Noodkreet door toenemende drukte Stommeerweg

Een aantal Aalsmeerders maakt zich grote zorgen om de verkeersveiligheid op de Stommeerweg. Ze zijn bang dat er binnenkort grote ongelukken gaan gebeuren. "Het is soms niet meer te doen om hier de Stommeerweg op te komen,” zegt Nel Lanser, woordvoerder namens de verontruste inwoners. Ze laat weten dat een aantal van hen zich totaal niet gehoord voelt door de wijkraad, maar ook niet door de wethouder. Robbert-Jan van Duijn belooft op korte termijn met een aantal maatregelen

In 2010 schrijft de gemeente in het Aalsmeers Verkeer en vervoerplan (AVVP) dat Aalsmeer bereikbaar, veilig en leefbaar moet zijn. De omlegging van de N201, de aanleg van een busbaan over de dan stukken minder drukke Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van een nieuwe weg tussen N201 en Aalsmeer Centrum, de zo gedoopte Burgemeester Hoffscholteweg moeten daar uiteindelijk voor gaan zorgen. Veel is er echter nog niet gerealiseerd en ondertussen bestaan er al een tijd allerlei verkeersknelpunten in het Aalsmeers verkeer.

Fietsknooppuntenroute
De verontruste bewoners die aan de bel trekken zijn Gerbrand Groeneveld, Marijke Mulder, Johan en Nel Lanser en Sietske Bon van der Broek. “Het lijkt er op dat de gemeente in alle plannen het verkeer vergeet. Het is periodes van de dag bijna niet meer te doen om de Stommeerweg op te komen,” vertelt woordvoerder Nel Lanser. “Het verkeer vanuit Kudelstaart en De Kwakel rijdt hier langs de poel naar Hoofddorp. Dat komt ook doordat het kruispunt Legmeerdijk en veiling altijd vol staat. Daarbij wordt er ook veel te hard gereden. Ik durf er bijna niet meer te fietsen terwijl het nota bene onderdeel is van een fietsknooppuntenroute. En wat gebeurt er als de werkzaamheden aan de N196 dan eindelijk in gang worden gezet. Dan wordt al het verkeer omgeleid over de Stommmeerweg zonder dat er, ben ik bang, maatregelen komen voor de snelheid, voor de fietsers en voor de kruisingen.”

Gewoon levensgevaarlijk
Gerbrand Groeneveld valt haar bij: “Je krijgt natuurlijk te maken met een veelheid aan belangen. Daar moet een modus in gevonden worden. Wat we nodig hebben is een verkeerscirculatieplan en een toekomstvisie hoe al het verkeer op een veilige manier in en uit dit mooie Dorp kan komen. Dat moet natuurlijk wel bereikbaar blijven. Ik denk dat wat dat betreft de ondernemers uit het Dorp ook iets moeten gaan regelen want bij die gemeente duurt het te lang. Zo’n kruising Uiterweg en Van Cleeffkade bijvoorbeeld is gewoon levensgevaarlijk.”

Frustatiestukje
Sietske Bon van den Broek woont een stukje verderop aan de Stommeerweg waar wel een veilig fietspad ligt. Zij trekt haar eigen spoor. “Ik heb de heer Lutgerhorst van de wijkraad enige tijd geleden al benaderd over de hoge snelheden waarmee hier wordt gereden tussen ‘Proef en Meer’ en de Watertoren. Wij noemen het: Frustratiestukje. Dat komt doordat automobilisten achter fietsers vanaf Stationsweg hebben moeten wachten en dan na restaurant Proef en Meer het gaspedaal flink intrappen. En andersom gebeurt dit ook. Komend vanaf de watertoren om de wachttijd bij het stoplicht in te halen. De drempel voor ons huis vormt daarbij geen enkele belemmering.”

Niet durven oversteken
“En dan heb ik het nog niet over de toename van het vrachtverkeer. Dat is voor de fietsers op de Stommeerweg een ramp. En dan hebben we ook nog de oversteek vanaf de Zwarteweg naar de Westeinderplas. Men rijdt er echt zo hard dat je bijna niet durft over te steken. Denk bijvoorbeeld aan mensen van Ons Tweede Thuis en mensen op de fiets en noem maar op.”

