Hoop voor Aardbeienbrug nog niet vervlogen

Voor de bewoners van de Uiterweg zijn het spannende tijden. De angst dat de beeldbepalende Aardbeienbrug er na de op stapel staande opknapbeurt wel eens heel anders uit zou kunnen gaan zien, houdt ‘de buurt’ flink bezig.  Gisteren was er een door wethouder Robert van Rijn ingelast informatief overleg over de kwestie waarin de plannen werden gepresenteerd en de raad zijn zegje kon doen. Een overduidelijke meerderheid gaf aan het beeldbepalende karakter van de brug te willen behouden. Een uitkomst die het College niet naast zich neer kan leggen.
 
Beeldbepalend was in elk geval de setting van de bijeenkomst. Onder het wapenschild van de gemeente met daarop het Latijnse 'Retine Quod Habes' (‘Behoud wat ge hebt’), hield Van Rijn een informeel vragenrondje en verschafte hij samen met een bouwtechnisch ambtenaar duidelijkheid over hoe de zaken ervoor staan.
 
Geen overbodige luxe
Dat de vijf bruggen op de Uiterweg in penibele staat verkeren was al langer duidelijk. Hoe dramatisch het met de Aardbeienbrug is gesteld, werd helder uitgelegd door specialist John Rousse. Na een technische inspectie eerder dit jaar waarbij zelfs onder water is gekeken naar de toestand van de brug, is geconstateerd dat het monumentale bouwsel zoveel gebreken vertoont dat zelfs de brandweer er niet meer overheen zou mogen. De tijdelijke versteviging was daarom geen overbodige luxe. 
 
Gesmokkeld
Een ander interessant punt wat bij de inspectie boven water kwam was 
volgens Rousse dat er bij de aanleg van de brug is 'gesmokkeld'. “De brug is niet volgens de oorspronkelijke werktekeningen gebouwd,” zo gaf Rousse aan. Of dat de belangrijkste oorzaak is van de slechte conditie is moeilijk te peilen, bijgedragen aan een lang leven heeft het in elk geval niet. Achterstallig onderhoud was, zoals in zoveel gevallen, een grotere boosdoener. 
 
Wel of geen hamei
De brug, kort na de Tweede Wereldoorlog gebouwd naar een ontwerp van Berghoef, is technisch gezien aan het einde van zijn leven, zo luidde de conclusie. Omdat deze specifieke situatie nijpend is, wordt er met spoed naar een oplossing gezocht. Vier opties zijn hierbij overwogen: renoveren, vervangen in de vorm van een replica, vervangen door een vijf meter brede brug zonder opbouw (een ‘hamei’, zo leerden we) of deze laatste optie maar dan wel met opbouw. 
 
Verkeerde keelgat
Dat de voorlopige voorkeur vanuit economisch en verkeersveiligheidsoogpunt uit bleek te gaan naar een bredere brug zonder hamei met dezelfde ‘uitstraling’ als de andere bruggen op de Uiterweg, schoot de meeste aanwezige raadsleden toch behoorlijk in het verkeerde keelgat. Net zoals de verontruste Uiterwegbewoners dat eerder deze week was overkomen. De speciaal hiervoor in het leven geroepen klankbordgroep had juist de voorkeur uitgesproken voor een replica die met 500.000 euro zelfs nog een ton goedkoper is.
 
Blij met onoverzichtelijkheid
Toevallig dat er naast de aanwezige vertegenwoordigers van klankbordgroep in de persoon van Klaas Joren en Nels de Vries ook twee partijleden van D66 woonachtig zijn op de Uiterweg. Judith Keessen en fractie-assistent Sybrand de Vries weten waarover ze praten. De Vries huist zelfs direct naast de veelbesproken brug en zei als geen ander te weten hoe lastig het nu al kan zijn om het erf op en af te komen als er verkeer over de brug nadert. Dat wordt er met deze variant waarbij er harder gereden kan worden, in zijn ogen niet beter op.
 
Judith Keessen fronste de wenkbrauwen bij het argument dat de brug vijf meter breed moet worden en daarmee een stuk overzichtelijker wordt voor het verkeer. “Ik ben juist blij met de huidige onoverzichtelijkheid want juist daarom rijdt het verkeer hier nu een stuk langzamer,” zo liet ze weten.
 
Aalsmeers hartje
Het slotwoord was aan de fractievoorzitter van de VVD, Dirk van der Zwaag die opbiechtte over ‘een Aalsmeers hartje’ te beschikken: “Wat ik belangrijk vind is dat de beeldkwaliteit bepalend moet zijn. Als je wat doet, doe het dan goed. Dat daar een prijs aan hangt, die mij overigens nog meevalt, lossen we wel op. Als je het slim speelt is er vast wel ergens een subsidie of sponsoring voor te vinden,” aldus financieel expert Van der Zwaag.
 
Bruggenbouwer
Het was duidelijk dat de voorkeuren van het College en die van de Raad in combinatie met de klankbordgroep (nog) niet op één lijn liggen. Aan voorzitter Van Rijn de schone taak dit volgende week dinsdag in het College-overleg te bespreken. Er is volgens hem haast bij geboden. 
 
“Ik kan nog niks toezeggen,” aldus Van Rijn na afloop van dit volgens hem geslaagde nieuwe vergadermodel, “we zullen het eerst moeten uitzoeken en de ambtelijke molen aan het werk moeten zetten. Wat met dit overleg wel duidelijk is geworden, is dat de Aardbeienbrug een beladen punt is. Dat ga ik met het opknappen van de overige vier Uiterwegbruggen niet op deze manier doen. Zo’n bruggenbouwer ben ik nu ook weer niet,” grapte de wethouder. 
 
Als er duidelijkheid is over hoe de brug er straks uit komt te zien, volgt de lastige puzzel van de uitvoering. Er zal een noodbrug moeten worden aangelegd die deels door enkele voortuinen zal gaan. De geschatte overlast zal twee tot drie maanden in beslag nemen.
 
Tekst Arjen Vos
 
Foto's: (vanaf boven) vaktechnisch ambtenaar John Rousse geeft uitleg, wethouder Van Rijn luistert (foto Arjen Vos), de huidige situatie van de Aardbeienbrug (foto's archief AV), wethouder Van Rijn aan het woord met daarboven de gemeentelijke spreuk 'Retine Quod Habes' (foto Arjen Vos)
 
(advertentie)
 
 

 

3 Reacties

 • hans trommel :

  Moet toch mogelijk zijn snel een replica te maken, maar vrees het ergste, als de ambtenaar zegt dat de brug niet gebouwd is volgens het bestek.

 • Nels de Vries :

  Met instemming volg ik de discussies. Gelukkig is deze zaak nu in de openheid van de politiek en media . Die er heel zinnige dingen over zeggen en schrijven.
  Het vertrouwen dat Aalsmeerse waarden , zoals het behoud van deze karakteristieke Aardbeienbrug , er toe doen, neemt bij mij toe.

 • Dick Lookman :

  Ondanks dat Aalsmeer door de samenwerkende gemeente Amstelveen nog gezien wordt als B-gemeente moet Aalsmeer voet bij stuk houden en zorgen voor A-maatregelen om de gehele Aardbeienbrug te vernieuwen.
  Voor wethouder Robert van Rijn ligt hier de kans om zijn mede collegeleden te overtuigen dat A-maatregelen hier dringend noodzakelijk zijn en zonder talmen uitgevoerd moeten worden.

Add a Comment