dan hadden wij wellicht niet in deze situatie niet gezeten.
  Welke partij komt er nu op voor ons dorp en onze inwoners de komende 4 jaar ?

 • jacques kestiing :

  Geachte heer Hooyman,

  Al de problemen worden niet opgelost maar daar willen de partijen een goed resultaat uit halen, u begrijpt het niet helemaal maar dat is niet u schuld geef de politiek een kans .
  Aalsmeer heeft wel degelijk belang bij alle onderwerpen de politiek doet zijn uiterste best maar hebben met de OVERHEID te maken laat dat duidelijk zijn ,de onderwerpen zijn niet relevant voor het volgende DEBAT.

 • ron hooyman :


  De gemeente is bijzonder goed om het anderen (niet inwonende van aalsmeer) naar hun zin te maken en oplossingen voor deze bedrijven / mensen te vinden

  1) Aalsmeer lost het Schipholparkeren probleem op voor Schiphol
  2) Aalsmeer lost het migrantenprobleem voor werkgevers binnen en buiten aalsmeer op
  3) Aalsmeer lost het toerisme probleem voor Amsterdam op
  4) Aalsmeer vind dat ze het asielopvang van de wereld op moet lossen


  Aalsmeer lost van alles op waar een inwoner van Aalsmeer geen enkel belang in heeft
  Wanneer en hoe gaan ze eens de problemen van inwoners van Aalsmeer oplossen

  mooi onderwerp voor het volgende debat

  Gr ron hooyman

Add a Comment