Ja, er is herrie maar we gaan wel bouwen

Gemeenten die de 20 Ke zone en de LIB4-contour over zich heen hebben gekregen mogen nu bijbouwen als dit binnen bestaand stedelijk gebied gebeurt. Dat heeft het kabinet vastgesteld. Hiermee kunnen leegstaande panden, zoals kantoren of schoolgebouwen, die nog geen woonfunctie hebben getransformeerd worden in woningen. Een gemeente mag maximaal 25 woningen op zulke plekken realiseren. Daarmee zijn tijdrovende overbodige procedures voor deze schaal van de baan. Eén ding lijkt echter vast te staan: met de groei van de luchthaven komt er een keer een eind aan de bouwmogelijkheden. Hoe is dat voor Aalsmeer, wat zijn de bouwprognoses en wat is er nog mogelijk?

De gemeente moet toekomstige bewoners sowieso actief gaan informeren over de aanwezigheid van vliegroutes en de herrie die wonen in Aalsmeer met zich mee gaat brengen. Met andere woorden luchtvaartgeluid en overlast moeten in een bestemmingsplan terug te vinden zijn. Het betekent dat toekomstige bewoners actief geïnformeerd moeten worden over wat hen qua lawaai te wachten staat. Maar ook dat projectontwikkelaars een clausule moeten opnemen dat mensen ook daadwerkelijk geïnformeerd zijn. Volgens Schipholwethouder Van Duijn is het daarbij niet zo, zoals er wordt rondgefluisterd, dat deze bewoners dan niet meer zouden mogen klagen over vlieglawaai.

Bouwkoek raakt op
In de hele regio Amsterdam moeten er de komende tijd 250.000 woningen gebouwd worden. Haarlemmermeer bijvoorbeeld neemt er daarvan 10.000 voor zijn rekening en Diemen zo’n 4000. Het is een schaal die voor Aalsmeer ondenkbaar is. Dat komt doordat Aalsmeer onder de invloedsfeer van maar liefst drie start- en landingsbanen ligt. Hierdoor ligt 71 procent van het Aalsmeers grondgebied in het zogenaamde beperkingengebied. Van die 29 procent die dan nog overschiet is een groot deel Westeinderplas. Voor Aalsmeer geldt dat er tot 2029 maximaal circa 2000 huizen gebouwd kunnen worden. Dan is de bouwkoek wel op.

Allerlei locaties
In totaal gaat het in Aalsmeer om 17 locaties plus wat kleinschalig inbreiwerk. Op potentiële bouwlocaties zoals Westeinderhage in Kudelstaart en Nieuw Oosteinde 2 in Oost zijn zo’n 1270 woningen bedacht.  Daarnaast komen er tot aan 2029 nog zo’n 750 huizen bij op allerlei locaties dwars door de gemeente. De bouw van 40 koopwoningen en 88 huurhuizen aan de Polderzoom achter de Stommeerkade is hier een voorbeeld van, maar dat geldt ook voor de plannen aan de Zwarteweg, voor het voormalige VVA-terrein en de herbouw van het ‘rooie ’dorp aan de Machineweg. Dan zijn er nog de vergevorderde plannen voor de Hornmeer zoals de locatie aan de Roerdomplaan en is er voor bouw bij de Zuiderkerk enige beweging.

Basisschool De Hoeksteen
Volgens wethouder Robbert-Jan van Duijn gaat het steeds meer om maatwerk en is het belangrijk voor Aalsmeer om te kunnen blijven bouwen om zo beweging in de woningmarkt te houden. “Het gebouw van basisschool De Hoeksteen is zo’n voorbeeld waar we woningen voor bijvoorbeeld jongeren kunnen realiseren. De grote winst hier is dat we nu niet naar het ministerie hoeven. Wij moeten, anders dan onze buurgemeenten, maatwerk bieden. We moeten ons wel focussen op doelgroepen.”

Voor 2024
Op een digitale niet helemaal actuele kaart van de provincie is te zien om welke woningbouwlocaties in de Metropoolregio Amsterdam het gaat. Er is ook te zien hoeveel koop- en huurwoningen een gemeente wil bouwen. Aalsmeer wil zo voor 2024 ruim 500 huizen gebouwd hebben. Zo’n 25 procent daarvan wordt sociale huurwoningen en ongeveer 30 procent wordt een betaalbare koopwoning.

Plannen tot in 2029
Natuurlijk wordt ook nu al gebouwd, bijvoorbeeld aan de Lijnbaan waar nu 133 koopwoningen worden gerealiseerd. Ook op de Helling en de Polderzoom verrijzen inmiddels wijkjes. Vast staat verder dat er in de Spoorlaan 50 huurhuizen en drie koopwoningen bijkomen, dat er op termijn mogelijk 48 koopwoningen in Greenpark zullen verrijzen en dat er in Vrouwentroost en Nieuw Calslagen nog eens 29 kooppanden bijkomen. En ja, dan zijn er nog de ideeën over kleinschalige projecten bij het Opheliahof, het Raadhuisplein, de genoemde Hoeksteen en het hoekje bij de J.P. Thijsselaan/Berkenlaan. En voor 2029 wil de gemeente zoals gezegd 270 huizen hebben gebouwd in Westeinderhage in Kudelstaart en 1000 in Nieuw Oosteinde 2.

Herrie en schone lucht
Nu maar hopen dat de herrie en misschien ook wel de schone lucht in de bestemmingsplannen passen en dat de huizen goed geïsoleerd worden. Hoewel verruimd, geldt er dus nog altijd een begrenzing op de woningbouw rondom Schiphol. Zeker is dat hoe dichter bij de luchthaven, hoe minder er gebouwd mag worden. Voor Aalsmeer weegt dat sowieso een stuk zwaarder dan voor andere buurgemeenten van Schiphol.

Tekst Jan Daalman

Foto's: (vanaf boven) bouwactiviteiten in 'Polderzoom' tussen Wissel en Stommeerkade, bouwrijp maken van VVA-terrein, basisschool Triade Zuid (De Hoeksteen), en het braakliggende landje op de hoek van Berkenlaan/Thijsselaan. (Foto's Arjen Vos)

(advertentie)

 

3 Reacties

  • John van der Laarse :

    In 1973 kochten mijn ouders in de Uranusstraat (Hornmeer) van de gemeente Aalsmeer een perceel grond om daarop een bungalow te bouwen. Toen al werd een clausule in de koopakte opgenomen dat de koper niet mocht klagen over de geluidoverlast van vliegtuigen. Verstandige rechters in die tijd bepaalden al dat een wettelijk vastgelegd klachtrecht op geen enkele wijze beperkt zou kunnen worden. Ook niet door gemeenten en/of andere overheden.

  • Jan Daalman :

    In aanvulling op bovenstaand stuk: Vandaag is er een item in het journaal waarin wordt gezegd dat toekomstige bewoners van huizen op nieuwe locaties onder aanvliegroutes een handtekening moeten zetten om niet te klagen over vlieglawaai. Volgens een bewonersvertegenwoordiger uit de Omgevings Raad Schiphol(ORS) is het voor die toekomstige bewoners onmogelijk om in te schatten wat dat lawaai daadwerkelijk betekent en moet het idee daarom helemaal van de baan.

Add a Comment