Niet zonder slag of stoot akkoord met vijf ton extra voor AVA

Dinsdag werd in een commissievergadering de renovatie besproken van het sportcomplex van de Atletiek Vereniging Aalsmeer. Het was, aldus voorzitter Dick Kuin (AA), een beeldvormende vergadering wat inhield dat er nog geen definitief besluit hoefde te worden genomen. 
 
Op 12 mei 2016 stond dit onderwerp al eerder op de agenda van een commissie-vergadering. Het was zelfs al door de raad goedgekeurd. In de raadsvergadering van 30 juni 2016 was voor de renovatie een krediet van 920.000 euro beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag zou de baan worden opgeknapt, nieuwe kleedruimtes worden gebouwd en het oude clubgebouw worden gesloopt om zo de aanleg van twee extra tennisbanen mogelijk te maken. De bouw van het clubhuis zal de vereniging zelf moeten financieren. Op PACT na, met als woordvoerder de huidige wethouder Wilma Alink-Scheltema, waren toen alle partijen voor.
 
Maar wat blijkt tijdens de uitwerking: een tekort van 512.000 euro.
Oorzaken: baan slechter en kleedaccommodaties groter dan geraamd, geen rekening gehouden met het opschonen van het terrein, het aanbrengen van nieuwe verlichting, de kosten van voorbereiding en toezicht en de gestegen aannemings-kosten. Aan de raad de vraag het krediet tot 1.435.000 euro te verhogen.
 
Vijf ton geen hamerstuk.
Woorden die René Spitteler, voorzitter AVA, in de mond nam toen hij, gesteund door een met AVA leden gevulde tribune, gebruik maakte van de mogelijkheid van inspreken. Hij onderstreepte nog eens het belang en de waarde van de atletiek-baan, niet alleen voor AVA. Het feit dat pas negen maanden na het raadsbesluit een projectleider werd aangesteld die in de daarop volgende vijf maanden niet bleek te functioneren, had de zaak vertraagd. Met name de conditie van de onderlaag van de baan bleek een financiële tegenvaller toen bij nader onderzoek bleek dat deze niet herbruikbaar is.
 
AVA staat voor de uitdagende taak om de financiering rond te krijgen voor de bouw van het eigen clubhuis (250.000 euro). Door zelfwerkzaamheid hoopt men de kosten te drukken en het eigen vermogen van 100.000 euro aan te vullen met accommodatiesubsidie van het ministerie van VWS, ledenleningen, donaties en sponsoracties.
 
Het laatste was aanleiding tot vragen. Hoe realistisch is het om van subsidie uit te gaan (Hauet VVD) en wat als deze niet doorgaat (Fransen GL). In januari wanneer een definitieve invulling bekend is, neemt het ‘ministerie’ een besluit. Mocht dat negatief uitpakken dan zal er meer geld moeten binnenkomen via acties en donaties, ook wordt er gedacht aan het realiseren van het plan met mobiele units, aldus de voorzitter.
 
Van Duijn onder vuur.
Nee niet door de heer van Soelen, woordvoerder van het CDA, die hield het bij een advies en een verduidelijkingsvraag. Wel door de overige partijen. Het betrof vooral de vraag hoe dit zo kon gebeuren? Van in eerste instantie vijf naar negen ton naar vervolgens anderhalf miljoen (Fransen GL). Hoe kijkt de wedhouder tegen het projectmanagement aan (Hauet VVD), de toename van kosten zegt hier toch iets over (Buisma PvdA). Het risico van de onderlaag was in 2016 al bekend, waarom is dat toen niet opgepakt (Keessen D66). Ook het grote hangijzer van 2016: het parkeren en de afwikkeling van het verkeer, werd door vrijwel alle partijen aan de orde gesteld. Door het realiseren van twee extra tennisbanen verdwijnt er namelijk  parkeerruimte terwijl, wanneer de plannen doorgaan, er eerder meer dan minder behoefte aan is, zeker wanneer AVA regionaal gaat (Holtrop AA). Krijgen we later niet met extra kosten te maken om de fouten van nu te herstellen, is de teneur van de vragen.       
 
Parkeerprobleem
Ja, op management en ook bestuurlijk niveau had het sneller gekund, ja, maar helaas, de conditie van de baan had eerder bekend moeten zijn, ja veel tijd verloren aan fusieverkenningen met Amstelveen en aan het over de verkiezingen heen tillen van dit gevoelige dossier. Over een mogelijk parkeer- of verkeers- probleem was Van Duijn minder genuanceerd. Er zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd en volgens de normen is er ruimschoots voldoende capaciteit. In geval van festiviteiten of toernooien kunnen de verenigingen het gebruik van fiets en bus extra onder de aandacht brengen. 
 
Seringenpark erbij betrekken
Wanneer de renovatie is gerealiseerd zal er worden gemonitord en mocht er extra behoefte zijn, dan kun je het Seringenpark erbij betrekken, waar ook plannen zijn voor nieuwbouw. Hetgeen bij René Martijn de vraag oproept dat hij deze plannen graag zou willen ontvangen en ook graag willen weten of de wethouder er rekening mee houdt dat dit een beschermd dorpsgezicht is.
 
Verplaatsen naar Noorderlegmeer
De vraag van Nanda Hauet (VVD) om op een commerciële en creatieve wijze het bedrag terug te brengen naar de oorspronkelijke negen ton, klonk wat naïef. Je zou geen goede wethouder zijn als dat niet van tevoren bekeken was. Het antwoord was dan ook negatief. Anders lag dat bij het voorstel van Sybrand de Vries van D66 die, aansluitend op het voorstel van AA, verzocht om een verplaatsingsmogelijkheid van de baan onder de loep te nemen. Er waren geen redenen meer om op de bestaande plek te blijven, anders dan gedacht in 2016 blijft er niets over van de bestaande baan en moet alles worden vernieuwd. De grond brengt geld op en wanneer verhuisd wordt naar de Noorderlegmeer waar Amstelveen onder Meerwijk tegen de Legmeerdijk aan een regionale atletiekbaan heeft gepland, kunnen de kosten gezamenlijk gedeeld worden. 
 
Cliffhanger
Met deze cliffhanger werd de behandeling van het onderwerp afgesloten en zal het presidium bepalen wanneer dit onderwerp opnieuw op de agenda wordt gezet.
 
Na afloop van de vergadering wisselden de huidige en voormalige portefeuille-houder op een lokaal caféterras onder het genot van een bier hun ervaringen uit.
 
Tekst Joop Kok, foto's Richard Zethof en Google
 
(advertentie)
 
 

Geen reacties

Add a Comment