Paniekvoetbal in Hornmeer of storm in glas water?

In de Nieuwe Meerbode van 26 oktober stond een levensgrote advertentie van twee dames waarin bewoners van de Hornmeer werden opgeroepen om toen het nog kon, bezwaar te maken tegen de bouwplannen van het College. Volgens de twee raakt de Hornmeer te vol, gaan er ruzies komen over parkeren, dreigt er watersnood door te veel verstening, blijft er nauwelijks groen over en krijgen Aalsmeerders niet of nauwelijks kans zich in die nieuw te bouwen huizen te vestigen. Uiteindelijk heeft de gemeente twee bezwaren of zienswijzen binnen gekregen.

Heel veel succes heeft de advertentie dus niet gehad, maar voor AalsmeerVandaag was deze toch wel heel bijzondere een oproep om te onderzoeken wat deze dames beweegt en wat andere partijen hiervan vinden. Gaat het hier om de kwestie dat een glas halfleeg of halfvol kan zijn of is er meer aan de hand? Alles bij elkaar genomen gaat het om de bouw van maximaal 160 woningen waaronder een deel sociale huur- en betaalbare eengezinswoningen inclusief een kleinschalig zorgcentrum. Plaats van handeling is het gebied tussen de Dreef, Beethovenlaan en Roerdomplaan.

Weinig mensen op de hoogte
Een relatief klein deel daarvan mag volgens de wet rechtstreeks aan Aalsmeerders worden toegewezen. Agaath van Beek, één van de ondertekenaars van de advertentie, schrijft er het volgende over: "U zou verbaasd staan te weten hoe weinig mensen op de hoogte zijn van de plannen, inclusief het Wijkoverleg. Ik heb telkens de moeite genomen om mensen wel op de hoogte te brengen en nu, in arren moede, hebben wij op eigen kosten die mededeling gedaan in de Nieuwe Meerbode. Denkt u nu werkelijk dat iemand hier beter van wordt? Wij willen er alleen niet veel slechter op worden!"

Niet begrepen
Als het om de kwaliteit van de participatie gaat stelt mevrouw dit: "Nergens wordt in de advertentie vermeld dat er geen participatieavonden zijn geweest. De heer van der Hoeven, heeft na een plenaire sessie die er was in de raadskelder, mevrouw Van Wengerden en mij ‘uitgenodigd’ om een één op één uitleg van hem te ontvangen. Waarom hebben wij dat afgeslagen? Heel eenvoudig. Plenair vroeg ik aan de wethouder hoe hij aan bepaalde conclusies kwam omdat een aangekondigd woonwensenonderzoek niet (en nog steeds niet) heeft plaats gevonden. Ik wilde plenair horen hoe het zat, opdat iedereen meteen op de hoogte zou zijn, maar hij zei alleen dat ik het niet had begrepen en dat ik na afloop maar even langs moest komen."

Houden zoals het is
Natuurlijk is AB wethouder Van der Hoeven hierop om een reactie gevraagd. Volgens hem is er veel ruimte geweest om te participeren en kunnen bewoners en klankbordgroep hun invloed terugzien in de plannen. Als voorbeeld noemt hij de aangepaste hoogte voor de gestapelde bouw, dat deze gestapelde woningbouw niet te dicht bij bestaande huizen komt, dat de stroken groen langs de waterwegen behouden blijven, dat er voor senioren woningen worden gebouwd en dat er een mix van betaalbare huur- en koopwoningen bijkomt.

“De aard van de bezwaren zijn mij bekend," zegt de wethouder, "ik ben bang dat deze dames het willen houden zoals het is. Ik kan daar alleen maar op zeggen dat de Hornmeer niet wordt volgebouwd en dat wat mij betreft de plannen primair bedoeld zijn voor Aalsmeerders. De Hornmeer vergrijst en er zijn inmiddels bewoners die naar een appartement willen verhuizen, maar wel in de eigen Hornmeer willen blijven. Dat zijn bewoners die de opzet en het groene karakter van de wijk zeer waarderen. En ja, er zullen wel wat bomen moeten wijken. Ik ben er echter van overtuigd dat dit plan zeer gewenst wordt door de Hornmeerders.”

Nauwelijks groen over
Cor Knol, één van de wijkraadbestuurders vertelt dat de bezwaren tegen de plannen hoofdzakelijk om de bouwhoogtes, parkeren en het sneuvelen van groen gingen. De advertentie heeft hij overigens gemist. “Van het bestaande groen blijft nauwelijks iets over en dat is volgens ons inderdaad een aanslag op de groene wijk. De wijkraad heeft echter geen bezwaarschrift ingediend omdat veel wensen gehonoreerd zijn, zoals de doelgroep, de zorgvoorzieningen en buurthuis.”

