Veelbelovend ontwerp VVA-terrein ziet daglicht

Tijdens een bijeenkomst in de FC Aalsmeerkantine konden ruim een jaar geleden kinderen en bewoners van de Hornmeer hun ideeën over herinrichting van het voormalige VVA-terrein kenbaar maken. Met die suggesties is een concept ontwerpplan gemaakt wat volgende week woensdag wordt gepresenteerd. De gemeente hoopt dat vooral de jeugd aanwezig zal zijn om het plan te beoordelen.

Dit zogenaamde vlekkenplan is onlangs voorgelegd aan de klankbordgroep VVA terrein en daar enthousiast ontvangen. Nu is het de beurt aan overige belangstellenden om hun mening te geven.

Wensen gehonoreerd
Veel van de destijds ingebrachte ideeën zijn in het vlekkenplan geprojecteerd. Zo zijn onder meer een speelbos, een skatebaan en een freerunparcours ingetekend. Maar ook zijn de wensen in de vorm van waterpartijen, een eilandje, een fietscrossbaan, een basketbalpleintje en een hondentrainingsveld gehonoreerd. Achter het parkeerterrein en naast het zwembad komt een groot recreatieterrein. Het nieuwe park wordt met een wandelpad achter de midgetgolfbaan langs aan het onlangs gerenoveerde Hornmeerpark verbonden.

De gemeente laat echter duidelijk weten dat het nog om een conceptplan gaat. Als belangstellenden 13 december hun mening hebben gegeven, worden de plannen eventueel aangepast en nog ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

SLS gelden
Voor een aantal ontwikkelingen op het VVA terrein heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. In januari 2018 wordt bekend of het SLS fonds deze verzoeken wil honoreren. Of de realisatie van de plannen van deze mogelijke schenking af zullen hangen, is nog niet bekend. 

Woningen en schoolplein
De woningbouw langs de Zwarteweg en het schoolplein zijn geen onderdeel van de bijeenkomst. De woningbouw is in de planvormingsfase en de inrichting van het schoolplein wordt in nauw overleg met Triade en Solidoe ingevuld.

De bijeenkomst op 13 december is van 16:30 tot 19:30 uur in de voormalige VVA-kantine die thans als buurthuis in gebruik is. Om 17:00 uur begint de presentatie waarin zowel wethouder Van der Hoeven als klankbordgroepleden hun zegje zullen doen.

(advertentie)

 

Geen reacties

Add a Comment