Jelle Buisma bovenaan kandidatenlijst PvdA

De Aalsmeerse politieke partijen bevinden zich niet in rustig vaarwater op dit moment. Veranderingen zijn gaande en er wordt veel vergaderd, gediscussiëerd, gegokt en figuurlijk zitten we deze dagen regelmatig om de bij ouderen ooit bekende Konkelestafel. Gisteren maakte de PvdA bekend hoe de kandidatenlijst er uit gaat zien. De partij kwam samen in de oude voetbalkantine van VV Aalsmeer, thans het nieuwe buurthuis van BV Hornmeer.

AalsmeerVandaag schonk de laatste weken al aandacht aan de wisselingen van de wacht bij diverse partijen. Woensdag was de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid en ook in die partij stak de laatste weken zo nu en dan een kleine storm op. 

Rimpelingen
Voorzitter Joop Kok stapte onlangs op, andere bestuursleden legden de taken neer, maar desalniettemin verliep de vergadering woensdag nagenoeg zonder rimpelingen en kon de PvdA, na achttien jaar in PACT te hebben bestuurd, de door een onafhankelijke kiescommissie opgestelde kandidatenlijst presenteren waarmee straks op 21 maart voor het eerst weer solistisch de gemeenteraadsverkiezingen kan worden ingegaan.

'Grimmige sfeer'
Volgens een deze week in het dagblad Trouw verschenen artikel heerst er in veel vaderlandse gemeenten een 'grimmige sfeer die ronduit gezegd fnuikend is voor het lokale bestuur.'

Schrijver van het artikel, professor Arno Korsten, geeft met name Aalsmeer de twijfelachtige eer als tweede gemeente van ons land te worden aangemerkt waar van politiek verstoorde verhoudingen kan worden gesproken. Er zou onder andere onvoldoende bereidheid tot samenwerking zijn. Welke kant het de komende maanden uitgaat en hoe het er met name bij de verkiezingen zal toegaan is uiteraard nog in nevelen gehuld. Woensdagavond heerste er bij de PvdA een daadkrachtige optimistische sfeer met vertrouwen in de toekomst.

Sluier
Dolf Veenboer presenteerde zich deze avond als tijdelijk voorzitter waarna Jelle Buisma, de nummer 1 op de kandidatenlijst van de PvdA, de sluier oplichtte van het partijprogramma waarbij termen vielen als het Dicht bij de mensen blijven, Duurzamheid en de Noodzaak om zich na achttien jaar figureren in PACT,  zichzelf als partij weer terug te vinden.

Janny Oosterloo, met jarenlange ervaring in de politiek en in andere bestuurlijke functies, had als hoofd van de kiescommissie “goeie gesprekken met gedreven mensen gehad", zo zei ze. Vol vertrouwen werd hierna de lijst met namen gepresenteerd.

De kracht van JELLE BUISMA is zijn ervaring, de afgelopen jaren opgedaan bij PACT. De drijfveer van de 36-jarige Aalsmeerder, naar eigen zeggen stammend uit een rood nest, is: sociaal en bewogen, je bent er voor elkaar.

 

 

 

Nr.2 is OMAR EL Hri, hier een onbekende in de politiek, maar hij heeft veel ervaring in het publieke domein. Hij is al 20 jaar werkzaam in zorg en welzijn, oprichter en voormalig voorzitter van het Centrum Eenheid Amstelland en bestuurslid van het Joods Islamitisch platform Amstelland. Hij denkt en handelt langs sociale en democratische lijnen.

 

 

Nr.3 AUKE HAM stamt uit een rode familie: zijn oom is Nico Borgman en die naam behoeft nauwelijks aanbeveling in het Aalsmeerse. Auke is lid van het gewestelijk bestuur PvdA Noord-Holland en hij heeft een grote bestuurlijke ervaring. Hij zal zich de komende maanden weer vestigen in Aalsmeer en belooft met zijn sterke vermogen mensen bij elkaar te brengen, een raadslid worden waarin men zeker vertrouwen zal hebben. Zijn moeder, Afke Ham-Borgman, staat nr.10 op de kandidatenlijst.

Nr.4 PETRA LANGEZAAL wil zich, met haar grote ervaring in de sociale sector, inzetten voor de lokale PvdA-politiek. Ze is bezig op vele fronten, zet zich in voor de zwakkeren in de samenleving,  reisde als vrijwilligster af naar Zuid-Europa (Griekenland) en zette zich in voor de onmetelijke vluchtelingenstromen die daar nog steeds arriveren.

Nr.5 is WOUTER VAN DER HEIJDEN. De slogan 'Leven, wonen en werken in een dorp waar iedereen meedoet' is hem op het lijf geschreven. De uit Enkhuizen stammende Van der Heijden is al weer veel jaren woonachtig in Aalsmeer, al enige tijd bestuurslid van de PvdA en is, evenals in zijn vroegere woonplaats, zeer maatschappelijk betrokken bij onder meer de ontwikkelingen van Schiphol.

 

 

Naast de al genoemde kandidaten is als hekkensluitster op nr.13, Marieke van Duijn, al enkele jaren als PvdA-politica werkzaam in de Provinciale Staten.

 
 
 
 
 
1. Jelle Buisma
2. Omar El Hri
3. Auke Ham
4. Petra Langezaal
5. Wouter van der Heijde
6. Ria Bouwman
7. Bram Landzaat
8. Leni Buisma-Tas
9. Jan Westerhof
10. Afke Ham-Borgman
11. Cor Knol
12. Elly Offerman
13. Marieke van Duijn

Tekst Leni Paul

Foto: een deel van de kieslijst met van links naar rechts Bram Landzaat, Elly Offerman, Jan Westerhof, Jelle Buisma, Wouter vd Heijde, Marieke van Duijn, Cor Knol, Omar el Hri, Auke Ham en Afke Borgman. Op de foto ontbreken Petra Langezaal, Ria Bouwman en Leni Buisma-Tas. Foto's Arjen Vos.

(advertentie)

 

Geen reacties

Add a Comment