Groen Links zoekt campagneleider

(advertorial) Met ingang van maart 2018 bestaat PACT als politieke partij niet meer. Het samenwerkingsverband tussen PvdA, D66 en GroenLinks is dan gestopt en ieder gaat voor zich de gemeenteraadsverkiezingen in. Groen Links wil graag met het oog op het landelijk succes bij de tweede Kamerverkiezingen ook in Aalsmeer graag een goede campagne neerzetten.

Het bestuur van GroenLinks Aalsmeer is al een paar weken bezig met het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Het programma is simpel en is gebaseerd op vier standpunten die typerend GroenLinks zijn.

1.    Duurzaamheid

We gaan uit van een toekomst voor iedereen, zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom moeten we anders omgaan met de wereld en ons leven anders vorm gaan geven.

2.    Economie

Op een heel andere manier tegen economie aan kijken, niet langer groei is leidend maar hergebruik, een gezonde leef- en werkomgeving, innovatie voor een echte toekomst

3.    Omgevingsbewust

Bewust omgaan met wat om ons heen gebeurt en speelt. Idealen in omgeving inpassen, dat wil zeggen verandering nastreven (Dus niet alleen idealen maar die ook realiseren). Bewust van wat er leeft bij mensen. Niet wie het hardst schreeuwt wordt gehoord maar juist ook wie weinig stem (meer) heeft.

4.    Toekomstgericht

We willen niet stilstaan, terug naar het oude, naar vroeger. We willen niet de status quo handhaven, de bestaande verhoudingen verdedigen. We willen verandering, verandering ten goede van een echte open samenleving, met een toekomst voor iedereen en niet alleen voor de happy few. Verandering waardoor een toekomst überhaupt mogelijk wordt en we niet de boel verpesten voor de meer kansarmen, kinderen en kleinkinderen, niet maar opmaken wat erop te maken valt, te vervuilen wat er te vervuilen valt, zakken te vullen tot er niks meer te vullen valt.

Welke enthousiaste idealist komt ons versterken om dit programma naar onze kiezers duidelijk te maken.

Mail naar: kees.buskermolen@gmail.com of bel 0653318163

Meet-Up
Vanaf nu organiseert de partij in de aanloop naar de verkiezingen iedere maand een meetup. De eerste bijeenkomst rond het thema 'Toekomstgericht' staat gepland op 15 november in opvoedkundige praktijk Op Maat aan de Oosteinderweg. Kijk in onze agenda voor details.

Geen reacties

Add a Comment