Vlotte start informateur Démoed

Misschien is het te vroeg geroepen maar informateur Hans Démoed heeft er de vaart in. Al op 19 april wil Démoed een raadsbreed kader presenteren over onderwerpen als wonen, werken en leven naast thema’s als identiteit en bestuursstijl. Afgelopen vrijdag heeft de informateur hierover een tussenrapportage uitgebracht aan alle lijsttrekkers. Tot nu toe lijkt er geen onvertogen woord gevallen en dat is wel eens anders geweest. Ook in het wandelgangencircuit is het rustig.

De 46-jarige informateur van CDA-huize heeft alle partijen eerst afzonderlijk gesproken. Hij ziet goede mogelijkheden voor een raadsprogramma dat als kader dient voor het daarna te volgen proces van coalitievorming. Het stuk dat hij hiervoor heeft gemaakt ligt nu bij alle lijsttrekkers. Zelf gelooft Démoed in een samenleving, waarin verenigingen, instellingen, bedrijven en mensen individueel samen met de overheid zorgen voor welzijn en welvaart.

Concreet maken
Voor die 19e moet er dan nog wel het een en ander gebeuren want de eerste punten die nu zijn gepresenteerd moeten door de verschillende fracties inhoudelijk meer worden uitgewerkt. Is dat huiswerk gedaan dan is er op 17 april weer een bijeenkomst waarin de lijsttrekkers en hun secondanten op basis van dat huiswerk een gezamenlijke werksessie hebben met de informateur. Het doel hiervan is om de onderwerpen nader te concretiseren.

Verdiepende gesprekken
Daarna voert de informateur in een volgende ronde van de informatiefase verdiepende gesprekken met alle partijen afzonderlijk. Dan moet blijken welke partijen deze verkenning naar een nieuwe coalitie gaan uitvoeren. De informateur presenteert op 23 april zijn eindverslag aan de lijsttrekkers. Hiermee moet de informatiefase worden afgesloten en kan het formeren van start.

Foto's: informateur Hans Démoed was aanwezig op de avond dat de nieuwe raad werd geïnstalleerd. Hij  schudde ondermeer de hand van CDA fractievoorzitterer Dirk van Willegen. Foto's Arjen Vos

(advertentie)

 

Geen reacties

Add a Comment