Kudelstaart kind van de rekening door vernieuwd OV

De nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in de regio lijkt flink verbeterd. Alleen Kudelstaart lijkt niet te profiteren van de regeling die per 10 december geldig is. Sterker nog, de kwaliteit van de dienstverlening van Connexxion is richting Kudelstaart hard achteruitgegaan. Het schrappen van de nachtbussen, het terugbrengen van de frequentie waarmee Kudelstaart wordt aangedaan met de nieuwe lijn 357 en het schrappen van spitsbus 272 heeft de bereikbaarheid van Kudelstaart ronduit verslechterd. Ondanks klachten van bewoners, vragen in de gemeenteraad en een ingreep van verkeer- en vervoer wethouder Van Duijn ziet het er naar uit dat pas in september mogelijk verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Connexxion is verschillende keren om een reactie gevraagd, maar woordvoerders geven niet thuis en reageren niet op ingesproken boodschappen. Die ervaring heeft de voorzitter van de Dorpsraad Jaap Overbeek inmiddels ook.

“De Dorpsraad was in eerste instantie content met de nieuwe dienstregeling zoals deze werd gepresenteerd dit najaar na de aanbesteding door de Vervoersregio Amsterdam. De aansluiting op R-Net zou de frequentie van de bussen opvoeren tot elke tien minuten.” (Noot redactie: R-net of Randstadnet is een samenwerkingsproject van overheden en vervoerders in op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer richting 2028.)

Jongeren en theaterbezoekers
Wat dat betreft lijkt Kudelstaart van een koude kermis thuis te komen als dat al kan. Vooral jongeren en theaterbezoekers zullen de nachtbussen gaan missen. Het wordt fietsen vanaf het Hortensiaplein of naar huis bellen voor een lift. “Ook de overgang op elektrische bussen juichten wij, uit oogpunt van duurzaamheid, toe,” zegt Jaap Overbeek (foto), "ons enthousiasme sloeg om in scepsis na de invoering van de dienstregeling op 10 december. Bussen reden niet, te laat of om de tien minuten, maar dan wel met z’n drieën achter elkaar. Kudelstaarters strandden bij de Hortensialaan en moesten het thuisfront bellen om daar opgehaald te worden. En omdat de nachtbus Kudelstaart niet meer aandoet moeten Kudelstaarters zich na een avond theaterbezoek haasten voor de laatste bus die hen nog naar huis brengt.”

Niet over te spreken
In de praktijk komt het er op neer dat lijn 357, die volgens de folder acht keer per uur tussen Kudelstaart en Amsterdam zou gaan rijden maar twee keer per uur naar komt. Alleen in de spits, die volgens Connexxion valt tussen 07.00 en 08.00 uur ’s morgens en 15.00 uur en 17.00 uur, rijden er vier bussen per uur. In wezen wordt hier de spits gewoon ingekort. Toch opvallend, want de bussen reden voor 10 december elke twintig minuten.

(lees door onder de foto...)

Voorzitter Jaap Overbeek is er niet over te spreken. “In eerste instantie hoop je dat het aanloopproblemen zijn, echter naar nu blijkt lijken deze problemen structureel. De wethouder heeft Connexxion op haar verplichtingen gewezen en hopelijk zullen er verbeteringen worden aangebracht. Evaluatie vindt plaats per 1 april aanstaande. Voor de Dorpsraad is alle commotie onder de inwoners aanleiding om dit onderwerp te agenderen voor het eerstvolgend Bewonersoverleg (5 februari red.) We hebben Connexxion gevraagd een toelichting te komen geven. Hierop hebben we nog geen bevestiging mogen ontvangen.”

Mark en Ericshow
Volgens verkeer- en vervoerwethouder Robbert-Jan van Duijn is het niet alleen maar kommer en kwel. Tenminste als er wat breder wordt gekeken dan alleen Kudelstaart. In een interview voor Radio Aalsmeer (Mark en Ericshow van 5 januari) stelde hij dat de belangrijke directe verbinding tussen Kudelstaart en Amsterdam in stand is gebleven. Volgens hem zijn de uitgangspunten om sneller en beter naar Schiphol, Haarlem en Amsterdam te komen deels gelukt maar erkent hij het probleem van Kudelstaart. 

Het blijft emmeren
"Vanuit Aalsmeer gaat er nu 24 uur per dag zeven dagen per week in een frequentie van acht bussen per uur openbaar vervoer naar Schiphol, Haarlem en Amsterdam. Voor Kudelstaart betekent het wel een enorme achteruitgang. Ik heb hier meerdere klachten van zowel bewoners als van raadsleden over gekregen. Ik denk dat Connexxion hier niet goed over heeft gecommuniceerd in de folder. Daar stond in dat het allemaal beter zou worden. Nu blijkt dat dit niet persé voor Kudelstaart geldt. Het blijft emmeren zeker tot in april. We hebben afgesproken dat we dan gaan kijken of we dingen kunnen veranderen om die in september in te voeren. Kudelstaart is nu het kind van de rekening. Kijk als je afhankelijk bent van het Openbaar Vervoer en het functioneert niet... Ik wil hierbij dan ook oproepen om klachten te melden bij Connexxion en dat mag ook bij mij. Gewoon doen," aldus de wethouder in het radioprogramma.

