Nieuwe atletiekbaan stapje dichterbij

De wens van atletiekvereniging AVA om de atletiekbaan te renoveren en een nieuw clubhuis te bouwen lijkt toch haalbaar. Wethouder sportzaken, Robbert-Jan van Duijn, heeft de vereniging laten weten dat B&W hebben besloten om voor dit plan 512.500 euro op te nemen in de begroting voor 2019. Dit komt bovenop het op 30 juni 2016 beschikbaar gestelde krediet van 920.000 euro. AVA heeft dit voornemen gisteren aan de leden bekend gemaakt.

Dat B&W akkoord zijn met het renovatieplan is voor AVA een flinke stap in de goede richting. Al moet het definitieve besluit nog worden genomen door de Gemeenteraad. Komende dinsdag wordt hier tijdens een openbare Commissievergadering, waarbij de vereniging vijf minuten inspraaktijd krijgt, over gesproken. De club roept haar leden op om deze bijeenkomst, gekleed in clubtenue bij te wonen. 

Het renovatieplan krijgt een vervolg in de commissievergadering op 27 november waarna de besluitvorming plaats vindt op 13 december.

Getreuzel
Als alles volgens plan had gelopen zouden de werkzaamheden aan het atletiekcomplex afgelopen voorjaar al begonnen zijn en mogelijk nu in een afrondende fase zitten. Getreuzel in de ambtelijke molen in combinatie met gestegen bouwkosten stond die aanpak echter in de weg. Nieuwe berekeningen wezen uit dat er vijf ton extra nodig was bovenop de negen ton die hiervoor door de gemeente al in 2016 gereserveerd was. Het benodigde bedrag lijkt er nu toch te komen. Tot blijdschap van AVA.

Spannend
In een mail aan de leden laat het bestuur weten dat het best nog even spannend kan worden omdat nog niet alle gemeenteraadsleden overtuigd zijn. "Bovendien komt de renovatie van de atletiekbaan binnen 2019 op scherp te staan, want voor uitvoering moet eerst een aanbestedingsprocedure worden doorlopen en in baanrenovatie gespecialiseerde aannemers hebben al volle agenda’s, terwijl een nieuwe toplaag in de zomerperiode moet worden aangelegd," aldus het bestuur.

Uitbreiding All Out
Niet alleen voor AVA is deze wending goed nieuws. Ook bij de buren van All Out kan de vlag uit als de besluitvorming definitief is. De tennissers willen dolgraag hun complex uitbreiden met twee banen, precies op de plek waar nu nog het clubhuis van AVA staat. 

Als het gewenste bedrag beschikbaar komt, ligt er voor de atletiekvereniging nog een aantal pittige uitdagingen te wachten. Zowel op financieel gebied als wat zelfwerkzaamheid betreft. Ingecalculeerd is namelijk dat de club zelf ook een bijdrage levert aan het opknappen van het complex. Er wordt binnenkort een extra ledenvergadering belegd waarin die plannen verder uitgewerkt worden.

Tekst Arjen Vos, foto's AVA

(advertentie)

Geen reacties

Add a Comment