Wet is wet
Wat betreft de toewijzing van de woningen ondertekent Knol de zienswijze van de dames dat er inderdaad voor een niet onbelangrijk percentage voor Amsterdam, Zaandam en Purmerend wordt gebouwd. Van der Hoeven reageert hierop door te zeggen het een vreemde gedachte te vinden als er alleen maar voor Aalsmeerders mag worden gebouwd. “We proberen het wel mogelijk te maken, maar de wet is de wet,” zegt Van der Hoeven, “we mogen 25 procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan Aalsmeerders. Voor de rest is een belangrijke vraag hoe je de woningen gaat aanbieden. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat er voor de wat duurdere huur- en koopwoningen straks alleen in Aalsmeer wordt geadverteerd.”

Niet volplempen met auto's
Bouwen met door de gemeenteraad vastgestelde parkeernormen dat is wat Aalsmeer wil gaan doen in de Hornmeer.  Het betekent gemiddeld 1,4 parkeerplaats per woning en dat betekent dat er ruimte moet komen voor zo’n 250 auto’s als het maximale aantal woningen zou worden gerealiseerd. Hoe dat precies wordt aangepakt hangt nog in de lucht. “We willen het niet volplempen met auto’s,” zegt Van der Hoeven. “Het bestaande plan heeft wat dat betreft nog flexibiliteit in zich om bijvoorbeeld te kiezen voor een ondergrondse parkeeroplossing. En als de ontwikkelaar kiest voor parkeren op maaiveld, zal hij waarschijnlijk minder woningen kunnen bouwen dan het bestemmingsplan nu als maximum aangeeft.”

Cor Knol onderschrijft dat ook in de huidige bestaande situatie, met de gymzaal en het buurthuis wel enige parkeeroverlast geweest. “We hebben toen het voormalige schoolplein voor auto’s toegankelijk gemaakt, maar daar is weinig gebruik van gemaakt. Wij denken dus dat het met de parkeeroverlast wel mee zal vallen. Zeker als er ondergronds geparkeerd gaat worden.”

Plannen oubollig
Raadslid en Hornmeerbewoner Rik Rolleman is te spreken over de plannen en het proces dat tot nu toe is doorlopen. Hij is positief over het behoud van het groene lint langs de waterweg. “Dat houdt het groene karakter van de Hornmeer intact. Het is een mooie wandeling door de wijk. Het is echter wel jammer dat de plannen voor de huizen een beetje oubollig zijn. Wij als PACT hebben nog geprobeerd een meer duurzame wijk bijvoorbeeld zonder gasnet te laten bouwen, maar dat is niet gelukt. En dat is eigenlijk niet meer van deze tijd.”

Tekst Jan Daalman 

Foto's (vanaf boven) het trapveldje naast kdv Solidoe, het buurthuis in de Roerdomplaan, Gertjan vd Hoeven en Cor Knol tijdens een informatiebijeenkomst eind 2014, het basketbalpleintje achter de gymzaal van de Roerdomplaan. (Foto's Arjen Vos)

(advertentie)


 

 

 

10 Reacties

 • Gerard Zelen :


  Geachte schrijvers, schrijfsters en mede bewoners van de Hornmeer.
  Er is in korte tijd veel gezegd en veel geschreven, met daarin veel waarheden en halve waarheden.
  Als bewoners en ik als mede bewoner van de Hornmeer, moeten we ons realiseren dat de wereld niet op houdt na de Dreef. Natuurlijk kan alles beter, transparanter en vooral groener, maar zo slecht is het nog niet wonen en leven in de Hornmeer.
  Tel je zegeningen, want de mensen van driehoog achter in de Kinkerstraat in Amsterdam, die mogen wat mij betreft mopperen. Alhoewel die ook gelukkig zijn!


 • John van der Laarse :

  @Ron. Deze lieden lopen met (virtuele) opgestoken middelvinger rond. Zij prediken 'democratie' maar belijden zonder uitzondering het tegenovergestelde. In maart zijn weer verkiezingen. Heb jij er vertrouwen in dat er een verandering zal plaatsvinden? Ik niet...

 • ron hooyman :

  Ik had altijd gehoopt dat de lokale media onafhankelijk zou zijn en zich niet zou leiden door het college
  Dat de nieuwe meerbode niet zo werkt dat weten de meeste mensen , dat dhr Daalman/AV zich inmiddels ook laat leiden dat had ik niet verwacht
  Wat is er mis als 2 of 1 enkele individu bezwaar aantekent ? is dat minder erg dan dat er een hele groep opstaat? Nee natuurlijk niet de meeste bewoners weten nauwelijks wat er speelt in zijn/haar buurt , ze durven zich niet te uiten of denken met de huidige politiek heeft het toch geen zin(klopt bijna).
  Aalsmeer vandaag schrijft alsof het hier maar om een paar mensen gaat (verwaarloosbaar dus) en mensen die voor eigen gewin , belang gaan . Wat is daar mis mee? Als ik bezwaar aanteken van iets wat verderop gebeurd dan word mij gezegd dat ik daar geen belang bij heb dus mijn bezwaar is niet geldig.
  Over eigen belang gesproken de wethouder verbied in Aalsmeer Schipholparkeren .Op zijn eigen terrein Greenpark vult hij volledig in met Schipholparkeren zelfs illegaal(bestemmingplan is nog niet gewijzigd . Ik geloof niet dat 1 omwonende hier gelukkig van word dus de wethouder kan zich niet verschuilen in het algemeen belang ,nee dit is eigen belang vd wethouder zelf
  Hier is AV diverse malen over benaderd maar er word niets of nauwelijks over gepubliceerd
  Ik wens de dames in de Hornmeer in ieder geval veel succes

 • Dick Lookman :

  …, en voor meer inzicht in de materie zie de reactie van mevrouw Agaath van Beek, gepubliceerd op http://www.stamtafelaalsmeer.nl/index.php/component/k2/item/376-toeval-of-doorgestoken-kaart

 • Dick Lookman :

  De kop ‘Paniekvoetbal in Hornmeer of storm in glas water’ roept vragen op.
  Dat geldt ook voor de bangheid van wethouder Van der Hoeven die meent dat “deze dames het willen houden zoals het is.”
  Doorzetten van bouwplannen omdat er ‘maar’ twee bezwaarschriften zijn binnengekomen getuigt van vooringenomenheid in plaats van ontvankelijk te zijn voor de mening van de Hornmeerbewoners, die al sinds de bouw van de Hornmeer geplaagd worden met hoogwater onder hun woningen omdat een adequate drainageafwatering van de gehele Hornmeer nooit is gemaakt. Laat de gemeente eerst dat probleem eens oplossen en dan in overleg met alle bewoners kijken of er nog een aantal nieuwe woningen kan worden gebouwd!

 • monic persoon :

  Ik heb geen AB-baasje, zit niet in de politiek dus kan ook niet met de oppositie meestemmen.
  En die Hoornmeer, dat doet mijn spellingchecker , excuus :)

 • Karel van Dam :

  Happen naar het AB-baasje? Misschien eens wat vaker met de oppositie meestemmen. Dat helpt! Hoornmeer?
  Waarom zou je publiekelijk niets van je eigen omgeving mogen vinden? De som van individuele belangen vormt uiteindelijk het algemeen belang.

 • Monic Persoon :

  Zelf woon ik recht tegenover het gebied waar gebouwd zal gaan worden, wandel zeer regelmatig door de wijk en het (vernieuwde) park tussen de lege voetbalvelden door.
  Ik vind het lastig om een objectieve mening te geven over zaken die in mijn eigen omgeving plaatsvinden, laat staan om daar bezwaar tegen te maken.
  Uiteraard volg ik de ontwikkelingen zo veel mogelijk.

  Wat ik vooral jammer vind is dat een bestaande structuur, ten koste van toch zo veel mogelijk woningen, vernietigd gaat worden. Het is mooi, rustig en goed wonen in de Hoornmeer, ik besef terdege de luxe waar ik in mag verkeren.
  Uiteraard vind ik dat een ieder recht heeft op een passende woning.
  Maar Aalsmeer… het wordt overal al zo vreselijk vol gebouwd.
  Hou gewoon een keer op, klaar. Ga je richten op kwaliteit van wonen in plaats van altijd maar meer. woningen neerplempen.
  Waarom moet Aalsmeer in haar eentje de problemen oplossen van de gehele regio?

  Blijkbaar is er onderzoek gedaan naar de behoeften en wensen van de huidige Hornmeerbewoners, ik heb echter zelf niets gezien of gehoord. Althans niet op mijn huisadres.
  Onderzoeken en resultaten, een ieder weet toch wel hoe je deze kan sturen door de juiste vragen te stellen om de gewenste resultaten te behalen.

  Wat ik eigenlijk mee wil geven aan de wethouder en alle anderen die zich met deze ontwikkelingen bezig zijn; je kan het maar een keer goed doen.
  Een paar blokken huizen in de stijl van de Hoornmeer met voldoende parkeerplaats, dat zou toch het meest passend zijn in dit gebied. Maar financieel niet haalbaar vermoed ik.

Add a Comment