Gemeente trekt buidel voor flinke opknapbeurt buitenruimte

Een duurzaam en solide financieel beleid. Dat is volgens burgemeester Nobel het uitgangspunt van het College. Met dat in gedachte stellen B&W de gemeenteraad dan ook voor om de openbare ruimte en het wegennet in Aalsmeer een flinke kwaliteitsimpuls te geven. Door eenmalig 500.000 euro extra uit te trekken voor het opknappen van de openbare ruimte en daarnaast vijf miljoen beschikbaar te stellen voor renovatie en onderhoud aan wegen.
 
De financiële ruimte die de begroting laat zien is, zo zegt de burgemeester in een persbericht, nodig om de gezamenlijke ambities van college en raad te realiseren. “Met elkaar, dus samen met raad en inwoners, is de rode draad in de manier van werken van dit college. Daarnaast willen wij lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom stellen wij voor inwoners eenmalig te compenseren voor de stijging van de WOZ-waarden met een bedrag van 25 euro per huishouden.”
 
Kwaliteitsslag
Omdat inwoners volgens de gemeente veel waarde hechten aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving wordt er geld uitgetrokken om de openbare ruimte op orde te krijgen én te houden. Door achterstallig onderhoud moet er een kwaliteitsslag in de buitenruimte worden gemaakt. Te denken valt hierbij aan reparaties aan stoepen en straten en het opknappen van het openbaar groen. 
 
Vier grote projecten
Daarnaast staat een viertal grote projecten op de agenda waarmee Aalsmeer aantrekkelijker en leefbaarder wordt gemaakt. Waterfront Aalsmeer is er daar een van. Verder wordt er ingezet op gezamenlijke verduurzaming. Dat betekent duurzamer bouwen, minder afhankelijk worden van aardgas, klimaatbestendig worden en afval anders inzamelen. 
 
De raad behandelt de programmabegroting op donderdag 1 november.
 
Foto: de gemeente zegt achterstallig onderhoud in de buitenruimte, zoals scheve trottoirs bijvoorbeeld hier in de Linnaeuslaan, aan te gaan pakken. Foto Arjen Vos.
 
(advertentie)
 

Geen reacties

Add a Comment