'See you in court, Cora...'

Dat was wat Ronald Fransen zei in zijn bijdrage aan het Schipholdebat vorige week donderdag. Een betoog waarbij hij rijkelijk gebruik had gemaakt van de column van Bert Wagendorp die een paar dagen eerder in de Volkskrant was verschenen. Opmerkelijk verschil was wel dat waar Wagendorp stelt dat we op de overheid niet hoeven te rekenen, die is immers een handlanger van de luchthaven, Fransen nog de illusie heeft dat een goed communicatieplan, professioneel opgezet en uitgevoerd, zoals Lelystad, de publieke opinie kan beïnvloeden. Het is een hinken op twee gedachten, waarschijnlijk ingegeven door de politieke realiteit dat het zowel voor het CDA als de VVD te ver gaat om nu al juridische stappen te ondernemen.

Zo wilde Tom Verlaan van het CDA onderzoek naar het aanleggen van start- en landingsbanen in zee, pleitte hij voor gelijkwaardige uitgangspunten voor vliegreizen en treinreizen en vond hij het achterhaald om geen accijns te heffen op kerosine, geen woord over juridische stappen. 

Over groei valt niet te praten
Ook in het betoog van VVD woordvoerder Erik Abbenhues kwam het woord juridisch niet voor. Hij vond de brief van de minister genuanceerd, maar voor Aalsmeer en Kudelstaart absoluut niet voldoende.

Over groei van het aantal vluchten over Aalsmeer en Kudelstaart valt niet te praten, nu niet en ook niet na 2020. Hij pleitte voor het vastleggen en handhaven van normen en voor de langere termijn een onderzoek naar Schiphol op zee. 

Juridische stappen
Anders lag dat bij AA, D66, en PvdA. Vooral AA met als woordvoerder Dick Kuin was duidelijk over de te nemen maatregelen. Na een inleiding waarin hij verwees naar een interview met Walter Manshanden van ‘Follow the Money’, de column van Bert Wagendorp in de Volkskrant en een publicatie van ir. Bob van Marlen over de Schipholziekte, pakte hij de draad op die de avond ervoor door de diverse insprekers was gesponnen.

Het was hem duidelijk geworden dat ook een gemeente kan procederen tegen een door het Rijk genomen beslissing. De fractie van AA vroeg het College dan ook om in de begroting een zeer ruim bedrag te reserveren om de in den Haag genomen beslissingen juridisch aan te vechten. 

In gesprek blijven
Na de stellingname dat D66 voor krimp is en dat de werkgelegenheidseffecten van Schiphol sterk worden overschat, sprak ook Judith Keessen zich duidelijk uit, “Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven, met een goede strategische communicatie, waarbij we de expertise uit de Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving benutten en een financiële ondersteuning leveren voor het nemen van juridische stappen en op deze manier gezamenlijk de strijd aangaan voor een gezond, leefbaar en veilige toekomst voor onze kinderen.”

Civiele procedure
PvdA woordvoerder Jelle Buisma riep op meer geluid te maken en te onderzoeken welke gerechtelijke procedures er mogelijk zijn. Hij wees daarbij met name naar het onderzoek van de vereniging B(ehoud) W(oongenot) A(alsmeerbaan), waaruit zou blijken dat op basis van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, een civiele procedure is te starten. Hij vroeg de mogelijkheden te onderzoeken en te faciliteren waar dat ook maar half kan.  

Geen garantie voor hinderbeperking
Wethouder Van Duijn was helder in zijn reactie. Sinds het Aldersakkoord in 2008 waar duidelijk over hinderbeperkende maatregelen was gesproken, was de overlast door het vliegverkeer alleen maar toegenomen. Met die kennis in het achterhoofd had hij de brief van de minister aan de Kamer met een gezond wantrouwen gelezen. De voorwaarden waaronder Schiphol zou mogen groeien bieden in zijn ogen op dit moment geen enkele garantie voor hinderbeperking. "Hinder is niet alleen geluid, het is de stroom van vliegtuigen die zonder rustmoment doordendert, de onzekerheid over de invloed op de gezondheid en waardevastheid van de woning, kortom de invloed op het welbevinden van de mens."

Groei van Schiphol in balans met zijn omgeving? Hij nodigde de minister uit om langs te komen, wat rond te lopen, met mensen te praten, desnoods hier te overnachten en dan nog een keer, met droge ogen te zeggen of er echt sprake is van balans met de omgeving.

Eensgezindheid
Hij sprak zijn waardering uit voor hoe de Raad heeft gereageerd op de brief van de minister en de eensgezindheid die het uitstraalt. Een Raad die speciaal terugkomt van reces, bewoners die de tribunes vullen en zelfs op de gang staan, dat is een signaal dat hij zei te kunnen gebruiken richting de regio, de tweede kamer en richting de minister.    

Leefbaarheid op één
Op de vraag van burgemeester Oude Kotte wat Van Duijn vindt van de suggestie van AA om geld op de begroting te reserveren om daar eventueel namens de gemeenschap gebruik van te maken gaf hij als antwoord dat op dit moment nog niet duidelijk is wat die juridische stappen zouden moeten zijn, wat het zou moeten kosten en wat het moet opleveren. Hij blijft in gesprek met de BWA om van hen ook meer duidelijkheid te krijgen over waar het precies over zou moeten gaan en waar het zich op zou moeten richten. De Raad gaat over de begroting en als die het belangrijk vindt dat er geld voor vrij wordt gemaakt, zal die het College daar de opdracht toe moeten geven.

De motie ‘Leefbaarheid op één’ werd unaniem aanvaard. Met de woorden “Ik denk dat het signaal duidelijk naar de minister is dat wij hier als gemeenschap een gezamenlijke vuist maken over de leefbaarheid," sloot de burgemeester de vergadering.         

Voor degenen die tegen de groei van Schiphol zijn is er de mogelijkheid een petitie te ondertekenen

Tekst Joop Kok, foto's Arjen Vos

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment