Leefbaarheid Aalsmeer moet hoog op agenda

Als het aan uitvoerend Schipholwethouder Robert-Jan van Duijn ligt moet de menselijke maat mee gaan tellen in het Schipholvraagstuk. Aalsmeer kiest er daarom nadrukkelijk voor om een eigengereide koers te varen in dit debat. Met de presentatie gistermiddag van het als glossy boekje vorm gegeven Position Paper ‘De mensen achter de cijfers’ , wil Van Duijn stem en gezicht geven aan de unieke problemen die in Aalsmeer bestaan als het gaat om de leefbaarheid.
 
Met de groei van het internationaal luchtverkeer, het vakantieverkeer en het vrachtverkeer is de gemeente Aalsmeer zwaar de dupe. Waar bij andere gemeenten het luchtverkeer met 23 procent toenam, bedroeg dat in Aalsmeer maar liefst 90 procent. Groei, groei en nog eens groei van economie en luchtvaart en daarmee geluids- en milieuhinder zijn hier de sleutelwoorden.
 
De door het kabinet Rutte beloofde balans tussen de groei van de luchthaven en de omgeving is voor Aalsmeer echter verder weg dan ooit. Sterker nog, delen van Aalsmeer zijn vrijwel onleefbaar geworden. Reden voor de gemeenteraad om voor een aanpak te kiezen waarin de bewoners centraal staan. Het heeft een helder pakket aan eisen opgeleverd dat de ogen van beslissers en beleidsmakers moet gaan openen.
 
Menselijke maat
Wat de wethouder betreft is verdere groei van Schiphol onacceptabel en is wat voor bewoners nog draaglijk is, allang bereikt. Aalsmeer moet volgens hem hoog op de agenda van beslissers en beleidsmakers. Maar liefst 71 procent van de gemeente ligt in het zogenaamde beperkingengebied vanwege het Luchthavenindelingbesluit (LIB). Nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden zijn niet mogelijk. Daardoor ligt verpaupering op de loer. Tijd voor maatregelen dus.
 
Vliegtuigvluchtelingen
De gemeente wil daarom dat lawaaiige en vervuilende vliegtuigen verboden worden. Aalsmeer wil ook dat er in de late avond en de vroege ochtend in de weekends niet meer gevlogen wordt. Daarnaast moeten er overdag rustmomenten worden ingelast en duidelijke grenzen worden gesteld aan wat nog verdraagbare geluidsbelasting is. Daarnaast wil Aalsmeer gulle isolatieregelingen voor haar bewoners en een uitkoopregeling voor vliegtuigvluchtelingen.
 
Verder wil de gemeente dat er een vliegweerbericht komt en dat er een netwerk van meetpunten komt waarmee discussies over cijfers ten aanzien van geluid en fijnstof niet meer mogelijk zijn. Het zijn de belangrijkste punten uit dit zogeheten Position Paper waarmee Aalsmeer haar positie duidelijk wil maken als het gaat om de verdere groei van Schiphol. Met het stuk wil het bestuur nadrukkelijk een  gezicht geven aan haar bewoners.
 
Continue hinder van drie banen
Nog nooit gingen er in Nederland meer mensen met vakantie naar het buitenland dan in 2017. Een groot deel van die mensen nam daarvoor het vliegtuig en de kans is heel erg groot dat dat vliegtuig door het luchtruim van Aalsmeer is vertrokken of geland. Aalsmeer ondervindt zo continue hinder van het vliegverkeer over drie banen. Dat is dan ook het enige minpuntje aan het boekje. Daarin komen uitsluitend bewoners aan het woord die hinder hebben van de Aalsmeerbaan.
 
Natuurlijk is het zo dat zij het allermeest worden bedreigd in hun woongenot, maar het maakt de problematiek voor bewoners onder de Zwanenburgbaan en die onder de Kaagbaan er niet minder om. Het punt is dat er in de rekenmodellen altijd van gemiddelde waarden wordt uitgegaan dat de overlast wordt uitgesmeerd over een veel groter gebied. Dat strookt in het geheel niet met de geluidspieken die Aalsmeerders en Kudelstaarters voortdurend ervaren.
 
Discussie kantelt
Tijdens de perspresentatie waarin alleen lokale media aanwezig was vertelde de voor ‘Beste jonge bestuurder van 2017’ voorgedragen wethouder dat hij het document wil gaan aanbieden aan de minister, aan de Vaste Tweede Kamercommissie, maar ook aan overleggremia als de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en natuurlijk aan zijn collega-bestuurders.
 