Steen en been
En niet alleen bewoners blijken zich zorgen te maken. Ook Jozefschool-directeur Antoine Zwagerman doet dat. Elke dag fietsen er veel kinderen vanuit de Hornmeer, Kudelstaart en De Kwakel naar de zijn school aan de Gerberastraat. Hij ziet ook dat de Stommeerweg een sluiproute is naar de A5. “Met die fietspaden langs de poel is het zoveel veiliger geworden. Het stuk vanaf de poel naar school is, ondanks de fietsstroken, alleen te doen als je met z’n tweeën naast elkaar blijft rijden. Dan willen ze wel stoppen. Daar in je eentje fietsen betekent dat automobilisten je gaan snijden. Een gevolg is dat ouders het te gevaarlijk vinden om hun kind er te laten fietsen en dat kinderen of lopend of met de auto maar school gaan. En daar klaagt onze verkeerscommissie dan weer steen en been over omdat het dan ook onveiliger bij de school wordt door al die auto’s.”

Verkeer tellen
Bewoners en directeur Zwagerman zijn het wat dat betreft snel met elkaar eens. Om te beginnen zou wat hen betreft een keer het verkeer tellen tussen 07.00 uur en 09.00 uur, tussen 17.00 uur en 19.00 uur en als de scholen uitgaan werkelijk inzicht geven in de verkeersdruk op de Stommeerweg, Stationsweg en Van Cleeffkade. Op basis van die cijfers zou er dan met verkeerskundigen naar oplossingen gezocht moeten worden om het verkeer veiliger te maken. En dat het liefst op korte termijn voor de langere.

Eénrichtingsverkeer Raadhuisplein omdraaien
In oktober 2017, zeven jaar na het gereedkomen van het AVVP, schetst wethouder Verkeer en Vervoer Van Duijn in een persbericht echter dat de voorbereidingen op die grote ingrepen in de infrastructuur van Aalsmeer flink wat vertraging op hebben opgelopen en dat er zodoende een pakket verkeersmaatregelen bedacht is voor de korte termijn.

Eind 2017 heeft de gemeente zodoende beslist om inderdaad fietsstroken op de Stationsweg tussen de Stommeerkade en Raadhuisplein te realiseren. Zodra het weer het toelaat zal deze maatregel worden uitgevoerd. Andere maatregelen zijn het omdraaien van het éénrichtingsverkeer op de brug tussen het Raadhuisplein en de Van Cleeffkade (foto rechts) en het openstellen voor verkeer in beide richtingen op de kruising Raadhuisplein en Stationsweg. Zodra de bezwaartermijn is afgelopen wordt ook deze maatregel uitgevoerd. Verder wacht de gemeente nog op een offerte om drempels aan te leggen op de Van Cleeffkade en de Stationsweg. Deze maatregelen moeten het voorlopig doen.

Dit zal tot gevolg hebben dat het lokale herkomst- en bestemmingsverkeer zich zal gaan herverdelen over de te zijner tijd beschikbare Aalsmeerse wegen, voornamelijk de Burgemeester Hoffscholteweg, de route Burgemeester Kasteleinweg-Ophelialaan zuid en de Van Cleeffkade-Stationsweg. 

Tekst Jan Daalman, foto's Arjen Vos

(advertentie)

6 Reacties

 • Nel Lanser :

  En dan beweert de wethouder Van Duijn dat 30 km zones wettelijk niet gehandhaafd kunnen worden dus dat geen oplossing kan zijn.

 • Frans van Voorst :

  En daar komt nog bij dat er vrijwel iedere dag wel zodanig op de stoep geparkeerd wordt dat je over de rijweg moet lopen om er langs te kunnen. Hoe er dan langs je heen gereden wordt, levensgevaarlijk. Zeker ook met kinderwagen of rolstoel. De Politie daarover vaker geinformeerd maar zij vinden dat geen prioriteit

 • jacques kesting :

  Geachte Mevrouw Lanser,

  Ik hoop dat u en de mede weg gebruikers zich veilig voelen want daar is iedereen mee gebaat , zo kan het niet langer !!

Add a Comment