Meetup GroenLinks: 'Aalsmeer in middenmoot afvalverwerking'

De grote zaal van het Oude raadhuis was gisterenavond de plek voor de vierde en laatste bijeenkomst van GroenLinks op weg naar de verkiezingen. Na drie eerdere bijeenkomsten in Sportcentrum De Waterlelie ging het voor de vooruitstrevende ‘groenen’ deze keer over de circulaire economie. Duidelijk werd dat er volgens de sprekers in Aalsmeer op gebied van afvalverwerking nog veel te winnen valt.  

De opvallende afwezigheid van lijsttrekker Fransen werd opgevangen door nummer twee van de kieslijst Sunny Lakerveld. Zo’n twintig belangstellenden hoorden wat er zoal nodig en mogelijk is om een gezonde en duurzame leefomgeving voor elkaar te boksen.

Meer met de trein
Zo betoogde Sijas Akkerman (foto links), directeur van de Milieufederatie Noord Holland dat zeker binnen Europa meer de trein pakken in plaats van het vliegtuig en meer de fiets in plaats van de auto al veel milieuwinst kan opleveren. Verder levert het aanleggen van zogenaamde zonneweides met zonnepanelen passend op daken van woningen, op bedrijventerreinen en in het landschap volgens Akkerman belangrijk milieu- en energiewinsten op. Volgens hem is het nu nog zo dat 60 procent van het afval in Europa niet wordt hergebruikt.

Repareren, niet weggooien
Repareren in plaats van weggooien zou ook bijdragen net als dat er voor de jaarlijks 144 miljoen ton luierafval van 550.000 baby’s een oplossing gevonden  moet worden. Dit zou alleen al vier procent schelen van de totale afvalberg. Het betekent dat veel meer dan tot nu toe het geval is, afval apart moet worden ingezameld of gescheiden.

Niet meer tot de top
Het was een mooie brug naar de volgende spreker Just Zandhuis (foto rechts), programmadirecteur circulaire economie bij de Meerlanden. Het afvalverwerkingsbedrijf werkt is actief voor negen gemeenten en ook nog voor zo’n 4000 bedrijven. Hij vertelde dat Aalsmeer een tijdje tot de top van Nederland behoorde als het gaat om gescheiden afval inzamelen. Dat is niet meer zo.

Naar 30 kilo afval per persoon
Aalsmeer produceert nu per inwoner 180 kilo afval en daarvan wordt slechts 63 procent gescheiden en hergebruikt. Dat moet in 2020 anders. Dan moet 75 procent hergebruikt worden en in 2025 mag er per inwoner nog maar 30 kilo restafval over zijn. Het is nog lang niet zo ver dat net als met de teruglevering van stroom via zonnepanelen, bewoners geld kunnen gaan verdienen, maar een gemeente kan dat in de toekomst misschien wel, vertelde Zandhuis. Volgens hem moet er dan gekeken worden naar het verbeteren van de afvalscheiding. Maar ook aan de productiekant naar de materialen die worden gebruikt. Daarbij moeten de verschillende afvalstromen lokaal verwerkt en verduurzaamd worden.

Spijker op de kop
De sociale cohesie van een gemeenschap is daarbij volgens de programmadirecteur bepalend voor de mate van succes. En daarmee sloeg Zandhuis voor Aalsmeer de spijker op de kop want die cohesie is politiek gezien sowieso ver te zoeken. Dat bleek uit de stellingen die partijen innamen over de afvalplannen van het college in april vorig jaar. Het leidde er toe Aalsmeer nog steeds geen eigentijds afvalprogramma heeft.

Eerste keer in de raad?
De omgekeerde manier waarop het college afval wilde gaan inzamelen en scheiden, kon niet rekenen op een grote meerderheid waarna wethouders Kluis en Verburg het plan weer introkken. Het plan waarin restafval (tegen betaling) naar containers in de buurt gebracht moest worden, was volgens Zandhuis 'inhoudelijk gewoon goed' en in basis een aanpak waar De Meerlanden achter kan staan.

"Wat er dan wel nodig is," zo stelde Zandhuis, "is dat afval niet langer als afval wordt gezien, maar als grondstof. Hij zei zeker te weten dat het huidige afval op de lange termijn niet meer bestaat. Nog een kleine twee weken tot aan de verkiezingen en dan wordt duidelijk of GroenLinks voor het eerst in haar geschiedenis een zetel krijgt in de Aalsmeerse gemeenteraad.

Tekst Jan Daalman, foto's Laurens Niezen

(advertentie)

 

1 Reactie

  • Gerbrand Groeneveld :

    Een bijeenkomst waar veel nuttige informatie tot ons kwam!
    Jammer van het gebrek aan belangstelling voor een zeer belangrijk onderwerp, waar we in de toekomst nog veel mee te maken krijgen.

Add a Comment