Toekomst
En het zal ook nog wel een tijdje emmeren blijven omdat die toekomstvisie 2028 nog lang niet is ingevuld en uitgewerkt. Het gaat in principe om snellere bussen en minder haltes die over vrijliggende busbanen zonder beperkingen van bijvoorbeeld 30 kilometer zones kunnen functioneren. “De infrastructuur moet beter, maar dat komt later,” zegt de wethouder desgevraagd. Een voorbeeld hiervan is de vrije busbaan over de N196 ofwel Burgemeester Kasteleinweg. Plannen hiervoor zijn ver gevorderd, maar de eerste schop moet daar nog wel de grond voor in. En dat plan levert al vertraging op vanwege vervuilde grond.

Busje bestellen
En als het dan zover is dat haltes verder weg van ov-gebruikers komen te liggen, kan de wethouder zich wel een App voorstellen waarmee bewoners mogelijk gratis vanuit wijken en buurten naar knooppunten van Openbaar Vervoer worden gebracht. Dan kan er door bewoners een busje besteld worden via een app. Een virtuele halte, zoals een verzorgingshuis, of een halte die eerder is verdwenen, zou dan zo maar kan in dat netwerk worden opgenomen.

AML-flex
Een voorbeeld van zo’n nieuw systeem is het AML Flex voor Rijsenhout, Abbenes, Buitenkaag en Nes a/d Amstel. Het is ook op 10 december gestart en is bedoeld om duurzaam flexibel OV te leveren. Het moet de grote bus vervangen die niet frequent rijdt. AML Flex is vraag gestuurd en rijdt alleen wanneer reizigers dit willen. Een passagier kan via de App vragen om opgehaald te worden op een bepaalde datum en tijdstip. Bellen, mits een half uur van tevoren, mag ook. Een passagier moet dan nog wel even naar een halte lopen. Meerijden kan tegen het normaal geldende OV-tarief. AML Flex rijdt tussen 07.00 en 21.00 uur. Het gaat om elektrische auto's of achtpersoonsbusjes  die op afroep passagiers oppikken en afleveren op ov-knooppunten.

Tekst Jan Daalman, foto's Arjen Vos

 

 

7 Reacties

 • Philip Bodenstaff :

  In Amstelveen en Uithoorn is de ellende al niet minder. Haltes die zijn vervallen, lijn die zijn ingekort, lijnen die zijn vervallen.
  In Uithoorn hebben bewoners van De Brusselflat 350 hantekeningen verzameld om te protesteren tegen de verslechteringen.
  Zelf het ik een petiiei opgesteld. Die is te vinden op https://tinyurl.com/amstelveenbus
  In eerste instantie tegen de verslechtering in Amstelveen maar nu tegen de verslechtering in de hle streek.
  Teken en verspreidt deze petitie AUB.
  En let op!!!! In juli als de Noord-Zuidlijn gaat rijden wordn de verbindingen nog slechter!

 • Peter Smolders :

  De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Vraag de partij waarop je gaat stemmen wat ze hier aan gaan doen en HOU ze er vervolgens aan.

 • Howard Boss :

  Half december een klacht bij Connexxion ingediend. Het zou binnen 20 werkdagen beantwoord zijn. Die 20 dagen zijn al lang voorbij. Nog geen antwoord. Nog een groot probleem gehad een week geleden. Is het uberhaupt de moeite waard om een tweede klacjt in te dienen dat ook niet beantwoord zou zijn? De Connexxion folder gaf aan 8 bussen per uur in Kudelstaart en ook de nachtbus. Laat ze die dan leveren. Wie A zegt moet ook B zeggen......

 • Marijn Schoo :

  Als Kudelstaarter zou je alle extra kosten die je maakt om je doel te bereiken, moeten korten op de landelijke belasting die je betaalt. Er wordt nu namelijk relatief meer geld ingehouden en verdiend op je kaartje, dan wat er aan kosten en samenhangende service tegenover staat.

 • Marijn Schoo :

  Als Kudelstaarter zou je alle extra kosten die je maakt om je doel te bereiken, moeten korten op de landelijke belasting die je betaald. Er wordt nu namelijk relatief meer geld ingehouden en verdient op je kaartje, dan wat er aan kosten en samenhangende service tegenover staat.

 • Anja Vermeulen :

  De planning is al minder dan gewend, maar als deze bussen dan ook gewoon rijden, heb je in ieder geval een betrouwbare dienstregeling. Maar ook dat is regelmatig niet zo. En dan wordt het wel heel vervelend...

Add a Comment