Waar het hem om gaat is erkenning voor de situatie waarin Aalsmeer zich bevindt ook als het gaat om de veiligheid. “Wat wij nodig hebben is een gezamenlijke visie op de toekomst van het hele gebied. Het gaat om veel meer dan alleen Schiphol. Ik vraag me echt af wat het kan gaan betekenen. Gaan delen van ons dorp verdwijnen of Rijsenhout als er een tweede Kaagbaan komt? Dat soort dingen moet je duidelijk krijgen want verder groeien geeft pijn, hoe dan ook. Ik merk tegelijkertijd dat de discussie aan het kantelen is. Het is niet voor niets dat Schiphol contact met ons heeft gezocht en ook landelijke media zien dat er iets gaande is. (Noot redactie: Parool van 20/12/2017)
 
Maatwerk voor Aalsmeer
Ik merk dat we serieus worden genomen en dat is terecht ook. Het gaat er om dat we het debat omdraaien, dat we het anders gaan voeren. Wat mij betreft begint het bij de mensen en dat is de lijn die we inzetten. Wij zijn de gemeente met de meeste groei en de meeste pijn, dus zo klein zijn we niet als Aalsmeer. Er moet oog komen voor de bijzondere positie die we innemen. Er moet maatwerk komen voor Aalsmeer.”
 
Download het Position Paper
Het Position Paper wil vertellen wat het vliegverkeer doet met mensen en dat er van balans met de omgeving in Aalsmeer geen sprake meer is. Er staat in wat de gemeente als mogelijke oplossingen en aanpak ziet. De pdf is te downloaden via de site van de gemeente. Er kan ook een gedrukt exemplaar worden aangevraagd bij de afdeling communicatie via communicatie@amstelveen.nl.
 
Tekst Jan Daalman, foto's Arjen Vos
 
(advertentie)
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Reacties

 • hans trommel :

  Goede insteek,de menselijke maat. Maar reactie van Ron ,inderdaad juist CDA heeft niet veel gedaan voor de leefbaarheid in Aalsmeer de afgelopen vier jaar.
  Zijn slimme jongens bij het CDA ,verkiezingen zullen wel meespelen . Maar ik geef Robert Jan het voordeel van de twijfel.

 • h de vries :


  het verhaal is geweest op radio 1
  het verhaal is geweest op bnr radio
  het verhaal stond in het parool
  het verhaal stond in het haarlems dagblad
  het verhaal stond in het witte weekblad nieuw vennep
  misschien nog niet landelijk
  maar het scheelt niet veel
  h de vries

 • ron hooyman :

  Ik werd erop geattendeerd dat ik ook wel eens wat positiefs mag brengen er is ook wel het een en ander goed gepresteerd. Wat gezondheid betreft is er veel gedaan in Aalsmeer kijk maar eens naar de sportlocaties en de sportvelden in Aalsmeer en Kudelstaart. Inderdaad denk ik dan
  sportvelden aangelegd met kunstgrasvelden vol met kankerverwekkende granulaatkorrels. De CDA denk goed na over onze gezondheid

 • Jan van Hemmert :

  Na mijn aanvankelijk enthousiasme over de wethouder en diens position paper, moet ik bekennen, dat Ron Hooyman's reactie hieronder mij wakker schudde. Hij heeft gelijk, maar toch geef ik de wethouder het voordeel van de twijfel, mits dit vóór de verkiezingen gerechtvaardigd blijkt. Zoniet, wordt het toch VVD met Groenlinks en gedoogsteun van AA...

 • H. van der Veen :

  Ik raad iedereen aan die een mening heeft over het handelen van de gemeente de enquête van de NOS in te vullen over tevredenheid over de gemeente waar je woont.

  https://nos.nl/artikel/2210858-wat-vind-jij-van-de-gemeente-al-25-000-deelnemers-aan-publieksonderzoek.html

  https://nl.surveymonkey.com/r/5XLVFYP

 • ron hooyman :


  Dit is gewoon goedkope verkiezingspropaganda van de CDA
  3 maanden voor de verkiezingen komen met leefbaarheid , veiligheid en opkomen voor de belangen van de burger
  4 jaar lang heeft de CDA Aalsmeer volgestopt met asfalt voor Schipholparkeren, met ondernemingen op plekken wat niet past( oa lidl) , huisvesting voor migranten, verloederde plekken niet voorzien van groen maar voor nog meer huizenbouw. Voorstander van bouwen van woningen, scholencomplex onder LIB4 zones (wat notabene ingesteld is voor veiligheid/leefbaarheid)
  We zullen wel weer zien wat ervan terecht komt na Maart

 • Dick Piet :

  Heeft de wethouder al aangeklopt bij de verschillende actualiteitenprogramma's op radio en tv om zijn Position Paper onder de aandacht te brengen? Hij zou moeten aanschuiven bij DWDD en Jinek. Robert-Jan van Duijn is goed bezig. Hij verdient met zijn 'strijd' tegen verdere uitbreiding van Schiphol niet alleen veel aandacht in de landelijke media, maar vooral brede steun van de Aalsmeerse bevolking!

 • W Jongkind Spaargaren :

  Het is zeker zo dat er zeker veel te veel vliegtuigen hier stijgen en landen! Ik ben er voor verhuisd! Laat ze lekker vanaf Eelde en Lelystad gaan! Hier is het gewoon genoeg !!!!

Add a Comment