Inloopavond rondom plannen plasoevers

Het College van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2019’ vrijgegeven voor inspraak. De gemeente organiseert hierover op maandag 25 maart een inloopavond in het gemeentehuis.

Het gebied van het voorontwerp bestemmingsplan beslaat de gronden aan weerszijde van de Uiterweg, de Westeinderplas inclusief de eilanden en de oevers van de Westeinderplas langs de Stommeerweg, Kudelstaartseweg en Herenweg. Het plan is een actualisatie van het voorheen geldende plan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ en legt bestaande bestemmingen vast. Het geeft volgens de gemeente nauwelijks ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Hierop zijn drie uitzonderingen: 

Uiterweg 59-63; doorontwikkeling van een jachthaven met vier recreatiewoningen, Uiterweg 419; vervangende nieuwbouw van de horecavoorziening en herinrichting van het jachthaventerrein en Fort Kudelstaart, Kudelstaartseweg 96; ontwikkeling van de locatie als zeilfort met jachthaven en verschillende horecafuncties zoals restaurant, hotel en conferentieruimten. 

Inspraak 
Het voorontwerp bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2019 ligt tot en met 18 april ter inzage op het gemeentehuis Aalsmeer of bij de Balie Bouwen van het raadhuis Amstelveen en is ook digitaal te raadplegen.

Het College wil graag de mening en adviezen vernemen van belangstellenden voordat ze het bestemmingsplan voor besluitvorming voor leggen aan de gemeenteraad.

De inloopavond op 25 maart is van 19:00 tot ongeveer 21:00 uur

Foto: plasoever aan de kant van de Stommeerweg. Foto archief AV

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment