Raad buigt zich over Westeinderhage

Donderdag vergadert de gemeenteraad over het Kudelstaartse nieuwbouwplan Westeinderhage. In de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 is de locatie Westeinderhage met voormalige tuinbouwgronden tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg opgenomen als mogelijke locatie voor woningbouw. Om de plannen te kunnen realiseren wordt de gemeenteraad gevraagd de startnotitie Westeinderhage als ruimtelijk kader vast te stellen. Daarna kan de planologisch-juridische procedure voor een bestemmingsplan gestart worden.

Ook aan de orde komt een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een parkeerterrein voor Schipholparkeren in deelgebied 3 van Greenpark. Schipholparkeren is volgens het bestemmingsplan in dit deel van het Greenpark uitgesloten. De gemeenteraad is voorgesteld af te wijken van het bestemmingsplan en de uitbreiding planologisch mogelijk te maken. 

Ontheffing burgemeester
Als hamerstuk staat het voorstel op de agenda om burgemeester Oude Kotte ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap vanaf de benoemingsdatum voor de duur van één jaar. De wet schrijft voor dat de burgemeester ingezetene moet zijn van de gemeente waar hij is benoemd.

De burgemeester verwacht zijn verhuizing naar Aalsmeer binnen twee maanden te hebben voltooid.

De vergadering begint om 20:00 uur en is ook te volgen via Live stream.

Foto's archief AV

(advertentie)

 

1 Reactie

Add a Comment