Gemeente wil arbeidsmigranten meer spreiden

De huisvesting van arbeidsmigranten moet volgens de gemeente beter geregeld worden. Dit ter voorkoming van mensonwaardige situaties en overlast in en om woningen. Bovendien moet de gemeente met de invoering van nieuwe regels sneller en efficiënter kunnen optreden indien de situatie daarom vraagt.

De lopende kadernota dateert van 2013 en was toe aan vernieuwing. De nieuwe nota huisvesting arbeidsmigranten, die op 13 december door de raad wordt behandeld, is korter, bondiger en overzichtelijker. Voor iedereen is daarmee duidelijk wat de geldende regels zijn.

Zes mensen per woning
Een belangrijke regel in de nieuwe nota is dat de ruimte tussen arbeidsmigrantenwoningen minimaal 50 meter moet zijn. Dat moet zorgen voor een betere spreiding. Een andere regel is dat woningen in de wijken maximaal zes mensen mogen huisvesten, en in de lintbebouwing maximaal acht.

Volgens de gemeente kan het Aalsmeerse bedrijfsleven niet meer zonder arbeidsmigranten. De bekendste groep arbeidsmigranten die Aalsmeer rijk is, is afkomstig uit Polen. In oktober stonden er 960 Polen in Aalsmeer geregistreerd (Bron: Aalsmeer in Vogelvlucht). In januari waren dat er nog 808.

Tekst Mariëlle Wegman, foto archief AV

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment