Visie Bovenlanden: stof voor discussie

“Een mooie opmaat om tot een visieontwikkeling te komen voor een ruimtelijk heel interessant gebied, we zien uit naar het proces,” aldus Wllem Kikkert van D66. Dick Kuin van AA was sceptischer: “Ideeën verzamelen, beetje husselen en kijken welke leuk en haalbaar zijn en die verwerken tot een definitieve visie, is dat een goede verbeelding van het proces?”

In behandeling was het agendapunt ‘Ontwikkeling visie Bovenlanden’, vorige week dinsdagavond tijdens een commissievergadering Ruimte en Economie. Het ging daarbij om het vaststellen van een nota van uitgangspunten voor de inrichting van het gebied die in coproductie met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties tot een door alle partijen gedragen visie moet leiden.  

Uitgangspunten conflicteren
Uitgangspunten voor de inrichting betreffen het vergroten van de leefbaarheid, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het vergroten van de natuur- en recreatiewaarde van het gebied en het bieden van een duidelijk perspectief voor de ondernemers.

Rekbare begrippen die ook nog eens op veel punten met elkaar kunnen conflicteren (zie Gebiedsvisie 2020). Toch viel het aantal vragen wel mee, waarschijnlijk als gevolg van het Besloten Informatief Overleg dat eerder had plaats gevonden. 

Bouwen achter het lint
Stof voor discussie was vooral de vraag hoe het nu zit met het bouwen achter het lint. De eerste vraag ging daar al direct over. Jochem van Leeuwen van de VVD vroeg aan portefeuillehouder Van Duijn of het onderwerp ‘bouwen achter het lint’ aan de gesprektafel bespreekbaar is. Tom Verlaan van het CDA gaf aan voorzichtig te zijn met het realiseren van woningen. Willem Kikkert constateerde dat kleinschalige woningbouw als mogelijke functie als laatste mogelijkheid wordt genoemd. Hij vroeg zich af of er niet eerst een discussie moet worden gevoerd over het bouwen achter het lint. René Martijn van AA was dwingender, hij nodigde de wethouder uit om over drie maanden met een discussiestuk te komen zodat men er echt over kan discussiëren.

Discussie al gevoerd
Van Duijn stelde dat er al een discussiestuk ligt over het bouwen achter het lint: deze Nota. Voor Martijn geen bevredigend antwoord: “we bekijken dan alleen een onderdeeltje en de rest vergeten we weer.” Burgemeester Nobel bekeek het onderwerp louter vanuit het perspectief van een portefeuillehouder handhavingszaken: “Wat heb je nou nodig en wat moet er gewijzigd worden om wonen achter het lint mogelijk te maken, dat wordt onderzocht en daar zijn in het presidium afspraken over gemaakt.” Volgens Dick Kuin is de discussie eigenlijk al gevoerd. Achter de voormalige lagere school aan de Uiterweg zijn twee arken afgemeerd waar permanent gewoond wordt.

GL en AA oog voor de natuur 
Niet dat het CDA dat niet noemde, woordvoerder Tom Verlaan had het wel degelijk over het instandhouden van de ongerepte natuur. Echter toen hij stelde dat de sloopzone Aalsmeer onwaardig is en dat actie moet worden ondernomen, dacht Kuin daar anders over: “Niks actie, laat de natuur zijn gang gaan, kijk naar het gebied achter het Oosterbad, daar is 50 jaar niks aan gebeurd.” Maaike Vertregt van GroenLinks vroeg zich af wat het vanaf de Ringvaart meer zichtbaar maken van de Oosteinderpoel voor gevolgen heeft voor de scheepvaart binnen het gebied en dat ook in combinatie met de verhouding tussen recreatie en natuurbehoud. In hoeverre bijt dat elkaar? Ze stelde dat de nota vrij algemeen is, veel ruimte geeft en vragen oproept als: hoe zit het met de verhouding tussen natuurbehoud en recreatie en die tussen bescherming van de trekheestercultuur en het landschap. 

Verborgen parel
De reactie van wethouder van Duijn was even algemeen als de gestelde vragen. “Er zijn gebieden waar je meer inzet op natuurbehoud en er zijn gebieden waar je mogelijkheden ziet voor eventuele recreatie. In bepaalde gebieden, zoals de Oosteinderpoel, kan het samengaan en men is daar over in gesprek met de mensen die er zitten maar ook met stichting de Bovenlanden. Die heeft daar bezittingen, is er al veel bezig en heeft ideeën hoe het gebied te beheren.” 

De wethouder realiseert zich dat als je ergens recreatie wil, dat dat niet ten koste mag gaan van de daar aanwezige natuur die ook wel, door zijn ligging, ‘Verborgen Parel’ wordt genoemd. Die moet je koesteren.

Tekst Joop Kok

Foto's: de bovenlanden met molen de Zwarte Ruiter en seringenakkers in de winter en wethouder Van Duijn aan het woord (foto's archief AV)

(advertentie)

3 Reacties

Add a Comment